Από τις 10 έως και τις 26 Απριλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική εφαρμογή για όσους αμπελοκαλλιεργητές ενδιαφέρονται να τους χορηγηθεί άδεια νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2024.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr) και γίνεται αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Αμπέλι: Η χαρτογραφία των νέων φυτεύσεων – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η διαδικασία αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθορίζονται με ΥΑ. (Δείτε την ΥΑ ΕΔΩ)

Διαθέσιμη έκταση προς χορήγηση αδειών νέας φύτευσης

Για κάθε έτος η διαθέσιμη έκταση για χορήγηση αδειών νέας φύτευσης αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους και ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή της χώρας.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός του έτους αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την διαθέσιμη για το έτος έκταση, εγκρίνονται όλες οι σχετικές αιτήσεις.

Σε περίπτωση που η συνολική έκταση των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση, τότε η χορήγηση πραγματοποιείται σε επίπεδο εννέα (9) περιφερειών και σύμφωνα με τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για την κάθε μία από αυτές.

Τα διαθέσιμα στρέμματα σε επίπεδο περιφέρειας καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη στάθμιση των αναγκών, για εγκατάσταση νέων φυτεύσεων αμπέλου, της κάθε περιφέρειας για το εν λόγω έτος. Η στάθμιση των αναγκών προκύπτει από τη συμμετοχή των επιλέξιμων εκτάσεων των κατατεθειμένων αιτήσεων του έτους για τη συγκεκριμένη περιφέρεια στο σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων των κατατεθειμένων αιτήσεων του έτους της χώρας.

Για την κατανομή των αδειών νέας φύτευσης ορίζονται οι εξής εννέα περιφέρειες:

  • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
  • Κεντρική Μακεδονία
  • Δυτική Μακεδονία
  • Θεσσαλία
  • Αττική
  • Στερεά Ελλάδα
  • Δυτική Ελλάδα
  • Πελοπόννησος
  • Κρήτη – Νότιου Αιγαίου – Βόρειου Αιγαίου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Εφόσον στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης, υφίσταται καλλιέργεια αμπελώνα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, δεν υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας νέας φύτευσης για τα συγκεκριμένα τεμάχια. Για τις περιπτώσεις υφιστάμενης άλλης καλλιέργειας, ο παραγωγός, αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

Για να είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης θα πρέπει στην αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντα να μην καταγράφονται αμπελοτεμάχια με μη εγκεκριμένη φύτευση. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά την υποβολή της αίτησης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας.

Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των 100 στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.

Ως ελάχιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των τριών (3) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα για όλες τις Περιφέρειες εκτός της ομάδας περιφερειών (Κρήτη – Νότιου Αιγαίου – Βόρειου Αιγαίου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου), που το ελάχιστο όριο ορίζεται σε ένα (1) στρέμμα.

Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή/και ενοικιαζόμενες.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO