Το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, με τη δημιουργία του ΤΕΚΑ να αποτελεί την απάντηση του 1ου πυλώνα ασφάλισης στη δημογραφική συρρίκνωση. Αυτό επισήμανε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου από το βήμα του 5ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο «Μετάβαση στο νέο θεσμικό περιβάλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, με το ΤΕΚΑ, μειώνεται η έκθεση της κοινωνικής ασφάλισης στο δημογραφικό κίνδυνο, ενισχύεται η εθνική αποταμίευση που χρηματοδοτεί εγχώριες επενδύσεις και αυξάνεται η παραγωγικότητα μετατρέποντας το συνταξιοδοτικό σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

ΤΕΚΑ: Τριπλάσια τα κεφάλαια που διαχειρίζεται για την επικουρική ασφάλιση

Όπως ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι μέρος της συμπληρωματικής απάντησης του 2ου πυλώνα στις δημογραφικές προκλήσεις και αναπτύσσουν ισχυρή δυναμική κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αν και ξεκινούν από χαμηλή βάση.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκος Μηλαπίδης στάθηκε στην ψήφιση του νέου νόμου 5078/2023 με στόχο την ανάπτυξη και θωράκιση του θεσμού της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και την ενίσχυση του εισοδήματος των μελλοντικών συνταξιούχων, υποστηρίζοντας ότι «για πρώτη φορά έχουμε ένα ενιαίο και σύγχρονο νομοθέτημα λειτουργίας των ΤΕΑ, χωρίς τις διάσπαρτες και παρωχημένες ρυθμίσεις του παρελθόντος».

Βασικά σημεία παρέμβασης του Π. Τσακλόγλου

Ο κος Τσακλόγλου ξεκίνησε την τοποθέτησή του με τρεις διαπιστώσεις:

1. Για την προώθηση ταχύρρυθμης ανάπτυξης στη χώρα μας χρειαζόμαστε επενδύσεις και αντίστοιχα αποταμιεύσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το ποσοστό των αποταμιεύσεων είναι πολύ χαμηλό.

2. Για να μείνει σταθερό το ποσοστό του γηγενούς πληθυσμού θα πρέπει μια γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας να έχει κατά μέσο όρο 2,1 παιδιά. Τελευταία φορά που είχαμε κάποιο τέτοιο νούμερο στην Ελλάδα ήταν στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Σήμερα είμαστε κοντά στο 1,4. Παράλληλα, αυξάνεται το προσδόκιμο της επιβίωσης, με αποτέλεσμα η χώρα μας να γίνεται πληθυσμιακά μικρότερη και γηραιότερη.

3. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας ήταν κατά αποκλειστικότητα διανεμητικό, δηλαδή οι σημερινές εισφορές των εργαζομένων πληρώνουν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Αυτά τα συστήματα δουλεύουν καλά όταν έχουμε πολλούς εργαζόμενους, λίγους συνταξιούχους. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουνε περίπου 1,7 εργαζόμενοι για κάθε ένα συνταξιούχο.

Παρόμοια προβλήματα με αυτά που έχει η χώρα μας, είχαν σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες ωστόσο όταν είδαν το πρόβλημα, πήραν μέτρα ήδη από τη δεκαετία του 1980, πρώτον, για τη συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ (αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης, εξάλειψη των ευνοϊκών διατάξεων για πρόωρη συνταξιοδότηση, σύνδεση του ορίου συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο της επιβίωσης) και, δεύτερον, για τη συμπλήρωση των διανεμητικών συστημάτων με κεφαλαιοποιητικά συστήματα.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, μέχρι την εποχή των μνημονίων δεν έγινε τίποτα. Σαν αποτέλεσμα τα ελλείμματα του συνταξιοδοτικού συστήματος ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που μας οδήγησε στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Στην περίοδο των μνημονίων υιοθετήθηκαν μέτρα της πρώτης κατηγορίας. Υφιστάμενες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι εάν δεν αλλάξουμε τους κανόνες του συστήματος το σύστημά μας είναι βιώσιμο. Η συνταξιοδοτική δαπάνη σαν ποσοστό του ΑΕΠ σταδιακά μειώνεται στο επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ταυτόχρονα μειώνονται τα ελλείμματα της κοινωνικής ασφάλισης.

Εκείνο το οποίο δεν έγινε στα χρόνια των μνημονίων ήταν η ενίσχυση του κεφαλαιοποιητικού τομέα. Αυτό έγινε την τελευταία πενταετία με δυο τρόπους. Ο πρώτος ήταν η δημιουργία του ΤΕΚΑ και ο δεύτερος με την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την επαγγελματική ασφάλιση.

Κύριοι λόγοι δημιουργίας του ΤΕΚΑ

• Μείωση του δημογραφικού κινδύνου για το σύνολο της κοινωνικής ασφάλισης.

• Δημιουργία κεφαλαίου, τμήμα του οποίου θα επενδυθεί και στην ελληνική οικονομία οδηγώντας σε ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη.

• Με βάση την εμπειρία χωρών με ώριμα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα, αναμένεται ότι οι συντάξεις του ΤΕΚΑ θα είναι υψηλότερες από αυτές του υφισταμένου συστήματος επικουρικής ασφάλισης.

• Η δημιουργία «ατομικών κουμπαράδων στο ΤΕΚΑ δημιουργεί ισχυρά αντικίνητρα για ανασφάλιστη εργασία και μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων στην κοινωνική ασφάλιση.

Υπάρχουν όμως και άλλοι συμπληρωματικοί λόγοι.

• Μελλοντικά, τα κεφάλαια του ΤΕΚΑ θα βοηθήσουν στην εμβάθυνση της αγοράς κεφαλαίου στη χώρα μας.

• Η συμμετοχή στο ΤΕΚΑ θα βοηθήσει στην προώθηση του «οικονομικού αλφαβητισμού» του πληθυσμού

• Λόγω του ότι οι υψηλότερες επενδύσεις οδηγούν σε υψηλότερη παραγωγικότητα, υψηλότερους μισθούς αλλά και υψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οδηγούν, τελικά, και σε υψηλότερες κύριες συντάξεις.

Για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση έχει να κάνει με την ενθάρρυνση της μακροχρόνιας συνταξιοδοτικής αποταμίευσης μέσω των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα:

• Απλοποιεί τη διαδικασία ίδρυσης ΤΕΑ

• Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολυεργοδοτικών ΤΕΑ

• Εισάγει σύγχρονους κανόνες διακυβέρνησης και διαφάνειας

• Ενισχύει την εποπτεία των ΤΕΑ μέσω της μεταφοράς της σχετικής αρμοδιότητας στην Τράπεζα της Ελλάδας

• Παρέχει φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια συνταξιοδοτική αποταμίευση και για παροχή σύνταξης αντί εφάπαξ.

Για το ζήτημα της φορολογίας των ΤΕΑ

Ειδικά για το ζήτημα της φορολογίας των προϊόντων των ΤΕΑ, ο κος Τσακλόγλου τόνισε ότι οποιαδήποτε φοροαπαλλαγή έχει κοινωνικό κόστος και όποια Κυβέρνηση θελήσει να κάνει φοροαπαλλαγές πρέπει να τις δικαιολογεί αναδεικνύοντας το κοινωνικό όφελος που θα προκύψει από αυτές. Στην περίπτωση των ΤΕΑ, το όφελος αυτό αναμένεται να προκύψει από την αύξηση της αποταμίευσης, η οποία στη χώρα μας βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, δυσχεραίνοντας την αναπτυξιακή διαδικασία.

Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Τσακλόγλου κλείνοντας, ανέφερε ότι τόσο η Κυβέρνηση όσο και το Υπουργείο Εργασίας, στηρίζουν την ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης ως σημαντικό παράγοντα ευημερίας της κοινωνίας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Tax
Φορολογία: Μόνιμα θύματα οι πολύτεκνοι, μόνιμα «υποζύγια» οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι
Opinion |

Φορολογία: Μόνιμα θύματα οι πολύτεκνοι, μόνιμα υποζύγια μισθωτοί και συνταξιούχοι

Οι διαπιστώσεις τελευταίας έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη δυσμενέστερη φορολογική μεταχείριση της ελληνικής οικογένειας παγκοσμίως και το 2023 δεν είναι οι πρώτες ούτε οι τελευταίες