Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 14,89% και ζημιές 181.000 ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ο Όμιλος Λιβάνη.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση που ανήρτησε η εισηγμένη εταιρεία, με την παρούσα οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την πανδημία covid-19, που έχει πλήξει σημαντικά και τον κλάδο των εκδόσεων στον οποίο δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο ο Όμιλος, έχει εμφανίσει μείωση του κύκλου εργασιών του ο Όμιλος σε ποσοστό 14,89% και η εταιρεία 14,77% σε σύγκριση µε το A’ εξάμηνο 2021.

Διατήρηση μεριδίου αγοράς

Όπως τονίζεται, η εταιρεία διέθεσε τους νέους της τίτλους σε ελκυστικές για το κοινό της τιμές και προέβη σε σταθεροποίηση των παραγόμενων τίτλων και σε προσφορά παλαιών τίτλων σε μειωμένες τιμές, άλλα και σε πολτοποίηση παλαιών μη εμπορεύσιμων τίτλων της, με σκοπό να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της και να ελαχιστοποιήσει το κόστος της.

Την ίδια ώρα, οι διοικητικές δαπάνες της εταιρείας εμφανίζονται μειωμένες κατά 49,65% και τα έξοδα διαθέσεως αυξημένα κατά 31,63%. Ωστόσο αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω λόγω κυρίως της μείωσης του προσωπικού αλλά και του κόστους μισθοδοσίας, πάντα στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής και ευαισθησίας που εφαρμόζει η εταιρεία, τα οικονομικά οφέλη της οποίας θα εμφανισθούν μεταγενέστερα.

Η εταιρεία στις παρούσες συνθήκες, επίσης, έχει προβεί σε διορθωτικές κινήσεις μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη της. Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 η θυγατρική εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε.» εμφάνισε κέρδη προ φόρων 1.000 ευρώ. Επιπλέον, ο Όμιλος κατέγραψε ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα 64.000 ευρώ και η εταιρεία κατέγραψε ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα 68.000 ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2021 ήταν ζημίες 495.000 ευρώ για τον Όμιλο και 465.000 ευρώ για την εταιρεία.

Μείωση των ζημιών κατά 719.000

Οι ζημιές του Α’ εξαμήνου για τον Όμιλο μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου έφθασαν τα 181.000 ευρώ και τα 185.000 ευρώ για την Εταιρεία, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2021, ήταν ζημίες 900.000 ευρώ για τον Όμιλο και 870.000 ευρώ για την Εταιρεία. Η μείωση των ζημιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών Διοικήσεως, τόκων, αλλά και αντιστροφή προβλέψεων ακίνητων αποθεμάτων, λόγω πολτοποίησης τους.

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης είναι η βάση για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και διαθέτει επάρκεια πόρων οι οποίοι θεμελιώνουν την ανωτέρω αρχή. Για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης, δεν προβλέπεται υποχώρηση της κρίσης, οπότε με την εντατικοποίηση των προσπαθειών για αύξηση των εσόδων, για εύρεση νέων πηγών εσόδων και περαιτέρω μείωση των δαπανών, με τον περαιτέρω εξορθολογισμό της παραγωγής και τη διατήρηση μειωμένων αποθεμάτων, η εταιρεία προσβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της και εκτιμά ότι θα καταφέρει να μειώσει τη ζημιά της

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις