«Η ΔΕΗ δημοσίευσε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το 2023, με τα EBITDA να διαμορφώνονται ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με τις προσδοκίες, λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας, λόγω και της ενοποίησης των ρουμανικών δραστηριοτήτων», σύμφωνα με την AXIA Research. Τα αναφερόμενα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν από ένα (μη ταμειακό) κέρδος από την εξαγορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

Το προσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2023 ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ, διευθετώντας το 35% υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει αρνητική επίπτωση 200 εκατ. ευρώ από πρόβλεψη για έκτακτο φόρο στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Αυγούστου 2022 – Δεκεμβρίου 2023.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 428,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19 εκατ. ευρώ το 2022, λόγω της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας και επηρεασμένα θετικά από το κέρδος 234 εκατ. ευρώ από την αγοραπωλησία που καταγράφηκε για την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία.

ΔΕΗ: Με οδηγούς τη διανομή και το καθετοποιημένο μοντέλο πάει για EBITDA 1,7 δισ. το 2024

Τα κέρδη

Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη υποστηρίχθηκαν από το κεφαλαιακό κέρδος ύψους 124 εκατ. ευρώ από την πώληση  λιγνιτικών περιοχών στο ελληνικό Δημόσιο που καταγράφηκε στο 2ο τρίμηνο του 2023. Στο τέλος του 2023, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 3,2 δισ. ευρώ, έναντι 1,4 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους, δεδομένων των συνεχιζόμενων επενδύσεων.

Ακόμη, η ΔΕΗ ανακοίνωσε την επαναφορά του μερίσματος στα 0,25 ευρώ, υψηλότερο έναντι των προσδοκιών για μέρισμα 0,2 ευρώ, σύμφωνα με την AXIA Research.

Συνολικά, η ΔΕΗ σημείωσε ικανοποιητικές επιδόσεις, με κινητήρια δύναμη τον τομέα των δικτύων διανομής, ο οποίος σημείωσε αύξηση των EBITDA κατά 55% σε ετήσια βάση, μαζί με την αύξηση των κερδών των συνολικών δραστηριοτήτων, ενώ οι ρουμανικές δραστηριότητες συνεισέφεραν 75-80 εκατ. ευρώ σε λειτουργικά έσοδα.

Επιχειρηματική δραστηριότητα

Όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα, η ολοκληρωμένη δραστηριότητα (παραγωγή και προμήθεια ενέργειας) σημείωσε αύξηση κατά 700 εκατ. ευρώ ή 22% σε ετήσια βάση, παρά τη μείωση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα (από 62,4% το 2022 σε 56,5% το 2023).

Η επίδοση ήταν αποτέλεσμα της υψηλότερης κερδοφορίας στην Ελλάδα λόγω i) του τερματισμού των συμβάσεων υψηλής τάσης και ii) της πρόσθετης παραγωγής από ΑΠΕ. Επιπλέον, η ενοποίησητων ρουμανικών δραστηριοτήτων πρόσθεσε περίπου 70 εκατ. ευρώ EBITDA.

Η εμπορία πρόσθεσε περίπου 600 εκατ. ευρώ στα EBITDA ή 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Η πρόσθετη κερδοφορία προέρχεται αποκλειστικά από την Ελλάδα ως αποτέλεσμα i) της ανάκτησης ποσών παρελθόντων ετών και ii) των ρυθμιστικών αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των τελών διανομής.

Το κόστος

Όσον αφορά το κόστος, το 2023, τα έξοδα για το φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 58% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 740 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας επίσης τη χαμηλότερη παραγωγή φυσικού αερίου (η παραγωγή φυσικού αερίου αντιπροσώπευε το 30% του συνολικού μίγματος παραγωγής της ΔΕΗ έναντι 38% το 2022). Τα έξοδα για υγρά καύσιμα ήταν 15% χαμηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ τα έξοδα για CO2 μειώθηκαν επίσης κατά 20% σε ετήσια βάση λόγω της μειωμένης θερμικής παραγωγής, κυρίως από φυσικό αέριο αλλά και από λιγνίτη.

Οι προμήθειες ενέργειας μειώθηκαν κατά 59% σε ετήσια βάση το 2023 σε 1,94 δισ. ευρώ (4,72 δισ. ευρώ το 2022), αντανακλώντας τις χαμηλότερες επικρατούσες τιμές και το μειωμένο μερίδιο αγοράς.

Το συνολικό κόστος προσωπικού ανήλθε σε 757 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,4% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένης της επίδρασης του εφάπαξ κόστους προσωπικού ύψους 25,3 εκατ. ευρώ το 2023. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 186 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 207 εκατ. ευρώ το 2022, μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 672 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση, επηρεασμένες επίσης από την ενοποίηση των δραστηριοτήτων της Ρουμανίας.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 282 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα του 2023 ενσωματώνουν καθαρά έκτακτα κέρδη ύψους 124,3 εκατ. ευρώ που αντανακλούν κυρίως την είσπραξη από την πώληση της λιγνιτικής θυγατρικής της ΔΕΗ

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις