Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), με κύριο στόχο την υποστήριξη και προβολή της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Την Enterprise Greece εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, κα Μάιρα Μυρογιάννη, ενώ από πλευράς Ελληνικής Εταιρείας Logistics συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, κ. Γιάννης Αλούπης, εκπροσωπώντας για την υπογραφή τον Πρόεδρο της Εταιρείας, Δρ. Βασίλειο Ζεϊμπέκη.

Enterprise Greece: Στη διεθνή έκθεση Pure London 17 ελληνικές εταιρείες

Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, Θανάσης Ζηλιασκόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος.

Τι αφορά η συνεργασία

Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί η επικείμενη συνεργασία είναι:

· Η προώθηση, προβολή και εύρεση λύσεων για ζητήματα που απασχολούν τον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics στη χώρα μας.

· Η διατύπωση προτάσεων προς τις ελληνικές Αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

· Η εκπροσώπηση σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με παρεμφερές αντικείμενο και στόχους.

· Η συνεργασία με οργανισμούς εμπορευματικών κέντρων logistics, λιμένων, μεταφορών, υποδομών, διατροπικών υπηρεσιών, με σκοπό την ανάδειξη της χώρας μας σε διαμετακομιστικό κέντρο της.

· Η υποβολή, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών και καινοτόμων προγραμμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναφών προς τους σκοπούς του συμφωνητικού συνεργασίας.

· Η διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για την εκπαίδευση – κατάρτιση στελεχών του κλάδου.

· Η συμμετοχή σε δράσεις ανάδειξης και προώθησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

· Η διοργάνωση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε καταξιωμένες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου (εθνικό περίπτερο).

· Η διαμόρφωση και προώθηση επενδυτικών ευκαιριών επί συγκεκριμένων επενδυτικών έργων που διαθέτουν εταιρείες-μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Logistics με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.

· Η έκδοση περιοδικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού) ή φυλλαδίου και η ανάπτυξη ψηφιακής πύλης προώθησης της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο την ανάδειξη έργων που δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνείται η αμοιβαία ανταλλαγή και συλλογή στοιχείων και δεδομένων.

Η σημασία του MoU

Χαιρετίζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Logistics, η Γενική Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, Μάιρα Μυρογιάννη, δήλωσε πως επιβεβαιώνεται η σημασία που έχει ο κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας για την ελληνική οικονομία, ως ένας από τους πέντε κορυφαίους της εγχώριας αγοράς σε επίπεδο επενδύσεων. Ο κλάδος αυτός, υπογράμμισε η κυρία Μυρογιάννη, αξιοποιεί και προβάλλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με προεξάρχοντα, τη μοναδική γεωστρατηγική της θέση, τις αναβαθμισμένες υποδομές, το ολιστικό θεσμικό πλαίσιο, τον ισχυρότερο ναυτικό εμπορικό στόλο στον κόσμο και την ανάπτυξη έργων logistics που την μετατρέπουν σταδιακά σε κόμβο εφοδιαστικής αλυσίδας. Η κα Μυρογιάννη εξέφρασε την προσδοκία ότι η συνεργασία μεταξύ της Enterprise Greece και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics θα συμβάλει ενεργά στην ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στο χάρτη των εμπορευματικών μεταφορών, τόσο μέσα από την προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων, όσο και μέσα από την προώθηση των εξαγωγών και του εμπορίου.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Δρ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης, επεσήμανε την ιδιαίτερα κομβική σημασία της συνεργασίας των δύο φορέων για την υποστήριξη του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και συγχρόνως την ελληνική οικονομία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) προτίθεται να συμβάλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην προώθηση και προβολή των υπηρεσιών της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη μορφή ενός Εθνικού brand στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην προσέλκυση Διεθνών Εμπορευματικών ροών αλλά και πολυεθνικών επενδυτικών σχημάτων.

Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστη, για το Υπουργείο Ανάπτυξης που είναι αρμόδιο για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος αναγνώρισε την μεγάλη σημασία που έχει για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα η διεθνής προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στον τομέα της εφοδιαστικής. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για τη διαμόρφωση μίας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την εφοδιαστική που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών, την περαιτέρω ψηφιοποίηση του κλάδου, τη σύναψη διεθνών συνεργασιών, την ενθάρρυνση των συνεργειών και τον εκσυγχρονισμό του μεταφορικού στόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, Θανάσης Ζηλιασκόπουλος, δήλωσε: «Με την υπογραφή του σημερινού μνημονίου συνεργασίας, δύο σημαντικοί εταίροι με πλούσια τεχνογνωσία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics και η Enterprise Greece, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συνδράμουν από κοινού, με συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες, στην προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί σε διεθνή κόμβο εφοδιαστικής αλυσίδας για ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι συνέργειες και οι συνεργασίες αποτελούν το κλειδί για την περαιτέρω προώθηση του κλάδου, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων logistics και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Παράλληλα με την αναβάθμιση των οδικών αξόνων, των σιδηροδρομικών μεταφορών και των λιμένων αλλά και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών πάρκων, τα ελληνικά logistics αποκτούν νέες ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, ενισχύοντας διεθνώς την προστιθέμενη αξία παροχής εγχώριων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας».

Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics είναι το Επιστημονικό, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που από το 1994 προβάλλει και προωθεί τα αιτήματα της αγοράς των Logistics και εκπροσωπεί τον Έλληνα logistician συνδράμοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κλάδου. Όραμά της είναι η ανάδειξη του Έλληνα Logistician στο επίκεντρο της ελληνικής επιχείρησης και οικονομίας, αλλά και η μεταμόρφωση της χώρας μας σε ουσιαστικό κόμβο Logistics και διαμετακόμισης των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις