Ενδιάμεση χρηματοδότηση ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε ο όμιλος Frigoglass και ότι οι Frigoinvest Holdings B.V. και Frigoglass Finance B.V. συνήψαν μία δεσμευτική συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές που προβλέπει μία συναλλαγή συνολικής ανακεφαλαιοποίησης.

Μία επιτροπή αποτελούμενη από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025, που αποτελούν το 56,9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025, συμφώνησε να παράσχει στην Frigoglass A.B.E.E. και στις θυγατρικές της ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους €35 εκατ. με τη μορφή ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης επιτοκίου 13% και λήξεως το 2023, η οποία δύναται, κατόπιν συμφωνίας των μερών, να επεκταθεί κατά €20 εκατ.

Διαβάστε επίσης – Frigoglass: Πώς θα επανακτηθεί η ρευστότητα – Τα σενάρια που εξετάζονται

Ρευστότητα

Τα ανωτέρω θα βοηθήσουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες του Ομίλου για ρευστότητα και θα διασφαλίσουν ότι ο Όμιλος έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.

Διαβάστε επίσης – Frigoglass: Στα 62 εκατ. ευρώ η ασφαλιστική αποζημίωση για την πυρκαγιά στη Ρουμανία

Επιπρόσθετα της χρηματοδότησης των Αρχικών Ενδιάμεσων Ομολογιών, η Επιτροπή Ομολογιούχων έχει συμφωνήσει να υποστηρίξει μία συναλλαγή ανακεφαλαιοποίησης προκειμένου να παράσχει σταθερότητα για τη λειτουργία του Ομίλου. Η πρόσθετη ρευστότητα που παρέχεται στο πλαίσιο των Ενδιάμεσων Ομολογιών και η Συναλλαγή θα επιτρέψουν στον Όμιλο να επενδύσει και να εκτελέσει το επιχειρηματικό πλάνο που έχει καταρτίσει για να θέσει τον Όμιλο σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Συναλλαγή, ως έχει σήμερα, θα περιέχει μία σειρά από αλληλοεξαρτώμενες ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν σε αλλαγές στην κεφαλαιακή δομή του Ομίλου Frigoglass με την ολοκλήρωσή της  μεταξύ των οποίων:
– την έκδοση νέων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ποσού μέχρι €65 εκατ., τα έσοδα από την οποία, μεταξύ άλλων, θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση των Ενδιάμεσων
Ομολογιών (οι «Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης») και την κάλυψη εξόδων σχετιζόμενων με τη Συναλλαγή.

Υπό την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τους εφαρμοζόμενους κανόνες κεφαλαιαγοράς, οι Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης αναμένεται να  προσφερθούν σε όλους τους Ομολογιούχους αναλογικά με το υφιστάμενο ποσοστό τους, και να καλυφθούν αποκλειστικά από μέλη της Επιτροπής Ομολογιούχων.

  • Οι Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης θα λήξουν εντός τριών ετών από την Ημερομηνία Υλοποίησης, και – την αναδιάρθρωση των Ομολογιών Λήξεως 2025, μεταξύ άλλων:
    €165 εκατ. από τις Ομολογίες Λήξεως 2025 θα αναδιαρθρωθούν (οι «Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες»). Οι Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες θα λήξουν σε πέντε έτη από την
    Ημερομηνία Υλοποίησης, και
  • το υπόλοιπο των Ομολογιών Λήξεως 2025 θα ανταλλαγεί με το 100% του pro forma κεφαλαίου της Frigoinvest Holdings B.V., και θα κατέχεται από ένα όχημα ειδικού σκοπού
    (το «Όχημα Ειδικού Σκοπού των Ομολογιούχων»)

Η Frigoglass, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμφωνήσει με την Επιτροπή Ομολογιούχων, στο κατάλληλο χρονικό σημείο, ότι το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της θα αποκτηθεί ή αναληφθεί (αναλόγως) από νομικό πρόσωπο το οποίο θα ελέγχεται ή θα υποδειχθεί από το Όχημα Ειδικού Σκοπού των Ομολογιούχων.

Ακολουθεί η συμφωνία.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις