Επιστροφή σε κέρδη μετά φόρων κατέγραψε για το σύνολο του 2022 ο Όμιλος ΆΒΑΞ, παράλληλα με μείωση του τραπεζικού δανεισμού και ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργου που έφτασε τα 2,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2022, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου μόνο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων της θυγατρικής Volterra, μειώθηκε κατά 32% σε 402,7 εκατ. Ευρώ έναντι 592,2 εκατ. Ευρώ το 2021, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υπογραφή και έναρξη των αναληφθέντων νέων έργων.

Η ΑΒΑΞ ανέλαβε τη δωρεάν κατασκευή έργων αναβάθμισης σε περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ

 Αύξηση κερδών – Διανομή μερίσματος

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 58,2 εκατ. Ευρώ το 2022 έναντι 51,0 εκατ. Ευρώ στο
προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο των συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθε σε 82,3 εκατ. Ευρώ το 2022. Tο EBITDA της Εταιρείας ανήλθε σε 89,3 εκατ. Ευρώ το 2022 έναντι 20,1 εκατ. Ευρώ το 2021.

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 39,9 εκατ. Ευρώ το 2022 έναντι ζημίας 12,4 εκατ. Ευρώ το 2021, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 50,8 εκατ. Ευρώ έναντι ζημίας 22,6 εκατ. Ευρώ το 2021. Στο πλαίσιο αυτό και σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της, η Εταιρεία αποφάσισε για το 2022 να προτείνει στους μετόχους τη διανομή μερίσματος ύψους €10,1 εκατ. Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,07/μετοχή.

Περαιτέρω μείωση δανεισμού

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σε 307 εκατ. Ευρώ στο τέλος του 2022, μετά από αποπληρωμές ύψους 135,3 εκατ. Ευρώ εντός του έτους, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά 107,9 εκατ. Ευρώ (33%) ανερχόμενος σε 220,4 εκατ. Ευρώ στο τέλος του 2022.

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου εντός των τελευταίων δύο ετών έχει μειωθεί κατά 250 εκατ. Ευρώ, με προγραμματισμό για περαιτέρω σημαντική μείωση και το 2023. Αντίστοιχη μείωση με τον δανεισμό υπήρξε και στα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 20,7 εκατ. Ευρώ το 2022, έναντι 22,3 εκατ. Ευρώ το 2021.

Ενίσχυση ανεκτέλεστου

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου ενισχύθηκε ποσοτικά, και κυρίως ποιοτικά, με συμβάσεις οι οποίες ενσωματώνουν ανώτερα χαρακτηριστικά κερδοφορίας σε σχέση με το παρελθόν, προσφέροντας μακροπρόθεσμη ορατότητα για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και ανταμοιβή της εμπιστοσύνης των μετόχων. Στο τέλος του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου έφτανε τα 1,9 δις Ευρώ περίπου (έναντι 1,4 δις Ευρώ περίπου στο τέλος του 2021). Εντός του 2023, ο Όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις ύψους 274 εκατ. Ευρώ ενώ υπάρχουν και συμβάσεις προς υπογραφή αξίας 43 εκατ. Ευρώ.

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση έργων εντός του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,2 δις Ευρώ περίπου.

Ενδυνάμωση τομέα παραχωρήσεων

Στα πλαίσια της στρατηγικής για σταδιακή μεταφορά των συμμετοχών του Ομίλου σε έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ στην 100% θυγατρική «ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.», εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των συμμετοχών κατά 23,61% στην «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ», και κατά 19,1% στις «Ολυμπία Οδός ΑΕ» και «Ολυμπία Οδός Λειτουργία ΑΕ». Η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ και μαρίνων του Ομίλου παραμένει υψηλή, προσφέροντας υψηλά προβλεπόμενα μερίσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ ο Όμιλος συμμετέχει επιλεκτικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέες συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ στη χώρα μας.

Στα πλαίσια της στρατηγικής μείωσης του δανεισμού και βέλτιστης αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, ο Όμιλος απο-επένδυσε στη διάρκεια του 2022 από μη βασικές δραστηριότητες και ώριμες συμμετοχές, πωλώντας ένα χαρτοφυλάκιο 112MW έργων ΑΠΕ της 100% θυγατρικής Volterra και ποσοστό 20,53% που κατείχε στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Σε τροχιά ανάπτυξης το 2023

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή διεκδίκησης των μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων που υλοποιούνται στη χώρα μας, ενώ συμμετέχει με αξιώσεις και στις διαγωνιστικές
διαδικασίες για συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ, προσδοκώντας στην αύξηση του κύκλου εργασιών και του ανεκτέλεστου υπολοίπου του. Επιπλέον, αξιολογούνται οι νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται, τόσο λόγω της πληθώρας των υπό δημοπράτηση έργων στην Ελλάδα, αλλά και λόγω της μεταστροφής που έχει προκληθεί και την αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων σε αγορές όπου έχει εξειδίκευση (Υποδομές φυσικού αερίου, Σταθμοί παραγωγής ενέργειας).

Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, τα νέα έργα που έχουν αναληφθεί την τελευταία χρονική περίοδο, καθώς και το ύψος του ανεκτέλεστου υπόλοιπου δημιουργούν προοπτικές ισχυρής μελλοντικής κερδοφορίας. O Όμιλος ΆΒΑΞ συνεχίζει να ισχυροποιείται και να αναπτύσσεται, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς υποδομών και στην ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, πάντα με γνώμονα την προσήλωση στις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, και της χρηστής διακυβέρνησης.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Νίκος Καραμούζης: Με τριπλή εξαγορά «μπαίνει» στο ελαιόλαδο – Επένδυση 10 εκατ. ευρώ με την Inspiring Earth
Επιχειρήσεις |

Νίκος Καραμούζης: Με τριπλή εξαγορά «μπαίνει» στο ελαιόλαδο – Επένδυση 10 εκατ. ευρώ με την Inspiring Earth

Έναν νέο ισχυρό όμιλο στο ελαιόλαδο δημιουργούν οι SMERemediumCap και Inspiring Earth εξαγοράζοντας τις εταιρείες Λατζιμάς, Έλαια Σητείας-LASITIA και Olympian Green International

Βρεττού – Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα για τον 5ο τραπεζικό πόλο
Επιχειρήσεις |

Το χρονοδιάγραμμα της Attica Bank για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο

Μετά το επίσημο χρίσμα της DBRS Morningstar, που «κατεβάζει» τις εκτιμώμενες ζημιές από τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων στα 400 εκατ. ευρώ για την Attica Bank, ο δρόμος είναι ανοιχτός για τα επόμενα βήματα