Με το ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και τη δυναμική διείσδυση στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλάζει πίστα…

Όπως τόνισε άλλωστε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Γιώργος Περιστέρης στη διάρκεια της χθεσινής παρουσίασης του ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: «Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν διανύει απλά την καλύτερη περίοδο στην πεντηκονταετή πορεία της, αλλά βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να επιτύχει ισχυρή και μακροπρόθεσμη αξία».

Η δέσμευση της διοίκησης απέναντι στους μετόχους ήταν η εξασφάλιση σταθερών και ενισχυόμενων μερισμάτων, μένοντας όμως πιστή στη συγκρατημένη διαχείριση των οικονομικών της επιλογών.

Ο στόχος για EBITDA

Ο όμιλος μόνο από τον κλάδο των παραχώρησεων και χωρίς να έχει συμπεριλάβει την Αττική Οδό έχει κλειδώσει μερίσματα ύψους 6 δις. ευρώ για το σύνολο της διάρκειας ζωής των έργων.

Σε συνδυασμό και με πλειάδα έργων που υλοποιεί και άλλων επενδύσεων που ξεκινά η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έθεσε ψηλά τον στόχο για EBITDA στην πενταετία. Από τα 500 εκ. ευρώ που είναι σήμερα, να ανέλθει στο 1 δις. ευρώ.

Μόνο από την Αττική Οδό η συνεισφορά στα EBITDA εκτιμάται στα 300 εκ. ευρώ ετησίως στα 25 χρόνια παραχώρησης.

Παρουσιάζοντας δε, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών συγκρκτικά στοιχεία με άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους στο χώρο των υποδομών βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση έναντι των άλλων ως προς τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA. Για το 2022 ο σχετικός δείκτης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν στο 2x, όταν για τη Ferrovial είχε φτάσει στο 9,3x, τη Sacyr στο 5,2x, στην Eiffage στο 3,2x και στη Vinci στο 1,9x.

Το άνοιγμα

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά επίσης, τον εταιρικό της μετασχηματισμό και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Περιστέρης δεν απέκλεισε την εισαγωγή του τομέα των παραχωρήσεων συγκεντρώνοντας όλα τα έργα σε μία εταιρική οντότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Άφησε, όμως, ανοικτό και το ενδεχόμενο αναζήτησης στρατηγικών εταίρων ή αξιοποίησης κι άλλων επιλογών για την κεφαλαιακή ενίσχυση όλων των κλάδων δραστηριοποίησης του ομίλου:  «Τα περιουσιακά στοιχεία που έχει ο όμιλος είναι εμπορεύσιμα και εμπορικά. Στο πλαίσιο αυτό και ο κλάδος των παραχωρήσεων έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, μέσα στον εταιρικό μετασχηματισμό που εξελίσσεται όπου θα ενοποιηθούν οι σχετικές δραστηριότητες σε μια οντότητα. Είναι υπό εξέταση (σ.σ. το ενδεχόμενο αυτόνομης εισόδου σε χρηματιστήριο) ώστε να φανεί καλύτερα η αξία και να αξιοποιηθεί ώστε να δώσει πυρομαχικά για περαιτέρω ανάπτυξη».

Θάλασσα επενδύσεων

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με την παρουσίαση της διοίκησης είναι στρατηγικά τοποθετημένη κι έτοιμη να εκμεταλλευτεί κι ευκαιρίες και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η αναφορά του γενικού διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ομίλου κ. Μάνου Μουστάκα ήταν χαρακτηριστική: «Περιμένουμε θάλασσα επενδύσεων στα Βαλκάνια και συνολικά στη Ν.Α. Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα υποδομών στις μεταφορές και στην ενέργεια. Διαθέτουμε την οικονομική ευρωστία και την τεχνογνωσία».

Οικονομική ευρωστία

Η διοίκηση του ομίλου διαβεβαίωσε για μία ακόμη φορά για τη δυνατότητα της να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η γενική διευθύντρια Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών κυρία Πηνελόπη Λαζαρίδου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει την απαραίτητη οικονομική ευρωστία, την κεφαλαιακή διάρθρωση αλλά και το απαραίτητο πιστοληπτικό προφίλ.

Πιο συγκεκριμένα:

·         Έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για όλες τις μεγάλες επενδύσεις της (Εγνατία, Καφηρέας, Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Κομοτηνής, Αμφιλοχία κ.α.)

·         67% του δανεισμού χωρίς αναγωγή στην μητρική εταιρεία

·         73% του δανειακού χαρτοφυλακίου με σταθερά (fixed) επιτόκια ή hedged με την χρήση swaps, προσφέροντας προστασία έναντι διακυμάνσεων επιτοκίων

·         4,10% μέσο κόστος δανεισμού (4,29% περιλαμβάνοντας το κόστος των swap)

·         Αναφορικά με την μητρική το σύνολο του δανεισμού της είναι fixed με μέσο κόστος 2,75% και χωρίς σημαντικές υποχρεώσεις έως το 2027, προσφέροντας σημαντικό ανοικτό ορίζοντα

·         Ταμειακά διαθέσιμα στην μητρική και σε 100% θυγατρικές σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ, μη προσμετρώντας διαθέσιμες πιστοδοτικές γραμμές.

Ηγετική θέση

Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του ομίλου δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να μπορεί να διαχειρίζεται και να λειτουργεί τις παραχωρήσεις με χαμηλό ρίσκο.

Έτσι, όπως εξήγησε, με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται ενισχυμένες ταμειακές ροές και κερδοφορία στις δραστηριότητες της.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει ηγετική θέση σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησής της, οι οποίοι παράλληλα είναι κλάδοι που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης όχι μόνο σε εγχώριο αλλά και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Στις Παραχωρήσεις, είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής διαθέτοντας ένα από τα νεαρότερα (μέση συμβατική διάρκεια 25 έτη), πιο διαφοροποιημένα και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκια με έργα όπως η Αττική Οδός, η Εγνατία Οδός, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα στο Ελληνικό κ.α.

Στην Ενέργεια, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός καθαρής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ 1.225 MW, ενώ η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ο Όμιλος πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, ενώ η ισχυρή παρουσία του και η καθετοποίηση στο κομμάτι της παραγωγής προσφέρει σημαντικά οφέλη. Εντός του Α’ Εξαμήνου του 2024 αναμένεται να μπει σε λειτουργία η νέα μονάδα στην Κομοτηνή ισχύος 877 MW.

Στην Κατασκευή, είναι ο μεγαλύτερος και πλέον κερδοφόρος Όμιλος, με το υψηλότερο ανεκτέλεστο ύψους € 5,7 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η ΤΕΡΝΑ διατηρεί ένα υγιές περιθώριο κερδοφορίας 7%, ενώ από το ανεκτέλεστό της ποσοστό μόλις 28% αφορά σε αμιγώς δημόσια έργα, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 55% αφορά σε έργα στα οποία ο Όμιλος συμμετέχει ή εκτελεί εξ ολοκλήρου ως επενδυτής, διαθέτοντας άρα καλύτερη ορατότητα και επωφελούμενος από τις συνέργειες.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Betshop.gr: Αναστέλλει τη λειτουργία της η πλατφόρμα διαδικτυακού στοιχήματος
Business of Sport |

Αναστέλλει τη λειτουργία της η Betshop.gr - Κατάσχεσε η εφορία τον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης πελατών της

Η εταιρεία B2B GAMING SERVICES που διαχειρίζεται τη Betshop.gr κάνει γνωστή την κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού των πελατών της από τις φορολογικές αρχές