Σημαντική μείωση κατά 18,1% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας το εννεάμηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος), ενώ μειωμένο κατά 25,9% ήταν και σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές.

Σεπτέμβριος

Πιο συγκεκριμέναα, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 6.903,6 εκατ. ευρώ (7.353,7 εκατ. δολάρια) έναντι 8.373,5 εκατ. ευρώ (8.268,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 17,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 364,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 370,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.227,2 εκατ. ευρώ (4.529,8 εκατ. δολάρια) έναντι 4.761,6 εκατ. ευρώ (4.730,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 364 εκατ. ευρώ δηλαδή 11,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 364,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή  11,9%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε σε 2.676,4 εκατ. ευρώ (2.823,9 εκατ. δολάρια) έναντι 3.611,9 εκατ. ευρώ (3.538,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 25,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 0,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 5,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%  σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2022.

Ιανουάριος – Σεπτέμβριος

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 60.808,8 εκατ. ευρώ (65.670,6 εκατ. δολάρια) έναντι 68.414,7 εκατ. ευρώ (72.401,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 11,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.053,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.092,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 38.032,1 εκατ. ευρώ (41.313,5 εκατ. δολάρια) έναντι 40.614,8 εκατ. ευρώ (43.184,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 6,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 177,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 97,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε 22.776,7 εκατ. ευρώ (24.357,1 εκατ. δολάρια) έναντι 27.799,9 εκατ. ευρώ (29.217,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση σε αξία κατά 18,1%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.231,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,2% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.190,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,0% .

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News