Σε προσωρινή συμφωνία για το πρόγραμμα πολιτικής 2030 «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία», κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια προσπάθεια να  διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος της απόφασης αυτής είναι η ενίσχυση της ηγετικής ψηφιακής θέσης της ΕΕ μέσω της προώθησης συμπεριληπτικών και βιώσιμων ψηφιακών πολιτικών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, σε αυτήν καθορίζονται οι συγκεκριμένοι ψηφιακοί στόχοι στους τομείς των δεξιοτήτων, των ασφαλών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών, του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, τους οποίους η Ένωση επιδιώκει να επιτύχει έως το τέλος της δεκαετίας. Το πρόγραμμα πολιτικής εισάγει μια νέα μορφή διακυβέρνησης που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση επιτυγχάνει από κοινού τις φιλοδοξίες της.

Διαβάστε επίσης – Διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο

«Το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει σε μια σύγχρονη, ανταγωνιστική, ψηφιοποιημένη, ευημερούσα και μορφωμένη κοινωνία και σε έναν καλά στοχευμένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα επιταχύνει την ανάπτυξη της βιομηχανίας της ΕΕ, θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο τομέα και θα διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Οι ψηφιακές δεξιότητες και οι ενισχυμένες υποδομές είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας» σχολίασε ο Ιβάν Μπάρτος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Τσεχίας αρμόδιος για την ψηφιοποίηση και Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης – Tα 65 ορόσημα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης έως το τέλος του έτους

Οι γενικοί στόχοι

Με την προσωρινή συμφωνία αποσαφηνίζονται διάφοροι ορισμοί των γενικών στόχων του προγράμματος με έμφαση στην ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαφάνειας και της ασφάλειας, καθώς και στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η Επιτροπή θα καθορίσει πορείες σε επίπεδο ΕΕ για καθέναν από τους ψηφιακούς στόχους της ΕΕ από κοινού με τα κράτη μέλη. Τα δε κράτη μέλη θα χαράξουν εθνικές πορείες και θα καταρτίσουν στρατηγικούς χάρτες πορείας για την επίτευξη των στόχων αυτών έως την προβλεπόμενη επανεξέτασή τους το 2026. Η πρόοδος θα παρακολουθείται με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) και θα αξιολογείται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την «κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας».

Στο κείμενο αποσαφηνίζεται επίσης καλύτερα και η έννοια των πολυκρατικών έργων. Πρόκειται για έργα μεγάλης κλίμακας που συγκεντρώνουν ενωσιακούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους για την επίτευξη προόδου που κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να επιτύχει από μόνο του. Το πρόγραμμα πολιτικής θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε τομείς όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, οι κοινές υποδομές και υπηρεσίες δεδομένων, η αλυσίδα συστοιχιών, οι επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης, η πανευρωπαϊκή ανάπτυξη διαδρόμων 5G, οι συμπράξεις υψηλής τεχνολογίας για ψηφιακές δεξιότητες, οι ασφαλείς κβαντικές υποδομές και το δίκτυο κέντρων κυβερνοασφάλειας, η ψηφιακή δημόσια διοίκηση, οι εγκαταστάσεις δοκιμών και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει επίσης μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Επόμενα βήματα

Η σημερινή προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την πλευρά του Συμβουλίου, η τσεχική Προεδρία προτίθεται να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν τη συμφωνία προς έγκριση στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) του Συμβουλίου.

Ψηφιακή πυξίδα

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία» της 9ης Μαρτίου 2021, παρουσιάζεται το όραμα για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ έως το 2030. Η φιλοδοξία της ΕΕ είναι να κυριαρχήσει ψηφιακά σε έναν ανοικτό και διασυνδεδεμένο κόσμο και να εφαρμόσει ψηφιακές πολιτικές που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ένα ανθρωποκεντρικό και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον με περισσότερη ευημερία και χωρίς αποκλεισμούς.

Στα συμπεράσματά του της 25ης Μαρτίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάκαμψη, την ευημερία, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, καθώς και για την ευημερία των κοινωνιών μας. Χαρακτήρισε δε την ανακοίνωση σχετικά με την ψηφιακή πυξίδα ως ένα βήμα προς τη χαρτογράφηση της ψηφιακής ανάπτυξης της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία. Κάλεσε επίσης την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα στον τομέα της βιομηχανικής και της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής του ανταγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτών των φιλοδοξιών και προκλήσεων, η Επιτροπή υπέβαλε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος ψηφιακής πολιτικής «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Τεχνολογία