2ο Βήμα Αυτοματοποιημένη λήψη ΜΑΡΚ για συσχετισμό και χαρακτηρισμό Τύπων Παραστατικών Α1 (έξοδα χονδρικής για το Λήπτη) – Δημιουργία Τύπων Παραστατικών Β1 (έξοδα λιανικής για το Λήπτη), Β2 (έξοδα από εξαιρούμενες οντότητες για το Λήπτη) και Γ (εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων)

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA Α’ Μέρος

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός μετά την ολοκλήρωση των λογιστικών εγγραφών που διενεργεί για τα παραστατικά εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, που λαμβάνει προς καταχώρηση από τον πελάτη του, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

§  Έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης

α) Λαμβάνει ΜΑΡΚ στο ERP του από παραστατικά εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης σύνοψης (Α1 από την πλευρά του Λήπτη) που διαβίβασε στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ο προμηθευτής του πελάτη του, μέσω των καναλιών διαβίβασης πλην των Φ.Η.Μ. Διενεργείται η αυτοματοποιημένη συσχέτιση τους με τις λογιστικές εγγραφές εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που ο Λογιστής διενήργησε στο ERP του για την τήρηση των βιβλίων του πελάτη του.

Β) Μέσω λογιστικών εγγραφών δημιουργεί Τύπους Παραστατικών εξόδων (σύνοψης και χαρακτηρισμών) Β1 – Β2 που ο πελάτης χορήγησε στο Λογιστή του ως Λήπτης προς καταχώρηση για την ενημέρωση των βιβλίων του

γ) Μέσω λογιστικών εγγραφών δημιουργεί Τύπους Παραστατικών (Γ) Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων -εξόδων (σύνοψης και χαρακτηρισμών), διακριτά για μισθοδοσία (μηνιαία), αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά για αποσβέσεις και για τις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων, έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών του Λογιστή – Φοροτεχνικού, συσχετίζονται οι Μ.ΑΡ.Κ. των Α1 που αντλήθηκαν από το ERP του με τις λογιστικές εγγραφές που διενήργησε και διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με χαρακτηρισμούς. Δημιουργούνται στο ERP του μέσω των λογιστικών εγγραφών που διενεργεί τα Β1, Β2 και Γ και διαβιβάζονται οι αντίστοιχοι Τύποι Παραστατικών ανά περίπτωση με σύνοψη και χαρακτηρισμό. Μετά την επιτυχή διαβίβαση τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, επιστρέφονται στο ERP του Λογιστή οι Μ.ΑΡ.Κ. εκάστου παραστατικού ως επιβεβαίωση επιτυχούς διαβίβασης.

Από τα παραπάνω ο Λογιστής – Φοροτεχνικός έχει τη δυνατότητα να βλέπει στο ERP του ανά πελάτη όλους τους Μ.ΑΡ.Κ. εσόδων – εξόδων που σχετίζονται με λογιστικές εγγραφές και το αντίστροφο.

3ο Βήμα  Άμεσος εντοπισμός ασυνεπειών σε σχέση με τους Μ.ΑΡ.Κ. που έχει αντλήσει από τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Α.Α.Δ.Ε. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA και των λογιστικών εγγραφών που έχει διενεργήσει στο ERP του ανά πελάτη.

§  Εσωτερικός Έλεγχος Λογιστή – Φοροτεχνικού

Από την παραπάνω διαδικασία ο Λογιστής – Φοροτεχνικός έχει τη δυνατότητα από το ERP του να εντοπίζει άμεσα :

α) Τους Μ.ΑΡ.Κ. που έχουν συσχετιστεί με τις λογιστικές εγγραφές που έχει διενεργήσει, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος παρά μόνο επιβεβαίωση

β) Τους Μ.ΑΡ.Κ. που είναι ανοικτοί και δεν έχουν συσχετιστεί με κάποιες από τις ανοικτές λογιστικές εγγραφές που έχει διενεργήσει και αφορούν παραστατικά που ο Εκδότης – προμηθευτής διαβίβασε και ο Λήπτης – πελάτης του Λογιστής – Φοροτεχνικού είτε δεν του χορήγησε, είτε δεν αποδέχεται

γ) Τις λογιστικές εγγραφές που είναι ανοικτές αφορούν παραστατικά εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που έδωσε ο Λήπτης – πελάτης του Λογιστή προς καταχώρηση και δεν έχουν συσχετιστεί με τα ανοικτά Μ.ΑΡ.Κ. που αντληθήκαν από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA στο ERP του Λογιστή.

Από τα παραπάνω μπορεί να γίνεται άμεσος έλεγχος για τις περιπτώσεις β’ και γ’ ώστε να διορθωθεί πιθανό λάθος καταχώρησης από το Λογιστή. Στη συνέχεια και πριν την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., υπάρχει η δυνατότητα για την περίπτωση β’ ο πελάτης είτε να επιβεβαιώσει και να χορηγήσει τα παραστατικά που λείπουν, είτε να ενημερώσει το Λογιστή – Φοροτεχνικό για τη μη αποδοχής τους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν διακόπτεται η προετοιμασία και η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.

Για την περίπτωση γ’ που ο Εκδότης δεν τήρησε την υποχρέωση διαβίβασης, ο Λογιστής δύναται να διαβιβάσει τις ανοικτές λογιστικές εγγραφές εξόδων, μέσω αυτοματοποιημένης δημιουργίας Τύπων Παραστατικών Α1, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της απόφασης Α.1138/2020 και να λάβει Μ.ΑΡ.Κ. ως επιβεβαίωση επιτυχούς διαβίβασης.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts