Η Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ, στοχεύοντας στην έγκαιρη διάγνωση και την παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων θεραπευτικών επιλογών, που προάγουν την ψυχική υγεία, οραματίζεται την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου ψυχιατρικής έρευνας. Για να καταστεί αυτό εφικτό, είναι απαραίτητη η προαγωγή των βέλτιστων πρακτικών Ανάλυσης Δεδομένων, Στατιστικής Ανάλυσης και τεχνικών Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης, στην Ψυχιατρική Έρευνα και Εκπαίδευση.

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προάγοντας την καινοτόμο και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, στην Στατιστική και τις Πιθανότητες, έρχεται να συνδράμει, στην προσπάθεια αυτή, μέσω μίας συνεργασίας που θεραπεύει την Επιστήμη της Ψυχομετρίας.

Η συνεργασία αυτή θα έχει χαρακτήρα:

Συμβουλευτικό: αμοιβαία παροχή συμβουλευτικής τεχνογνωσίας, υποστήριξης και καθοδήγησης, κατά την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων της συνεργασίας,

Ερευνητικό: συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα Ψυχιατρικής, που θα αποσκοπεί στην ανίχνευση και διαμόρφωση ερευνητικών στόχων, αλλά και στην πραγματοποίηση συνεργειών, στις δράσεις επίτευξής τους,

Ακαδημαϊκό: αμοιβαίες επισκέψεις, είτε διαδικτυακά, είτε με φυσική παρουσία, ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, υπό την άμεση εποπτεία των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και ερευνητών της Κλινικής, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εργαστηρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων κλπ. αλλά και εκπόνηση εργασιών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, επί θεμάτων ψυχιατρικής έρευνας, και

Επικοινωνιακό: διάδοση των δράσεων των Μερών και των αποτελεσμάτων των συνεργειών τους, μέσω των δικτύων επικοινωνίας τους, προκειμένου να πολλαπλασιάζεται η απήχηση του παραγόμενου έργου.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί και το “Psychometric Research Group”, στοχεύοντας στην πλαισίωση μίας κοινής ερευνητικής Ομάδας Ψυχομετρίας, μέλη της οποίας, θα προέρχονται, τόσο από το ΟΠΑ, όσο και από την Κλινική. Σκοπός της ομάδας θα είναι να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς στην Ελλάδα, στον τομέα της Ψυχομετρίας, μέσω του Σχεδιασμού Μελετών, αλλά και της Ανάλυσης Ψυχιατρικών Δεδομένων, καθώς και της ανάπτυξης νέων καινοτόμων μεθοδολογιών Ψυχομετρικής Μηχανικής Μάθησης.

Τα οφέλη του Μνημονίου Συνεργασίας, θα είναι πολλαπλά, τόσο για την Κλινική, όσο και για το ΟΠΑ:

Για την Κλινική και για το ΟΠΑ:

Ανάπτυξη μελετών και επιστημονικών άρθρων υψηλής ποιότητας, βασισμένων σε Στατιστικές Αναλύσεις Δεδομένων, που θα προέρχονται από ειδικά διαμορφωμένες μελέτες, σε διάφορα αντικείμενα Ψυχιατρικής Έρευνας.

Για την Κλινική:

Μεταφορά τεχνογνωσίας Στατιστικών μεθόδων και Ανάλυσης Δεδομένων, στα μέλη της Κλινικής.

Για το ΟΠΑ:

Μεταφορά Τεχνογνωσίας, όχι μόνο στα μέλη ΔΕΠ, αλλά και στους ίδιους τους φοιτητές, σχετικά με τον τρόπο συγγραφής επιστημονικών κειμένων, προσιτών, τόσο στην Ψυχιατρική κοινότητα (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό), όσο και στο απλό κοινό (κοινές δράσεις εξωστρέφειας). Στο πλαίσιο αυτό, δε, οι φοιτητές θα αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικά προβλήματα και δεδομένα.

Διάχυση της γνώσης και των ενδιαφερόντων ερευνητικού περιεχομένου του ΟΠΑ, στην κοινωνία.

Το Μνημόνιο συνεργασίας, θα έχει ισχύ δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, σε ισόποσο χρονικό διάστημα. H ισχύς του άρχεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας, θα προσφέρεται, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση (ΜΠΣ – Ψύχωση σε συντομία) ένα Εργαστηριακό Μάθημα Βραχείας Διάρκειας, στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων, διάρκειας 10 ωρών, σε 2 συνολικά ομάδες (20 ώρες διδασκαλίας συνολικά). Στη διάρκεια του μαθήματος αυτού, θα δίνεται έμφαση, τόσο στην ερμηνεία των δεδομένων, όσο και σε εφαρμογές στο SPSS, επί πραγματικών δεδομένων.

Επιπλέον, κάθε φοιτητής θα δικαιούται 4 Ατομικές Συνεδρίες, με τον επιβλέποντα καθηγητή του (το τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ θα συμμετέχει στην υποστήριξη του ΜΠΣ-Ψύχωση με μια ομάδα περίπου 8 καθηγητών και ερευνητών [διδάκτορες κατά προτίμηση, εξωτερικοί συνεργάτες/διδάσκοντες του ΟΠΑ]), με δυνατότητα Επιπρόσθετης Συμβουλευτικής, από συνάδελφο ερευνητή, υποψήφιο διδάκτορα ή μεταπτυχιακό φοιτητή στατιστικής του ΟΠΑ, με βάση τα όσα ορίζονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, επί αυτού.

Η πρώτη υλοποίηση του μαθήματος και της επίβλεψης των διπλωματικών θα γίνει το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2023-24 (Οκτώβριο 2023 έως Ιανουάριο 2024) και θα επαναλαμβάνεται ανά τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ήτοι κάθε ενάμιση (1.5) ακαδημαϊκό έτος.

Ταυτόχρονα, θα υπάρχει η δυνατότητα Επίβλεψης/Στατιστικής Ανάλυσης Διδακτορικών Διατριβών Ψυχιατρικής, από το Τμήμα Στατιστικής και τον εκάστοτε συνάδελφο Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα ή Μεταπτυχιακό Φοιτητή Στατιστικής που θα κάνει την επίβλεψη ή τη στατιστική ανάλυση, προς κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο Διδάκτωρ Ψυχιατρικής (ΥΔΨ), με βάση τα όσα ορίζονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, επί της συγκεκριμένης δράσης.

Τέλος, θα υπάρχει αμοιβαία Συμμετοχή των συνεργατών του Μνημονίου, σε Ερευνητικά Προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε Ερευνητής ή Καθηγητής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου θα μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Στατιστικής και να παραπέμπεται σε συνάδελφο ερευνητή, υποψήφιο διδάκτορα ή μεταπτυχιακό φοιτητή Στατιστικής που θα αναλαμβάνει τον ρόλο του Υπεύθυνου ή Σύμβουλου Στατιστικής Ανάλυσης για Ερευνητικό Πρόγραμμα στο Πεδίο της Ψυχιατρικής. Ο δε Στατιστικός Αναλυτής θα συμμετέχει ως συ – συγγραφέας (co – author), στα Ερευνητικά Άρθρα, που θα προκύπτουν από τη συνεργασία.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia
Ατομική ιδιοκτησία και νομισματική πολιτική
Academia |

Πως η νομισματική πολιτική μειώνει την περιουσία των πολιτών

Το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης προϋποθέτει απαραίτητα ότι η οικονομία είναι διαρθρωμένη κατά το πρότυπο της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς, το οποίο με την σειρά του προϋποθέτει ότι επικρατεί ατομική ιδιοκτησία, ιδιαίτερα επί των παραγωγικών μέσων.

Επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές ακριτικών νησιών από το ΟΠΑ και την Grant Thornton
Academia |

Επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές ακριτικών νησιών από το ΟΠΑ και την Grant Thornton

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η εταιρία Grant Thornton στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς συνεργάζονται για να προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες της Β’ και Γ’ Λυκείου των ακριτικών νησιών επαγγελματικό προσανατολισμό με βάση τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το ΟΠΑ.