1.3. Είσοδος στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου – Εντολή ελέγχου

1.3.1. Εντολή ελέγχου – Περιεχόμενο εντολής ελέγχου

Ο οριζόμενος υπάλληλος ή οι οριζόμενοι υπάλληλοι από τη Α.Α.Δ.Ε., για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, φέρουν έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Διοικητή ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα της Α.Α.Δ.Ε.

Διαβάστε επίσης: Ο έλεγχος των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων – Β’ Μέρος

Η εντολή

Η εντολή διενέργεια φορολογικού ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα :

1.3.2. Υποχρέωση επίδειξης στον φορολογούμενο της εντολής φορολογικού ελέγχου και της ταυτότητας του υπαλλήλου που διενεργεί τον έλεγχο

Ο οριζόμενος υπάλληλος από την Α.Α.Δ.Ε., για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου, (παράγραφος 2 του άρθρου 25 του Ν.4174/2013).

Οι ώρες

1.3.3. Ώρες που μπορεί να διενεργηθεί ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος

α) Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου κατά το επίσημο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης και μπορεί να παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωσή του, (α’ εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν.4174/2013).

Διαβάστε επίσης – Ο έλεγχος των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων – A’ Μέρος

β) Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου εφόσον γίνεται ειδική μνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου, (β’ και γ’ εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν.4174/2013).

γ) Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, (δ’ εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν.4174/2013).

δ) Στην περίπτωση μερικού επιτόπιου ελέγχου σε φορολογούμενους ορισμένης περιοχής ή/και δραστηριότητας ή που διακινούν αγαθά ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου μπορεί να είναι και εκτός του επισήμου ωραρίου της Φορολογικής Διοίκησης, (τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του Ν.4174/2013).

1.3.4. Συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου

Ο αρμόδιος υπάλληλος της Α.Α.Δ.Ε. (ελεγκτής) μπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να παρέχουν αυτή τη συνδρομή, κατά το χρόνο και στον τόπο που ζητείται, (παράγραφος 8 του άρθρου 25 του Ν.4174/2013).

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts