Καλύτερα από το επίπεδο του 2019 κυλάει ο ελληνικός τουρισμός, εμ απαοτέλεσμα τα τουριστικά έσοδα να σημειώνουν ρεκόρ στο οκτάμηνο του 2023

Συγκεκριμένα οι τουριστικές εισπράξεις υπολογίζονται σε 14,66 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, έναντι 13,22 δισ. την τελευταία χρονιά πριν την πανδημία. Ειδικά για τον Αύγουστο τα έσοδα ήταν 4,35 δισ. ευρώ, έναντι 4,1 δισ. το 2019 με τον ρυθμό αύξησης να περιορίζεται στο 6%. Την ίδια στιγμή, οι τουρίστες που έφτασαν στη χώρα μας κατά το ίδιο διάστημα ξεπέρασαν τα 22,649 εκατομμύρια!

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο του 2023 εμφάνισε πλεόνασμα 4.106,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.948,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα, αύξηση κατά 5,2% κατέγραψαν τον Αύγουστο του 2023 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.350,7 εκατ. ευρώ, έναντι 4.134,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022, ενώ αύξηση κατά 30,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Αύγουστος 2023: 243,9 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2022: 186,3 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 10,4%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 5,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 90,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (135,6%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 13.045,1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 11.470,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αύξηση κατά 1.943,9 εκατ. ευρώ (15,3%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 14.663,3 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 369,2 εκατ. ευρώ (29,6%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.618,3 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 18,4%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 3,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 62,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 84,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Αύγουστο του 2023, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 5,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 1,5% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.539,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 10,2% (Αύγουστος 2023: 1.725,5 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2022: 1.565,9 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 0,4% (Αύγουστος 2023: 1.994,6 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2022: 1.987,5 εκατ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 5,7% στα 545,2 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 12,7% και διαμορφώθηκαν στα 625,6 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 4,6% στα 379,7 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 5,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 755,0 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 188,7 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν μείωση κατά 54,1% και διαμορφώθηκαν στα 3,2 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 14.663,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 9,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.155,4 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 21,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.104,3 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 6.518,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 10,1% και διαμορφώθηκαν στα 1.636,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.346,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 14,3% και διαμορφώθηκαν στα 1.136,3 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 4,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.360,3 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 24,5% και διαμορφώθηκαν στα 938,0 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 26,7 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 2023 διαμορφώθηκε σε 6.478,8 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 10,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 25,7%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 6,3% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 18,4%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 2.518,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 1,8%. Άνοδο κατά 14,3% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.589,7 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 7,1% σε 768,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 3,7% σε 397,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 5,8% και διαμορφώθηκε σε 919,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 50,3% σε 200,3 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία παρουσίασε μείωση κατά 14,2% και διαμορφώθηκε σε 5,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 18,4% και διαμορφώθηκε σε 22.649,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 19.126,4 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 38,4%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 13.827,6 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 15,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 22,6% και διαμορφώθηκε σε 8.821,5 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 10,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 27,7%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 6,1% και διαμορφώθηκε σε 3.070,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 7,3% και διαμορφώθηκε σε 1.410,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 0,3% και διαμορφώθηκε σε 3.016,0 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 44,9% σε 937,7 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 5,0% και διαμορφώθηκε σε 25,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Τουρισμός