Την κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 490 εκατ. ευρώ προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες του λειτουργικού και επιχειρηματικού της μετασχηματισμού, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στόχος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας είναι:

α) να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων ώστε να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες που θα επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας βάσει του Επιχειρηματικού της Σχεδίου,

β) η αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΑ, και γ) η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Τράπεζας μέσω της υλοποίησης του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου 2022 – 2025.

Διαβάστε επίσης: Στρατηγική συνεργασία της Attica Bank με BNP Paribas και JP Morgan

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για ποσό έως 473,3 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να του παρασχεθεί εξουσία για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας και τη διάθεση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των 490 εκατ. ευρώσε συνδυασμό με τη μμετοχική αναδιάρθρωση που έχει ήδη ανακοινωθεί

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου και όπως ανακοινώθηκε τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα είναι:

  1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,07 σε €10,50 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 150 μετοχών σε μία (reverse split), και, προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
  2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ποσoύ €104.198.935,50, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €10,50 σε €0,05, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
  3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €1.753.136,55, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 35.062.731 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης με καταβολή μετρητών και διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €13,50 ανά μετοχή μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
  4. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Τράπεζας κατά τρόπο που να προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων μετοχών κατ’ άρθρο 38 του Ν. 4548/2018, ορισμός του πλαισίου έκδοσης προνομιούχων μετοχών, απόφαση έκδοσης και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
  5. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και τη 2 διάθεση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.
  6. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.
  7. Ρύθμιση θεμάτων αποχώρησης Στελέχους Διοίκησης.
  8. Λοιπά Θέματα – Ανακοινώσεις

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις