Τέσσερις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ένα Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης έρχονται να περιορίσουν δραστικά τον κίνδυνο μπλακ αουτ στα νησιά την Αττική και την Πελοπόννησο.

Πρόκειται για πέντε μεγάλες επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ που ξεπερνούν το 1,5 δις. ευρώ και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ταυτόχρονα η υλοποίηση τους σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων που προγραμματίζονται έως το 2030, αυξάνουν τον ηλεκτρικό χώρο για την προσθήκη στο σύστημα μεταφοράς περισσοτέρων ΑΠΕ.

Θερμοπληξία: Η πόλη που θα κατέληγε στα επείγοντα σε περίπτωση μπλακάουτ

Οι ΑΠΕ

Όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2023 «με την ολοκλήρωση του εκτενούς επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή ύψους 5 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, το σύνολο των μεγαλύτερων νησιών του Αιγαίου θα είναι πλέον άμεσα διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης και θα απολαμβάνει σταθερή και πιο καθαρή ηλεκτροδότηση, ενώ ο ηλεκτρικός χώρος για την απορρόφηση νέων μονάδων ΑΠΕ θα αυξηθεί σε 28 GW, από 18 GW σήμερα, υπερκαλύπτοντας τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την ίδια περίοδο. Επιπλέον, η χώρα θα διαθέτει ένα πιο πυκνό δίκτυο διεθνών διασυνδέσεων το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή της ασφάλεια καθώς και την εξαγωγική της δυνατότητα σε πράσινη ενέργεια».

Τα 5 μεγάλα έργα

Οι πέντε μεγάλες επενδύσεις που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ περιγράφονται ως εξής: «Μετά την ολοκλήρωση των καλωδιακών ποντίσεων τον Μάρτιο 2023, η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής προχωρά εντατικά και στο χερσαίο τμήμα της, η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κυκλάδων βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, ο Δυτικός Διάδρομος, η νέα γραμμή μεταφοράς που ενσωμάτωσε για πρώτη φορά την Πελοπόννησο στο σύστημα υπερυψηλής τάσης 400 kV, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία αναβαθμίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια σε ολόκληρη τη νότια Ελλάδα».

Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Τον Μάρτιο του 2023, η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Αριάδνη Interconnection, ολοκλήρωσε με επιτυχία το υποβρύχιο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, του μεγαλύτερου έργου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ. Σε διάστημα 32 μηνών η Αριάδνη Interconnection πόντισε συνολικά περίπου 1.350 χιλιόμετρα ηλεκτρικών καλωδίων και καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Πάχης Μεγάρων, σε βάθη έως και 1.200 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών προστασίας των καλωδίων, που αναμένεται μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, περίπου τα 640 χιλιόμετρα θα έχουν τοποθετηθεί κάτω από την επιφάνεια του βυθού για μέγιστη ασφάλεια.

Στο χερσαίο τμήμα της διασύνδεσης, όσον αφορά στους Σταθμούς Μετατροπής, το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού έχει πλέον παραχθεί και δοκιμαστεί στα εργοστάσια των αναδόχων ενώ οι εργασίες θεμελίωσης των κτιρίων βρίσκονται στην τελική ευθεία και προχωρά η ανέγερσή τους. Αναφορικά με την πρόοδο του καλωδιακού τμήματος, έχει παραχθεί το σύνολο των υπόγειων καλωδίων και προχωρά η κατασκευή της υπόγειας όδευσης από το ΚΥΤ Κουμουνδούρου προς το σημείο προσαιγιάλωσης στην Αττική, όπου έχει ολοκληρωθεί περίπου το 85% της υποδομής καθώς και το 50% της τοποθέτησης καλωδίων. Στην περίπτωση της Κρήτης, οι εργασίες οδοποιίας βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση των καλωδίων έχουν ξεκινήσει.

Παράλληλα, αναφορικά με τη χρηματοδότηση μέσω επιχορήγησης, εντός του 2023 το έργο αναμένεται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ως έργο γέφυρα (phasing), αντλώντας έτσι σημαντικούς πόρους και μειώνοντας, κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το κόστος του έργου μείζονος σημασίας για τον Έλληνα καταναλωτή.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων

Η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδι Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρώτο σκέλος της διασύνδεσης (Σαντορίνη-Νάξος) έχει εισέλθει πλέον σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023. Το καλοκαίρι του 2022 ποντίστηκε το ηλεκτρικό καλώδιο μεταξύ των δύο νησιών, ενώ προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην υπό διασύνδεση Σαντορίνη. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί και τον Φεβρουάριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις των καλωδιακών τμημάτων και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των ΝΔ Κυκλάδων (Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) που θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα Υψηλής Τάσης έως το 2025.

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 332MW στα νησιά, επιτυγχάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο και οικονομικό ενεργειακό μείγμα για το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Το έργο συγχρηματοδoτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δυτικός Διάδρομος Πελοποννήσου

Το τελευταίο τμήμα της διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου–Διστόμου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Μάιο του 2023. Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, και θα αποσυμφορήσει τα κορεσμένα δίκτυα της περιοχής, ενισχύοντας την ευστάθεια των τάσεων για το Νότιο Σύστημα συνολικά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται σε 108 εκατ. ευρώ.

Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου

Το υποέργο της Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέσει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2023. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, με στόχο την ανάδειξη Αναδόχου και υπογραφή σύμβασης εντός του 2023 για το υποέργο της Γραμμής Μεταφοράς που θα συνδέσει το ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η ολοκλήρωση του υπόψη υποέργου αναμένεται εντός του 1ου εξαμήνου του 2026.

Το έργο της Γραμμής Μεταφοράς «ΚΥΤ Κουμουνδούρου -ΚΥΤ Κορίνθου» συγχρηματοδoτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU και με το ΦΕΚ τ ́Δ 494 04-08-2022 χαρακτηρίστηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου

Οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του αναμένεται εντός του 2023. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 30 εκατ. ευρώ, ως τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς Μεγαλόπολη-Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η πλήρης ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το έργο συγχρηματοδoτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ενέργεια
ΑΔΜΗΕ: Νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας
Ενέργεια |

Νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ηγουμενίτσας - Κέρκυρας μέσω νέας γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης

Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου καλωδιακού συστήματος απλού κυκλώματος 150 kV για τη διασύνδεση της Ηγουμενίτσας με την Κέρκυρα

Βαλτικές χώρες: Αποσυνδέονται απο το κοινό δίκτυο ηλεκτρισμού με Ρωσία και Λευκορωσία
Ενέργεια |

Οι χώρες της Βαλτικής εγκαταλείπουν το κοινό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με Ρωσία και Λευκορωσία

Τον ερχόμενο Φεβρουάριο οι βαλτικές χώρες αποσυνδέονται απο το δίκτυο της σοβιετικής εποχής- Στις 9 Φεβρουαρίου 2025 ο συγχρονισμός των δικτύων τους με αυτά της ΕΕ