Ανήσυχοι λόγω της ταχύτητας και της κλίμακας των αλλαγών, οι CEOs αγκαλιάζουν τη βιωσιμότητα για να οικοδομήσουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, σύμφωνα με το UN Global Compact και την Accenture.

Καθώς βρισκόμαστε στα μέσα της διαδρομής για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και προσεγγίζουμε σταδιακά σημαντικά ορόσημα, οι CEOs αναλαμβάνουν δράση προκειμένου να αποφύγουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, την κοινωνία και την επιχειρηματική ανάπτυξη, διαπιστώνουν οι συντάκτες της έρευνας.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αντιμετωπίζουν παγκοσμίως ένα τεράστιο αριθμό προκλήσεων, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών (93%) να αντιμετωπίζουν 10 ή και περισσότερες προκλήσεις ταυτόχρονα για τις επιχειρήσεις τους.

Παράλληλα, 87% αυτών προειδοποιεί ότι οι διαρκείς αναταραχές υποσκάπτουν την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη για τη βιωσιμότητα σε επίπεδο CEOs που έχει πραγματοποιηθεί διαχρονικά από το UN Global Compact και την Accenture.

Συγκεκριμένα, ενώ οι CEOs προβληματίζονται ολοένα και περισσότερο για τις διαρκείς αναταραχές, σχεδόν όλοι (98%) συμφωνούν ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα του ρόλου τους, μια διαπίστωση που έχει σημειώσει αύξηση 15 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία 10 χρόνια της μελέτης.

Τα εμπόδια

Στη μελέτη, οι CEOs προειδοποιούν για τον αρνητικό αντίκτυπο των προκλήσεων όσον αφορά τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, από την κοινωνικοοικονομική αστάθεια έως τις αναταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις άμεσες κλιματικές επιπτώσεις.

«Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, ενεργειακές ελλείψεις, αυξανόμενο πληθωρισμό και μια γενικευμένη απειλή ύφεσης, η φετινή μελέτη διαπιστώνει ότι οι CEOs δεν θεωρούν ότι ο κόσμος είναι τόσο ανθεκτικός στις κρίσεις όσο ελπίζαμε. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πλήττονται από πολλαπλούς κλυδωνισμούς. Ως αποτέλεσμα, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη δραματική κλιματική αλλαγή έως τις διευρυνόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, η επιχειρηματική δράση δεν συμβαδίζει αυτή τη στιγμή με τη φιλοδοξία και το ρυθμό που απαιτείται για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030», δήλωσε η Sanda Ojiambo, Assistant Secretary General, CEO και Executive Director του UN Global Compact.

Καθώς αυτές οι προκλήσεις συσσωρεύονται, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι επισημαίνουν παγκόσμια ζητήματα που παραδοσιακά βρίσκονταν εκτός της εταιρικής σφαίρας -όπως η κλιματική αλλαγή ή οι κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις- ως λόγους ανησυχίας για την ικανότητα παραγωγή αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με μόλις οκτώ χρόνια να απομένουν για την εκπλήρωση των SDGs, 43% των CEOs παγκοσμίως δηλώνει ότι οι πρωτοβουλίες τους για βιωσιμότητα έχουν παρεμποδιστεί λόγω του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με το ποσοστό αυτό να είναι ακόμη υψηλότερο στους CEOs των αναπτυσσόμενων χωρών (51%). Επιπρόσθετα, όσον αφορά τους καθαρούς μηδενικούς στόχους (net zero targets) που έθεσαν οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, η Accenture διαπίστωσε ότι σχεδόν όλες δε θα καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους τους παρά μόνο εάν διπλασιάσουν το ρυθμό μείωσης των εκπομπών άνθρακα έως το 2030.

Στρατηγικές συνεργασίες

Ωστόσο, ορισμένοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι συνεχίζουν με επιτυχία τις προσπάθειές τους, αναπτύσσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους κλάδους δραστηριοποίησής τους και αναδιαμορφώνουν το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας και της συνεργασίας. Τα δύο τρίτα των CEO (66%) δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους συμμετέχουν σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνεργασίες για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας. Αυτοί οι ηγέτες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας αναδιαρθρώνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους και επαναξιολογούν τη χρήση φυσικών πόρων.

«Η μη εκπλήρωση της υπόσχεσης των SDGs δημιουργεί μεγάλη ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τις εταιρείες που επανεφευρίσκονται και αξιοποιούν τη βιωσιμότητα ως μία από τις βασικές δυνάμεις αλλαγής για την επόμενη δεκαετία», δήλωσε ο Peter Lacy, Accenture’s Global Sustainability Services Lead και Chief Responsibility Officer. «Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ανησυχούν σαφώς για την ανθεκτικότητα. Ωστόσο, νέα κύματα τεχνολογικών επενδύσεων και καινοτομίας μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των SDGs – με μοναδική προϋπόθεση οι ηγέτες να στραφούν στη βιωσιμότητα για ανθεκτικότητα και με στόχο να βοηθήσουν τη δημιουργία νέων αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να διορθώσουν την τρέχουσα προοπτική και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη σε μια περίοδο διαρκών αναταραχών».

Πώς ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα

Οι CEOs εντοπίζουν επίσης μια σαφή ανάγκη εστίασης στην τεχνολογία με στόχο την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την επίτευξη ανάπτυξης.

Οι κορυφαίοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ενσωματώνουν ήδη τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις τους λανσάροντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τη βιωσιμότητα (63%), ενισχύοντας τη συλλογή δεδομένων βιωσιμότητας στις αλυσίδες αξίας τους (55%) και επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (49%). Επιπρόσθετα, σχεδόν οι μισοί (49%) μεταβαίνουν σε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ το 40% αυξάνει τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για βιώσιμη καινοτομία.

Στις συνεντεύξεις τους, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι χαρτογραφούν επίσης ορισμένες κεντρικές πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας για τις εταιρείες τους, από την επένδυση στην διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού τους έως τη συμμετοχή σε διακλαδικές συνεργασίες για πρωτοπόρες τεχνολογικές λύσεις. Επιπλέον, οι διευθύνοντες σύμβουλοι συνεχίζουν να ζητούν τη δέσμευση των κυβερνήσεων σε αλλαγές πολιτικών που δίνουν προτεραιότητα σε μακροπρόθεσμους μετρήσιμους στόχους ως τυποποιημένα πλαίσια αναφοράς ESG, μια παγκόσμια αγορά άνθρακα και κίνητρα για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

«Παρά τις δυσκολίες, υπάρχει ακόμα ελπίδα. Οι CEOs που ερωτηθήκαν αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι μπορούν να οικοδομήσουν αξιοπιστία και να ενισχύσουν την αξία της επωνυμίας τους δεσμευόμενοι στις Δέκα Αρχές και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλο το φάσμα της δραστηριοποίησής τους, όχι μόνο επειδή είναι ηθικά σωστό, αλλά και επιχειρηματικά συμφέρον», πρόσθεσε η Ojiambo.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Executive