Τον κώδωνα του κινδύνου για τα τρωτά σημεία στον τομέα των εμπορικών ακινήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον χρηματοπιστωτικό κλάδο κρούει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και την πρόληψη και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων. Είναι αρμόδιο για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, όπως και για την πρόληψη και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων. Έχει μια ευρεία εντολή που καλύπτει τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, διαχειριστές ενεργητικού, τον σκιώδη τραπεζικό τομέα, τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αγορές.

Κατά την εκπλήρωση της μακροπροληπτικής αποστολής του, το ΕΣΣΚ παρακολουθεί και αξιολογεί τους συστημικούς κινδύνους και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις.

Την προεδρία του γενικού συμβουλίου ασκεί η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Γιατί η ΕΚΤ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα hedge funds

Στην τελευταία του προειδοποίηση το ΕΣΣΚ καλεί τα όργανα της ΕΕ αλλά και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να βελτιώσουν την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από τον τομέα των εμπορικών ακινήτων.

Επισημαίνει μάλιστα, ότι η παρακολούθηση των τρωτών σημείων που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα είναι το κλειδί για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για την αξιολόγηση πιθανών απαντήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα τρωτά σημεία

Η φύση των τρωτών σημείων ποικίλλει μεταξύ των χωρών του ΕΟΧ. Με βάση τα πορίσματα της παρακολούθησης, οι αρχές της ΕΕ και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πρακτικές χρηματοδότησης στον τομέα είναι υγιείς και ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ανθεκτικά.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το τρέχον μακροπροληπτικό πλαίσιο και να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται συνεκτικοί κανόνες για την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με ανοίγματα εμπορικών ακινήτων σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν εκτελούν τις ίδιες δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.

Η πηγή των κινδύνων

Η σύσταση βασίζεται σε αξιολόγηση των τρωτών σημείων που εντοπίστηκαν στον τομέα των εμπορικών ακινήτων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τα ευρήματα του ΕΣΣΚ δείχνουν ότι ο κλάδος είναι επί του παρόντος ευάλωτος σε κυκλικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον αυξημένο πληθωρισμό, την αυστηροποίηση των χρηματοοικονομικών συνθηκών που περιορίζουν τα περιθώρια αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου χρέους και τη λήψη νέων δανείων και την έντονη επιδείνωση των προοπτικών ανάπτυξης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα τρωτά σημεία που σχετίζονται με τις διαρθρωτικές αλλαγές περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο των οικονομικών πολιτικών που σχετίζονται με το κλίμα, όπως τα αυστηρότερα πρότυπα δόμησης και τη στροφή προς το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 έχει επιταχύνει τη ζήτηση για ευελιξία σε μισθωμένους χώρους γραφείων, καθώς τα μοντέλα απομακρυσμένης και υβριδικής εργασίας έχουν γίνει πιο διαδεδομένα.

Συστημικοί κίνδυνοι

Η ανάλυση του ΕΣΣΚ δείχνει ότι οι δυσμενείς εξελίξεις στον τομέα των εμπορικών ακινήτων μπορεί να έχουν συστημικό αντίκτυπο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην πραγματική οικονομία.

Τέτοιες ευπάθειες μπορούν να ενισχυθούν από διαρροές μεταξύ των χωρών και μέσω διασυνδέσεων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε αυτόν τον τομέα μέσω πιστωτικού κινδύνου για δάνεια.

Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο τραπεζικός δανεισμός στον κλάδο πραγματοποιείται με υψηλούς δείκτες δανείου προς αξία σε αρκετές χώρες του ΕΟΧ.

Εάν η αξία της εξασφάλισης του δανείου μειωθεί, ο λόγος δανείου προς αξία αυξάνεται, αυξάνοντας τους δείκτες ζημιών-δοθέντων-αθέτησης πληρωμών των τραπεζών και δυνητικά οδηγώντας σε υψηλότερες απαιτήσεις προβλέψεων και κεφαλαίου. Τελικά, αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα των τραπεζών να διατηρήσουν την προσφορά πιστώσεων.

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στις αγορές εμπορικών ακινήτων διαφέρουν μεταξύ των δικαιοδοσιών, αντανακλώντας διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές, καθώς και διαφορετικές δομές αγοράς.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Διεθνή