Πιο συγκεκριμένα, για την Ελλάδα οι εκτιμήσεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 κάνουν λόγο για ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 1,7% (ενώ η εκτίμηση ήταν για 3,7% το Νοέμβριο), και για τα τέσσερα τρίμηνα του 2023 οι νέες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ρυθμούς -0,7%, -1,1%, -0,3% και 0,8% (ενώ οι εκτιμήσεις του Νοεμβρίου έκαναν λόγο για ρυθμούς της τάξης του 0,3%, 0,9%, -0,7% και 0,3% αντίστοιχα).

Αντίθετα, στην Ευρωζώνη ο ρυθμός μεγέθυνσης παρουσιάζει μια σταθερότητα και ελαφρά βελτίωση με εξαίρεση το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Για την Ευρωζώνη για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 οι νέες εκτιμήσεις αναμένουν ρυθμό μεγέθυνσης 1,2% (από 0,9% το Νοέμβριο) και για τα τέσσερα τρίμηνα του 2023 οι νέες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ρυθμούς 0,3%, -0,4%, -0,4% και -0,5% (ενώ οι εκτιμήσεις του Νοεμβρίου έκαναν λόγο για ρυθμούς της τάξης του -0,1%, -0,7%, -0,5% και 0,7% αντίστοιχα).

Ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται υψηλότερος στο δεύτερο μισό του 2022 με βάση τις νέες εκτιμήσεις του Ιανουαρίου 2023 σε σχέση με αυτές του Νοεμβρίου 2022.

Στην Ελλάδα, για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να είναι 8,9% (από 11,7% το Νοέμβριο) και για το 2023 αναμένεται να είναι 6,8%, 4,8%, 3,3% και 3,5% αντίστοιχα ανά τρίμηνο (από 9,4%, 5,4%, 3,9% και 1,5% το Νοέμβριο).

Στην Ευρωζώνη, για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να είναι 10,0% (από 10,2% αντίστοιχα το Νοέμβριο) και για το 2023 αναμένεται να είναι 8,1%, 5,9%, 4,0% και 1,9% αντίστοιχα ανά τρίμηνο (από 8,3%, 6,1%, 4,1% και 1,5% αντίστοιχα το Νοέμβριο).

Σημαντική βελτίωση παρατηρείται για τις τιμές της ενέργειας και στην Ελλάδα και μικρότερη βελτίωση στην Ευρωζώνη.

Όσον αφορά στις τιμές του αερίου και του πετρελαίου στην Ελλάδα, η βελτίωση των τιμών του αερίου αναμένεται να είναι αρκετά σημαντική σε σχέση με την αναμενόμενη στις εκτιμήσεις του Νοεμβρίου.

Έτσι θα πρέπει να αναμένεται μείωση των τιμών του αερίου κατά το πρώτο μισό του 2023 μια νέα αύξηση στο δεύτερο μισό του 2023 και από τα μέσα του 2024 και έπειτα θα πρέπει να αναμένεται νέα μεγαλύτερη μείωση. Όσον αφορά́ στις τιμές του πετρελαίου οι εκτιμήσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές.

Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις

* Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής), Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia