Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την πρόταση της για τη μεθοδολογία σειράς διακοπής τροφοδοσίας καταναλωτών του καταλόγου «Σημαντικών Βιομηχανιών».

Πρόκειται ουσιαστικά για την κατηγοριοποίηση των βιομηχανιών με βάση την κρισιμότητα τους ως προς την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας και με βάση αυτή η ΡΑΕ προτείνει τη σειρά της διακοπής της παροχής φυσικού αερίου αν η χώρα κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού «επιπέδου 3». Δηλαδή αν διακοπεί ο εφοδιασμός της χώρας με φυσικό αέριο και υπάρχει ο κίνδυνος πλήρους ενεργειακού blackout.

Διαβάστε επίσης – Βιομηχανίες: Ψαλίδι 70% στην κατανάλωση φυσικού αερίου

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ στην ανακοίνωση της «στα πλαίσια εφαρμογής της Δράσης Δ8:Κατά προτεραιότητα παροχή φυσικού αερίου σε ορισμένες «Σημαντικές» Βιομηχανίες του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022, η Αρχή έλαβε πλήθος αιτήσεων από ενδιαφερόμενες εταιρείες για την ένταξή τους στη λίστα «Σημαντικών Βιομηχανιών», συνοδευόμενων από σχετική τεκμηρίωση των κριτηρίων, όπως αυτά αναλύονται στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης».

Διαβάστε επίσης – Ανάλυση: Πόσο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου η Ελλάδα

1. Κατηγοριοποίηση «Σημαντικών Βιομηχανιών»

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων των εταιρειών ως προς τα κριτήρια της Δράσης Δ8 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, καθώς και το σύνολο των διαφόρων τομέων δραστηριότητάς τους, προτείνεται η ομαδοποίηση όλων των εταιρειών του καταλόγου των Σημαντικών Βιομηχανιών σε κλάσεις κρισιμότητας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Διευκρινήσεις επί του πίνακα κλάσεων:

  • Η κλάση 8 αποτελεί την υψηλότερη κλάση κρισιμότητας, ενώ η κλάση 1 την χαμηλότερη.
  • Τα αιτήματα διακοπής/περιορισμού τροφοδοσίας σε επίπεδο συναγερμού 3 θα ξεκινούν από τους καταναλωτές της χαμηλότερης κλάσης (κλάση 1).
  • Κάθε εταιρεία κατατάσσεται σε μία και μόνο κλάση κρισιμότητας, και συγκεκριμένα στην υψηλότερη κλάση του πίνακα για την οποία πληροί τις προϋποθέσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου μία εταιρεία πληροί ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις της κλάσης 3.
  • Στο επίπεδο κλάσης 6, υπάρχουν 4 υποκλάσεις. Η σειρά διακοπής στην κλάση αυτή θα ξεκινάει από τη χαμηλότερη υποκλάση και θα συνεχίζει προς την υψηλότερη, εξαντλώντας τους καταναλωτές της προηγούμενης υποκλάσης.

2. Διαδικασία διακοπής/περιορισμού παροχής φυσικού αερίου στις «Σημαντικές Βιομηχανίες»

1. Η ΡΑΕ συντάσσει κατάλογο με τους ομαδοποιημένους, ανά κλάση, καταναλωτές των Σημαντικών Βιομηχανιών σύμφωνα με την τεκμηρίωση των αιτήσεών τους και τον κοινοποιεί στους Διαχειριστές των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής.

2. Εφόσον το ημερήσιο έλλειμα ισοζυγίου μάζας σε Κατάσταση Συναγερμού 3 παραμένει κατόπιν εξάντλησης της σειράς διακοπής των Διακόψιμων Καταναλωτών, των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο και των λοιπών καταναλωτών φυσικού αερίου του Καταλόγου Σειράς Διακοπής του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία των προστατευόμενων καταναλωτών, ο Επικεφαλής της ΜΔΚ προσδιορίζει:

• τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός/διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου,

• την εκτιμώμενη χρονική διάρκειά της, καθώς και

• τη μέγιστη ενέργεια (MWh Φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν άλλους Πελάτες ή Δίκτυα Διανομής στην γεωγραφική αυτή περιοχή, και αποστέλλει στον Επικεφαλής της ΟΔΚ και στους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης.

3. Η ΟΔΚ αποφασίζει την διακοπή/περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου στους Πελάτες του καταλόγου των «Σημαντικών Βιομηχανιών», λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ανωτέρω εισήγησης.

4. Σε εκτέλεση απόφασης της ΟΔΚ, οι Διαχειριστές των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διακοπής/περιορισμού κατανάλωσης ομοειδών καταναλωτών σε κάθε κλάση, για τη βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των κριτηρίων που προσδιορίζονται, λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψιν τις συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος/Δικτύου και τον ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης που απαιτείται για την ασφαλή διακοπή / περιορισμό των πελατών.

5. Η σειρά διακοπής των κατηγοριών/κλάσεων των πελατών αυτών αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά την εφαρμογή εξαντλείται η δυνατότητα διακοπής/περιορισμού κατανάλωσης ομοειδών καταναλωτών σε κάθε κλάση προτού επιλεχθεί η επόμενη υψηλότερη κλάση. Εξαίρεση αυτού δύναται να εφαρμόζεται για τεχνικούς λόγους ευστάθειας του ΕΣΦΑ.

6. Για την εφαρμογή της διαδικασίας, τα ανωτέρω κριτήρια διακοπής ελέγχονται ιεραρχικά από τον Διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος εφαρμόζει τη διαδικασία περιορισμού/διακοπής.

‒ Απ’ ευθείας για τους πελάτες του συστήματος.

‒ Με σχετική εντολή προς τους οικείους Διαχειριστές Διανομής, για τους πελάτες του δικτύου. Η διαχείριση περιορισμού/διακοπής των πελατών δικτύου γίνεται ιεραρχικά από τους οικείους Διαχειριστές Διανομής.

3. Εξαίρεση από τον κατάλογο Σημαντικών Βιομηχανιών

Από τον κατάλογο Σημαντικών Βιομηχανιών εξαιρούνται οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια Συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη των 10.000 ΜWh ετησίως καθώς, σύμφωνα με σύμφωνα με την ΥΑ Δ1/Β/10233/13-06-2014 (ΦΕΚ Β’ 1684/24-06-2014) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 (ΕΕ L 280/1 28-10-2017), υπάγονται στην κατηγορία των Προστατευόμενων Καταναλωτών.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τελεσίγραφο από Κομισιόν στη Λευκωσία για την ηλεκτρική διασύνδεση
Ενέργεια |

Τελεσίγραφο από Κομισιόν στη Λευκωσία για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στελέχη της Κομισιόν στη διάρκεια σύσκεψης για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου ενημέρωσαν τον Ρυθμιστή και το υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου για τον κίνδυνο απώλειας της επιδότησης 657 εκατ. ευρώ