Το σαρωτικό πέρασμα του πληθωρισμού και των συνακόλουθων αυξήσεών του, επηρέασε τις πωλήσεις και την κερδοφορία της ΦΑΓΕ, η οποία τριπλασιάστηκε μεταξύ 2019 και 2023, ξεπερνώντας ακόμη και το +400%.

Με βασικό της όχημα το στραγγιστό με ανθόγαλα Total, που λάνσαρε τη δεκαετία του ’70 ο Γιάννης Φιλίππου -μαζί με τον Κυριάκο Φιλίππου οι εμπνευστές και δημιουργοί της εμβληματικής εταιρείας-, η εταιρεία συνεχίζει να κατακτά τις αγορές του κόσμου, να κρατά τα ηνία σε ΗΠΑ και Βρετανία, αλλά και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις τη ιταλικής και της άκρως ανταγωνιστικής ελληνικής αγοράς.

ΦΑΓΕ: Τετραπλασιασμός καθαρών κερδών στο α΄ εξάμηνο

Έχοντας ισχυρή παρακαταθήκη την ιστορική διαδρομή της οικογένειας επί 98 χρόνια – ήδη από το 1926, όταν ο Αθανάσιος Φιλίππου άνοιξε ένα γαλακτοπωλείο-ζαχαροπλαστείο στην οδό Πατησίων-, η τρίτη γενιά, η οποία εκφράζεται στο Δ.Σ. της ΦΑΓΕ μέσω του διευθύνοντος συμβούλου Αθανάσιου-Κύρου Φιλίππου και του προέδρου Ιωάννη Φιλίππου, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη νέα παραγωγική μονάδα της εταιρεία στην Ολλανδία, η οποία θα προσθέσει χιλιάδες τόνους παραγωγικής δυναμικότητας για να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση εντός και εκτός ελληνικής αγοράς.

Πωλήσεις και κέρδη

Στην πρόσφατη ετήσια έκθεση του ομίλου, αποτυπώνεται η αύξηση των πωλήσεων που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του όγκου, η οποία αντισταθμίζει τις χαμηλότερες μέσες τιμές ανά πωλούμενη μονάδα, και την καινοτομία προϊόντων και τη δημιουργία νέων προϊόντων που προσελκύουν υψηλότερες τιμές.

Οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ περιλαμβάνουν έσοδα που προέρχονται κυρίως από τις πωλήσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων που παρασκευάζει ή διανέμει στους πελάτες της και παρουσιάζονται χωρίς τις ενδοομιλικές ή διεταιρικές συναλλαγές. Το ύψος αυτών των εσόδων επηρεάζεται από τον όγκο των προϊόντων που πωλούνται και τις τιμές στις οποίες πωλούνται.

Ομιλικά, επομένως, και σε σύγκριση των ετών 2023 και 2022, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,9% στα 629,2 εκατ. δολάρια. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 8,6%, στην αύξηση των πωλήσεών σε όγκο κατά 4,3% και στη θετική επίδραση 1% στις πωλήσεις σε αξία λόγω της αποδυνάμωσης του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας. Οι πωλήσεις σε αξία αυξήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και την Ελλάδα κατά 29,4%, 13,9%, 11,7% και 6,5% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο όγκου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 4,3%, συνεπεία των αντίστοιχων αυξήσεων σε Ηνωμένο Βασίλειο (+12,1%), ΗΠΑ (+5,5%) και Ελλάδα (+1%), αντισταθμίζοντας τη μείωση των πωλήσεων σε όγκο στην Ιταλία κατά 2%.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 70,3% στα 292,2 εκατ. δολάρια και ως ποσοστό επί των πωλήσεων ήταν 46,4% από 31,1% το 2022. Βασική αιτία αυτής της αύξησης ήταν η μείωση των τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιείται στις ελληνικές εγκαταστάσεις κατά 31,7% και στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ κατά 21,4%. Τα λειτουργικά κέρδη ξεπέρασαν τα 125,8 εκατ. δολάρια σημειώνοντας αύξηση 124,3%, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων, διαμορφώθηκαν στο 20% από 10,2%. Αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων να ανέλθουν στα 117,5 εκατ. δολάρια από 35,9 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη στα 82,7 εκατ. δολάρια έναντι 29,3 εκατ. δολάρια το 2022.

Η αμερικανική αγορά

Ο ετήσιος όγκος πωλήσεων της ΦΑΓΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει υπερτετραπλασιαστεί από το 2009. Από τότε που λειτούργησε το εργοστάσιο το 2008 στο Johnstown της Νέας Υόρκης, η παραγωγή γιαουρτιού έχει επηρεάσει θετικά τα μικτά περιθώρια κέρδους και την κερδοφορία, καθώς το κόστος παραγωγής μειώθηκε σημαντικά. Η μονάδα στις ΗΠΑ έχει επί του παρόντος τη δυνατότητα παραγωγής 160.000 τόνων γιαουρτιού ετησίως, μετά και την επέκταση στο εργοστάσιο που ξεκίνησε στις αρχές του 2013 και ολοκληρώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Όπως αναφέρει η Circana/IRI, η λιανική αγορά γιαουρτιού στις ΗΠΑ παρουσίασε ισχυρή αύξηση το 2023, καθώς οι αυξήσεις των τιμών από το 2022 διατηρήθηκαν μαζί με τη μειωμένη συχνότητα και το βάθος των προωθητικών ενεργειών. Οι λιανικές πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 8,7% σε εκτιμώμενα 8,225 δισεκατομμύρια δολάρια από 7,570 δισ. δολάρια το 2022.

Η πλειονότητα των πωλήσεων της ΦΑΓΕ στην αμερικανική αγορά αφορά την αγορά απλού γιαουρτιού. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές της είναι η General Mills, με το εμπορικό σήμα Yoplait, η Groupe Danone, η Stonyfield, η Oikos και η Chobani.

Μαζί, η General Mills και η Groupe Danone κατέχουν από κοινού μερίδιο αγοράς σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που υπερβαίνει το 60% σε όρους πωλήσεων σε αξία. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αντιπροσωπεύουν περίπου το 9,5% του
της αγοράς σε όρους πωλήσεων σε αξία. Σύμφωνα με την Circana/IRI, είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος συμμετέχων στην αγορά σε όρους πωλήσεων σε αξία, αντιπροσωπεύοντας περίπου 4,8% μερίδιο της αγοράς.

Υποχώρηση στην Ιταλία

Η συνολική ιταλική αγορά γιαουρτιού αποτιμήθηκε σε 1,71 δισ. ευρώ για τις πενήντα δύο εβδομάδες που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων σε αξία κατά 13,2% και σε όγκο κατά 2,6% σε σύγκριση με το 2022. Σε αυτή την αγορά, η ΦΑΓΕ εμφάνισε μείωση 0,3% στον όγκο πωλήσεων και αύξηση 11,0% στην αξία πωλήσεων, σύμφωνα με την Circana.

Συνολικά, η ΦΑΓΕ είχε μείωση κατά 0,2 μονάδες στο 8,1% της αγοράς. Με μερίδιο 25,3% για το 2023, το Total αναδείχθηκε η πρώτη μάρκα στο ιταλικό απλό γιαούρτι όσον αφορά τις πωλήσεις σε αξία, η οποία αντιπροσωπεύει το 19,6% της συνολικής αγοράς και αποτελείται από δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων: την κατηγορία με πλήρη λιπαρά, που αντιπροσωπεύει περίπου το 44,8%, και την κατηγορία με χαμηλά λιπαρά, που αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 55,2%.

Η ΦΑΓΕ μείωσε το μερίδιο αξίας της στο 8,1% (-0,2 μονάδες) το 2023 και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος κατασκευαστής πίσω από την Danone (18,4%), την Müller (14,2%) και την Latteria Sociale Vipiteno (8,3%). Κατά τη διάρκεια του 2023, το εμπορικό σήμα της Müller μείωσε ελαφρώς το μερίδιο της αξίας του (-0,3 μονάδες), ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνέχισαν να αυξάνουν τα μερίδιά τους το 2023 σε σύγκριση με το σε σχέση με το 2022 (+2,0 μονάδες), με μερίδια 14,2% και 18,6% αντίστοιχα.

Πρωτιά στη Βρετανία

Η συνολική αγορά γιαουρτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτιμήθηκε σε 1,63 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας για το 2023 και
παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων κατά 11,6% σε αξία και μείωση κατά 2,9% σε όγκο από το 2022.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις αυξήσεις στο κόστος των πρώτων υλών, που προκαλούνται από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, έγιναν πιο αισθητά λόγω του Brexit – όλα μαζί επηρέασαν τις μεταβολές στον πληθωρισμό του 2023 έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Τα προϊόντα της ΦΑΓΕ συμμετέχουν στην κατηγορία ελληνικού τύπου και φυσικού γιαουρτιού στην τοπική αγορά, όπου κατέχει ένα μερίδιο της τάξης του 5,3% σε αξία και του 3,3% σε όγκο.

Το 2023, η ΦΑΓΕ ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μάρκα σε όρους αξίας στην κατηγορία των ελληνικών, ελληνικού τύπου και φυσικών προϊόντων της Βρετανίας, με μερίδιο 12,5% της αξίας, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους σε 28,9% σε βάρος των επώνυμων προϊόντων, ως αποτέλεσμα των καταναλωτών που προτιμούν εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερου κόστους, ενώ το κόστος ζωής έχει αυξηθεί.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελείται από πέντε κύριες κατηγορίες προϊόντων: γιαούρτι, επιδόρπια γαλακτοκομικών, γάλα, κρέμες γάλακτος και τυρί. Εντός αυτών των κατηγοριών προϊόντων, η ΦΑΓΕ εστιάζει κυρίως στην αγορά γιαουρτιού, η οποία εκτιμήθηκε σε περίπου 301,6 εκατ. ευρώ για το 2023, κατέχοντας ηγετική θέση.

Η ελληνική αγορά γιαουρτιού (μη συμπεριλαμβανομένου του παραδοσιακού γιαουρτιού) εκτιμάται σε περίπου 70.579 μετρικούς τόνους σε όγκο και περίπου 301,6 εκατ. ευρώ σε αξία, αντιπροσωπεύοντας αύξηση περίπου 3,1% και 9,7%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις πενήντα δύο εβδομάδες που έληξαν τον Ιανουάριο του 2022.

Η τάση των πωλήσεων σε όγκο έγινε θετική σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και η τάση των πωλήσεων σε αξία επιταχύνθηκε περαιτέρω λόγω του συνεχιζόμενου πληθωρισμού των τιμών.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου το γιαούρτι είναι συνήθως μόνο ένα προϊόν επιδόρπιο ή πρωινό, στην Ελλάδα είναι κυρίως
καταναλώνεται κυρίως ως αυτόνομο σνακ ή ως μέρος ενός γεύματος. Στην άκρως ανταγωνιστική ελληνική αγορά γιαουρτιού, η ΦΑΓΕ έχει ηγετική θέση επώνυμου προϊόντος με 16,2% σε όγκο και 18,9% σε αξία, ενώ ακολουθείται από την ΚΡΙ ΚΡΙ με 13,8% σε όγκο και 15,2% σε αξία. Ακολουθούν οι οι Vivarta, Όλυμπος, Δωδώνη, Friesland, ΜΕΒΓΑΛ, Danone, Φάρμα Κουκάκη και μια σειρά άλλων περιφερειακών, υπερεθνικών και τοπικών γαλακτοκομικών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει στοιχείων της Circana, κυρίαρχα στην αγορά είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μερίδιο 32,8% σε όγκο και 20,7% σε αξία.

Επενδύσεις

Μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2019 και της 31ης Δεκεμβρίου 2023, η εταιρεία πραγματοποίησε σωρευτική επένδυση ύψους 82,3 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης ύψους 41,4 εκατ. δολαρίων για την ολοκλήρωση της επέκτασης της μονάδας παραγωγής στις ΗΠΑ που βρίσκεται στο Johnstown της Νέας Υόρκης, η οποία ξεκίνησε την εμπορική παραγωγή τον Απρίλιο του 2008. Η μονάδα της ΦΑΓΕ στις ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη από τις εγκαταστάσεις της όσον αφορά την παραγωγική της ικανότητα, αφού παρασκευάζει προϊόντα γιαουρτιού για την αγορά των ΗΠΑ και την υπόλοιπη Αμερική.

Ενώ οι δύο εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα αφορούν μία για προϊόντα γιαουρτιού και μία δεύτερη για τυροκομικά προϊόντα. Τα προϊόντα διανέμονται σε περίπου 300 αλυσίδες, οι οποίες πωλούν τα προϊόντα ΦΑΓΕ σε περίπου 50.000 καταστήματά τους σε 31 χώρες.

Νέα μονάδα παραγωγής

Καθώς η εταιρεία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της και διευρύνει τον όγκο των πωλήσεών της στην Ευρώπη, σχεδιάζει να συμπληρώσει την δυναμικότητα των ελληνικών εγκαταστάσεών της με μια νέα μονάδα επί ευρωπαϊκού εδάφους, στο επιχειρηματικό πάρκο Riegmeer Hoogeveen στην Ολλανδία.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τις διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, η νέα μονάδα αναμένεται όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, να συνεισφέρει επιπλέον 40.000 τόνους παραγωγικής ικανότητας γιαουρτιού ετησίως.

Ήδη η ΦΑΓΕ της οικογένειας Φιλίππου έχει υπογράψει σύμβαση προαίρεσης για οικόπεδο 15 εκταρίων με το δήμο Hoogeveen και συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση της νέας παραγωγικής εγκατάστασης μέχρι το τέλος του 2027.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Παπαδόγλου (Nexi Ελλάδος): Μεταρρυθμίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντων
Επιχειρήσεις |

Παπαδόγλου (Nexi Ελλάδος): Μεταρρυθμίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντων

«Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να δίνουν στην αγορά την ευκαιρία να "αναπνέει" προκειμένου να αναπτύσσεται σταθερά», ανέφερε ο Νίκος Παπαδόγλου στο 28th Annual Economist Government Roundtable

Netcompany-Intrasoft: Πραγματοποιώντας κομβικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη
Επιχειρήσεις |

Netcompany-Intrasoft: Πραγματοποιώντας κομβικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Σε βάθος τριών δεκαετιών, η εταιρεία έχει χτίσει πολύτιμη τεχνογνωσία, πραγματοποιώντας στρατηγικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και προσφέροντας υπηρεσίες που βρίσκονται σταθερά στην αιχμή της τεχνολογίας