Μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί όπως η Morgan Stanley, η HSBC Holdings Plc, η Goldman Sachs Group Inc. και η JPMorgan Chase & Co. έχουν ανακοινώσει τους δικούς τους στόχους βιώσιμης χρηματοδότησης για το 2030 που κυμαίνονται από 750 δισεκατομμύρια δολάρια έως 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές αφήνουν στους επενδυτές ελάχιστη πραγματική εικόνα για τους πολύ διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες ορίζουν τι είναι βιώσιμο.

Οι διαφορές κυμαίνονται από τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές και την αναδοχή χρέους μέχρι τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουν τα έσοδα από τη δημιουργία αγορών, τις επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια, τα κεφάλαια χρηματαγοράς, την ιδιωτική τραπεζική, τα ενυπόθηκα δάνεια και τις πιστωτικές διευκολύνσεις.

EY: 7 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν θετική χρηματοοικονομική επίδραση από τις επενδύσεις ESG

Η συμβολή των τραπεζών

Η Emily Farrimond, εταίρος της εταιρείας συμβούλων Baringa Partners LLP με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι η απουσία μιας συνεπούς μεθοδολογίας «μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία ολόκληρης της αγοράς, εγείροντας φόβους για greenwashing». Και ο Greg Brown, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Allen & Overy, επισημαίνει την έλλειψη νόμου ή κανονισμού, που να κατευθύνει τον κλάδο. Ως αποτέλεσμα, η απόφαση για το τι θα αποκαλείται «βιώσιμο» στις εκθέσεις των τραπεζών είναι «κάπως ελεύθερη», δήλωσε ο Brown.

Η συμβολή των τραπεζών στην ενεργειακή μετάβαση αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης στο Ντουμπάι, καθώς οι συζητήσεις στις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα στρέφονται στα τεράστια ποσά που απαιτούνται για την απεξάρτηση της βιομηχανίας από τον άνθρακα και την προστασία των εκτεθειμένων κοινοτήτων. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, η COP28 θα φιλοξενήσει σημαντικά περισσότερους τραπεζίτες και διαχειριστές επενδύσεων από οποιαδήποτε προηγούμενη Διάσκεψη.

Οι τράπεζες άρχισαν για πρώτη φορά να δημοσιεύουν στόχους βιώσιμης χρηματοδότησης λίγα χρόνια μετά τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα του 2015. Μέχρι το 2021, ο ρόλος της χρηματοδότησης στη δημιουργία ενός πιο πράσινου και πιο δίκαιου πλανήτη αποτελούσε ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας συζήτησης, οδηγώντας όλο και περισσότερους τραπεζικούς οργανισμούς στην κατάρτιση τέτοιων στόχων.

Όμως, ελλείψει κανονισμών, οι τράπεζες ήταν ελεύθερες να καθορίσουν τις δικές τους παραμέτρους για τον ορισμό του τι μετράει ως βιώσιμη επένδυση ή επένδυση για τη μετάβαση στο κλίμα.

Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων αξιώσεων είναι αυτές που αφορούν τον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των Barclays Plc και HSBC, δεν περιλαμβάνουν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στους στόχους τους για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, ακόμη και αν μια συμφωνία έχει στοιχεία ESG, δήλωσαν εκπρόσωποι των τραπεζών στο Bloomberg.

Συμφωνίες και εξαγορές

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η Goldman, η JPMorgan, η Morgan Stanley, η Citigroup Inc. και η Bank of America Corp. υπολογίζουν τις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών στους στόχους βιώσιμης χρηματοδότησης. Ωστόσο, ορισμένες από τις τράπεζες περιλαμβάνουν ολόκληρες τις αξίες των συμφωνιών αντί μόνο το αναλογικό τους μερίδιο ή τις αμοιβές που εισπράττουν, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους στόχους βιώσιμης χρηματοδότησης, διότι το τεράστιο μέγεθος των συναλλαγών αυτών συχνά σημαίνει ότι «η συμπερίληψή τους μπορεί να αλλοιώσει την επίτευξη των στόχων με τρόπο που δεν θα το έκαναν άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες», εξήγησε η Emily Farrimond, που συμβουλεύει τράπεζες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων σχετικά με στρατηγικές ESG.

Η ShareAction, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστή για την προώθηση ψηφισμάτων για την κλιματική αλλαγή σε τράπεζες όπως η HSBC και η Barclays, εγκαλεί όλο και περισσότερο τους δανειστές που απαριθμούν δραστηριότητες όπως οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν «οδηγούν στην κατανομή ή τη διευκόλυνση του κεφαλαίου».

Παρόλο που υπηρεσίες όπως η αντιστάθμιση συναλλαγματικών κινδύνων ή η παροχή συμβουλών σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη μετάβαση προς τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους στόχους βιώσιμης χρηματοδότησης, διότι δεν «καλύπτουν την πραγματική χρηματοδότηση», δήλωσε ο Xavier Lerin, ανώτερος διευθυντής ερευνών της ShareAction.

Τι έκαναν οι τράπεζες

Τον Αύγουστο η Morgan Stanley ανακοίνωσε ότι έχει διανύσει το 70% του δρόμου προς την επίτευξη του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε βιώσιμη χρηματοδότηση όπως έχει δηλώσει στους επενδυτές ότι θα επιτύχει έως το 2030.

Ανάλογα τον Απρίλιο, η Goldman Sachs δήλωσε ότι είχε διανύσει περισσότερο από το ήμισυ της διαδρομής προς την επίτευξη του στόχου της για βιώσιμη χρηματοδότηση ύψους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ότι οι τράπεζες «διαφέρουν ως προς τους στόχους, το μέγεθος και το μείγμα των δραστηριοτήτων τους». Η Goldman, η οποία κατατάσσεται ως ο κορυφαίος σύμβουλος συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κόσμο, έχει μια προσέγγιση που αντικατοπτρίζει την τεχνογνωσία και τις δυνατότητές της και η οποία είναι «αυστηρή και προσεκτική».

Ελλείψει κανονισμών, η HSBC προσπαθεί να εφαρμόσει αυτό που θεωρεί ως «πρότυπα της αγοράς». Ο βρετανικός δανειστής, ο οποίος έχει καταρτίσει το δικό του λεξικό δεδομένων βιώσιμης χρηματοδότησης και επενδύσεων, δήλωσε ότι έχει σημειώσει καλή πρόοδο προς την επίτευξη ενός στόχου βιώσιμης χρηματοδότησης για το 2030, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 750 δισεκατομμυρίων και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ενώ η JPMorgan, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα μια επικαιροποίηση σχετικά με τον στόχο της για βιώσιμη χρηματοδότηση το 2030, ύψους 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει μόνο τις συμφωνίες στις οποίες ενήργησε ως σύμβουλος, εάν υπάρχει σαφής αιτιολόγηση της βιωσιμότητας, σύμφωνα με τον Rama  Variankaval, παγκόσμιο επικεφαλής εταιρικών συμβουλών και βιώσιμων λύσεων στην τράπεζα.

Πώς λογοδοτούν για τις δραστηριότητές τους στις κεφαλαιαγορές

Σύμφωνα με τον Anderson Lee, ερευνητή στο World Resources Institute, που εξετάζει από το 2019 τις καταστάσεις βιώσιμης χρηματοδότησης, οι περισσότερες τράπεζες αποκαλούν την ανάληψη χρέους «βιώσιμη χρηματοδότηση» όταν οργανώνουν συμφωνίες που κρίνονται ότι έχουν ένα στοιχείο ESG, αλλά δεν υπολογίζουν τις εκπομπές ρύπων των συμφωνιών που οργανώνονται για πελάτες που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των τραπεζών είναι ο βαθμός στον οποίο εγγράφουν χρεωστικά προϊόντα ESG. Τα δάνεια που συνδέονται με τη βιωσιμότητα, μια μη ρυθμιζόμενη αγορά ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν περιλαμβάνονται στους στόχους βιώσιμης χρηματοδότησης της JPMorgan, σύμφωνα με τον Rama Variankaval.

Υπάρχει «μια σειρά από ερωτήσεις κρίσεως που μπορεί να θέσει ο κόσμος σχετικά με το πόσο φιλόδοξοι ή πόσο επιθετικοί» είναι οι λεγόμενοι βασικοί δείκτες απόδοσης για τα δάνεια που συνδέονται με τη βιωσιμότητα, είπε. Η JPMorgan είναι ο μεγαλύτερος διοργανωτής συμφωνιών SLL παγκοσμίως μετά την BofA, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η ING Groep NV, η οποία πρωτοστάτησε στην αγορά SLL το 2017, περιλαμβάνει όλα τα δάνεια που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και τα οποία συμβάλλει στη διοργάνωση, σύμφωνα με πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό της.

Οι επενδύσεις

Οι τράπεζες διαφέρουν επίσης ως προς τον τρόπο με τον οποίο καταγράφουν τις επενδύσεις, με ορισμένες να μετρούν τις νέες εισροές και άλλες να καταμετρούν τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

Διαφέρουν επίσης όσον αφορά τα παράγωγα. Τέτοια προϊόντα μπορεί να έχουν τη μορφή αντιστάθμισης συναλλαγματικών κινδύνων που σχετίζονται με συμφωνίες που ισχυρίζονται ότι έχουν ένα στοιχείο βιωσιμότητας, ή ως παράγωγα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα (SLD), ανταλλαγές πιστωτικού κινδύνου αθέτησης ESG, παράγωγα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο σε εισηγμένους δείκτες μετοχών που συνδέονται με ESG, καθώς και παράγωγα διαπραγμάτευσης εκπομπών, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων.

Ορισμένες τράπεζες, όπως η Barclays και η BofA, δεν περιλαμβάνουν κανένα από αυτά στους στόχους τους για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Άλλες όμως το κάνουν.

Η ετικέτα που συνδέεται με τη βιωσιμότητα μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, καθώς όλα αφορούν τους στόχους και τα κίνητρα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ING. Εάν ένα παράγωγο που συνδέεται με τη βιωσιμότητα είναι δομημένο πάνω σε ένα κανονικό δάνειο, η ING το λαμβάνει υπόψη.

Για τις τράπεζες που αναρωτιούνται ποια είναι η καλύτερη πρακτική για να καθησυχάσουν τους επενδυτές ότι δεν διογκώνουν τα νούμερά τους, «η γενική αρχή θα πρέπει να είναι ο συντηρητισμός», δήλωσε ο Lee του WRI. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μόνο «η χρηματοδότηση που πηγαίνει πραγματικά σε επενδύσεις κεφαλαίου στην πραγματική οικονομία».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News