Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν οι εξαγωγές ελληνικού κρασιού το 2022, σημειώνοντας ρεκόρ τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία,  ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των εξαγωγών οίνου διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανά χώρα και ανά προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις Τρίτες Χώρες.

Διαφορετική είναι η εικόνα σε κάθε αγορά ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη και το ξέσπασμα της πανδημίας covid 19, η οποία προκάλεσε συνολική μείωση των εξαγωγών οίνων το 2020, που όμως, σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, «θεραπεύτηκε» το 2021. Αντίστοιχα, το 2022 συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ελληνικών αποστολών και εξαγωγών οίνου, που στις σημαντικές αγορές ξεπερνά και τα επίπεδα του 2019.

Οινοποιοί: Βυθίζουν τα κρασιά – Απογειώνουν την ποιότητα

Ανά προορισμό, όσον αφορά τις αποστολές ελληνικών οίνων στην ΕΕ και τις εξαγωγές οίνων σε Τρίτες Χώρες η ανάλυση των προσωρινών δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, διαμορφώνει την παρακάτω εικόνα:

Η πρώτη εξάδα των χωρών εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 90,15% των συνολικών εξαγωγών σε αξία για το 2022 και αφορά κατά σειρά ως προς την αξία τις Γερμανία, Κύπρο, Γαλλία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες και Αυστρία.

Γερμανία

Περαιτέρω βελτίωση παρατηρείται στις επιδόσεις της πρώτης εξαγωγικής αγοράς για το ελληνικό κρασί (53,94% των εξαγωγών στην Ε.Ε. σε αξία), αφού καταγράφεται αύξηση το 2022 έναντι του 2021 σε αξία κατά 8,23% (28.262.377 €/2021 – 30.588.190 €/2022), ενώ ελαφρά μείωση κατά 1,60% παρατηρείται σε ποσότητα (12.187.820 kg/2021 – 11.993.167 kg/2022). Αξιοσημείωτη αύξηση επίσης κατά 9,99% καταγράφεται στην εξαγόμενη μέση τιμή πώλησης (2,32 €/kg/2021 – 2,55 €/kg/2022) το 2022.

Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει φέτος διαχρονική αύξηση των αποστελλόμενων ελληνικών οίνων σε αξία κατά 4,30%, αλλά και αντίστοιχη μείωση σε ποσότητα κατά 10,91%. Η μέση τιμή πώλησης παραδόσεων οίνων, καταγράφει αύξηση κατά 16,79% γεγονός που απεικονίζει τη συνεχόμενη αύξηση μέσης τιμής την προηγούμενη 5ετία.

Όπως προαναφέραμε, ασφαλέστερη οδός της πορείας των εξαγωγών στην συγκεκριμένη αγορά, είναι η σύγκριση μεταξύ των ετών 2019/2022, σύγκριση σύμφωνα με την οποία εμφανίζεται αύξηση σε αξία κατά 1,05% και αντίστοιχα μείωση σε ποσότητα κατά 12,95%, μείωση που «συμβάλλει» στην άνοδο της μέσης τιμής πώλησης.

Κύπρος

Σταθερά πλέον δεύτερη η αγορά της Κύπρου συνεχίζει να αποτελεί έτσι όπως εξελίσσεται σημαντικότατο εξαγωγικό προορισμό για το ελληνικό κρασί, αφού και φέτος κατατάσσεται ψηλά σε επίπεδο ΕΕ.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη των μεγεθών σε αξία των αποστελλόμενων οίνων στη χώρα αυτή, αφού η ποσοστιαία μεταβολή του 2022 έναντι του 2021 καταγράφεται στο +16,24% (6.500.950 €/2021 – 7.556.711 €/2021), ενώ η αντίστοιχη μεταβολή (σε αξία) του μέσου όρου 5ετίας ανέρχεται σε +35,38%, ποσοστό που απεικονίζει τη σταθερή ανοδική πορεία σε αξία στην αγορά αυτή. Μειωμένη είναι όμως η μέση τιμή πώλησης αποστολών οίνου (-15,93%) σε σχέση με το 2021 (3,88 €/kg/2021 – 3,26 €/kg/2022) η οποία είναι ελαφρά κατώτερη και σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας (-0,99%).

Οι μεταβολές σε ποσότητα εξαγόμενου οίνου σε kg ακολούθησαν εντυπωσιακά αυξητική πορεία το 2022 έναντι του 2021 κατά 38,26% (1.677.160 kg/2021 – 2.318.814 kg/2022), ενώ η σύγκριση του 2022 με το μέσο όρο 5ετίας, οι αποστελλόμενες ποσότητες οίνου στην Κύπρο εμφανίζονται αυξημένες κατά 3,34%. Η σύγκριση του 2022 με το 2019, δείχνει περαιτέρω θετική μεταβολή των μεγεθών. Έτσι σε αξία οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 25,74% και σε ποσότητα παρουσίασαν επίσης αύξηση της τάξης του 3,15%.

Γαλλία

Όσο εντυπωσιακή ήταν η μείωση των μεγεθών στην αγορά της Γαλλίας, το 2021, τόσο θετική είναι το 2022.

Η εκρηκτικά αυξητική μεταβολή μπορεί να εξηγηθεί από την χρονική αποστολή οίνων του 2021 στο 2022, λόγω αλλαγής μεθόδου τιμολόγησης, ή την ημερομηνία τιμολόγησης των αποστελλόμενων φορτίων, η οποία οριακά τιμολογείται στις αρχές του επομένου έτους.

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, οι αποστολές ελληνικών οίνων σε αξία παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 454,77% το 2022 έναντι του 2021 (1.169.123 €/2021 – 6.485.955 €/2022), κατά 920,16% σε ποσότητα (346.530 kg/2021 – 3.535.164 kg/2022), ενώ μείωση παρατηρείται και στη μέση τιμή πώλησης οίνων κατά 45,62% (3,37 €/kg 2021 – 1,83 €/kg 2022).

Αντίστοιχη ήταν και η μεταβολή των μεγεθών σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία, αφού το 2022 σε σύγκριση με την 5ετία 2017 – 2021 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 46,78% σε αξία και αύξηση επίσης κατά 39,77% σε ποσότητα. Η μέση τιμή μονάδος ανά kg μειώθηκε κατά 10,97% (ΜΟ 5ετίας: 2,06 €/kg – 2022: 1,83 €/kg)

Ιταλία

Η Ιταλία παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα «καταβύθισης» των αποστολών ελληνικών οίνων.

Τρίτες Χώρες

Οι κύριοι προορισμοί (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ελβετία, Νορβηγία), εξαγωγής ελληνικών οίνων σε αξία με εκτός Ε.Ε. προορισμό, δηλαδή με προορισμό τις Τρίτες Χώρες, αντιπροσωπεύουν το 2021 το 86,21% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες (36.439.132 €).

Αναλυτικότερα:

Η.Π.Α.

Η αγορά με την πιο δυναμική ανάπτυξη παγκόσμια, αλλά και τον πιο έντονο ανταγωνισμό, παρουσιάζει αξιοσημείωτη επίδοση του ρυθμού αύξησης εξαγωγών το 2022, για το ελληνικό κρασί και ορθώς παραμένει πρώτη επιλογή ως χώρα στόχος του ελληνικού τομέα οίνου, όσον αφορά τις Τρίτες Χώρες.

Να υπενθυμίσουμε, ότι λόγω πανδημίας στη συγκεκριμένη αγορά το 2020 τα μεγέθη κινήθηκαν αρνητικά σε αξία εξαγωγών (-36,53%) και σε ποσότητα (-31,54%).

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα σημαντική αύξηση κατά 25,85% παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε αξία στις Η.Π.Α. το 2022 έναντι του 2021 (14.216.726 €/2021 – 17.892.328 €/2022).

Ανάλογη αλλά μικρότερη αύξηση παρουσιάζεται και στις εξαγόμενες ποσότητες οίνων το 2022 έναντι του 2021 κατά 10,01% (2.554.699 kg/2021 – 2.810.419 kg/2022), ενώ αξιοσημείωτη επίσης αύξηση παρατηρείται στη μέση τιμή πώλησης εξαγόμενων οίνων το 2022 έναντι του 2021 κατά 14,40% (5,56 €/kg/2021 – 6,37 €/kg/2022).

Τα ίδια μεγέθη το 2022 συγκρινόμενα με το μέσο όρο 5ετίας 2017–2021 παρουσιάζουν και αυτά αυξητική τάση.

Σε αξία καταγράφεται διαχρονική μέση αύξηση 5ετίας κατά 47,20%, σε ποσότητα καταγράφεται επίσης αύξηση κατά 24,91%, ενώ αύξηση της μέσης τιμής πώλησης καταγράφεται σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας, που ανέρχεται σε 18,24%, και απεικονίζει τη δυναμική ανόδου των τιμών της προηγούμενης 5ετίας, αλλά και επιτυγχάνει το στόχο της αύξησης της αντιλαμβανόμενης αξίας του ελληνικού κρασιού

Αναμφίβολα πρόκειται για την πιο δυναμική (μαζί με τον Καναδά και το Ην. Βασίλειο) αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ελληνικό κρασί, αφού παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης αγοράς. Τα μεγέθη του 2022 συγκρινόμενα με το προ πανδημίας έτος 2019, παρουσιάζουν εντυπωσιακή αυξητική εξέλιξη σε αξία κατά +34,06% σε ποσότητα κατά +17,32%, ενώ η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 14,36%.

Καναδάς

Ο Καναδάς αντίθετα με τις Η.Π.Α. παρουσίασε αύξηση των μεγεθών και κατά την διάρκεια της πανδημίας τα έτη 2020,2021.

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και το 2022 αφού το έτος που πέρασε παρουσιάζεται αύξηση στην αξία εξαγωγών οίνου έναντι του 2021 κατά 8,28% (7.295.255 €/2021 – 7.899.409 €/2022), ενώ αύξηση επίσης καταγράφεται στις εξαγόμενες ποσότητες κατά 7,5% (1.404.635 kg/2021 – 1.509.925 kg/2022). Εξαιτίας των ανωτέρω μεταβολών, ελαφρά αύξηση παρουσιάζει και η μέση τιμή πώλησης κατά 0,73% (5,19 €/kg/2021 – 5,23 €/kg/2022).

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η διαχρονική τάση των μεγεθών που προκύπτει μέσω της σύγκρισής τους με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Δηλαδή σε αξία η αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας καταγράφεται στο +25,78%, σε ποσότητα η αύξηση ανέρχεται στο 15,48%, ενώ η μέση τιμή πώλησης έχει αυξηθεί κατά 9,22%.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Η.Β. για δεύτερη χρονιά μετά από δυο δεκαετίες, πλασάρεται στην πρώτη τριάδα χωρών υποδοχής ελληνικών κρασιών.

Τρίτη χώρα πλέον ως προορισμός συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των Ελλήνων οινοποιών, αφού «τρέχουν» και προγράμματα Προβολής Προώθησης στη χώρα αυτή.

Σε επίπεδο μεταβολής εξαγωγικών μεγεθών, οι εξαγωγικές επιδόσεις στο ΗΒ είναι εντυπωσιακές, δείχνουν να αναπτύσσονται με ικανοποιητικό ρυθμό.

Σε αξία το 2022 έναντι του 2021, η αύξηση καταγράφεται στο +13,15% (2021: 6.197.261 € – 2022: 7.012.441 €), σε ποσότητα στο +14,93% (2021: 1.616.371 kg – 2022: 1.857.776 kg), ενώ ελαφρά μείωση παρατηρείται και στη μεταβολή της μέσης τιμής εξαγωγής, κατά 1,55% (2021: 3,83 €/kg – 2022: 3,77 €/kg).

Τέλος την αυξητική τάση επιβεβαιώνει και η σύγκριση του 2022 με το Μ.Ο. 5ετίας αφού θετικά πρόσημα καταγράφονται σε αξία (+96,28%), σε ποσότητα (+73,33%) και σε μέση τιμή μονάδος (+15,83%).

Η επαναπροσέγγιση της αγοράς του ΗΒ ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη δυναμική και διαφαίνεται, συνέχιση αυτής της ανοδικής πορείας για το ελληνικό κρασί.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO