Νόμο του Ελληνικού Κράτους αποτελεί πλέον η διαδικασία απόδοσης του Τέλους Παρεπιδημούντων και του Τέλους επί Ακαθαρίστων Εσόδων για κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια και επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών αφ’ ενός και Εσωτερικών αφ΄ετέρου δημοσιεύτηκε σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β΄ 7332/22-12-2023.

Στο ως άνω ΦΕΚ προσδιορίζονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την είσπραξη των εν λόγω Τελών. Τα αντίστοιχα έσοδα αποδίδονται στους οικείους Δήμους όπου υπάγονται οι υπόχρεες επιχειρήσεις και μέσα σε διάστημα έως και 30 ημερών από το τέλος του μήνα της είσπραξής τους.

Ορίζεται επίσης ότι όσοι επαγγελματίες θεωρούνται υπόχρεοι καταβολής Τέλους Παρεπιδημούντων ή Τέλους επί των Ακαθάριστων Εσόδων, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., οι υπόχρεοι υποβάλλουν δήλωση για το Τέλος Παρεπιδημούντων ή το Τέλος επί Ακαθαρίστων Εσόδων κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. Το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.

Για την είσπραξη του τέλους εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής. Το τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και το Τέλος επί Ακαθαρίστων Εσόδων καταβάλλονται εφάπαξ, μετά από την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο έως την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου προσαύξηση ίση με 2% επί του Τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

Σε ό,τι αφορά στα οφειλόμενα Τέλη που αναλογούν σε δραστηριότητες των δύο προηγουμένων ετών (2022 και 2023), διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεες επιχειρήσεις, παρέχεται η δυνατότητα εμπρόθεσμων δηλώσεων και εξόφλησης έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2024.

Στην περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων των επιχειρήσεων σε περισσότερους δήμους, τα ακαθάριστα έσοδα/μισθώματα δηλώνονται χωριστά και τα αντίστοιχα ποσά Τελών υπολογίζονται ανά δήμο.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, επ’ ευκαιρία της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της ΚΥΑ για το Τέλος Παρεπιδημούντων και το Τέλος επί Ακαθαρίστων Εσόδων επισήμανε ότι «υλοποιούμε, άμεσα και αποφασιστικά, μία από τις σημαντικές προγραμματικές δεσμεύσεις μας ως Κυβέρνηση: Να επιβάλλουμε τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη σε τομείς όπως η βραχυχρόνια διαμονή, η εστίαση, η διασκέδαση κ.λπ., όπου παρατηρούνταν κρούσματα απουσίας τάξης και κανονικότητας, κατά συνέπεια και διαφυγής εσόδων για το Κράτος και τους Δήμους. Έπειτα από σειρά προσαρμογών, τροποποιήσεων κ.ο.κ., το καθεστώς απόδοσης του Τέλους Παρεπιδημούντων και του Τέλους επί Ακαθαρίστων Εσόδων ορίζεται με πλήρη σαφήνεια. Ενώ τα Τέλη αυτά είχαν θεσμοθετηθεί ήδη από το 1976 -αρχικά σε περιορισμένη έκταση και διευρύνθηκαν σταδιακά, αν και με διαφορετικό ρυθμό- ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός του πλαισίου ήταν απολύτως απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και την εμπέδωση του δικαίου».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Οικονομία