Σε λίγες μέρες καλούμαστε να πληρώσουμε το σύνολό ή την πρώτη δόση του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ.

Να θυμίσουμε ότι έχουν αλλάξει τόσο οι δόσεις αποπληρωμής του φόρου. Για το 2024 οι δόσεις θα είναι 11 με πρώτη δόση αποπληρωμής στις 30 Απριλίου 2024 και τελευταία την 28 Φεβρουαρίου 2025.

Ημερομηνίες αποπληρωμής

Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2024

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2025

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου

Για το 2025 οι δόσεις αποπληρωμής του φόρου θα είναι 12 που θα αρχίζουν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου και θα τελειώνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, μιας και οι διάταξη αναφέρει ότι:

«Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα αυτού, άλλως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.»

Για τον λόγο αυτό άλλαξε η ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου Ε9. Η ενημέρωση του θα πρέπει αν γίνεται κάθε χρόνο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο προηγούμενο έτος.

«Για την προθεσμία υποβολής Ε9 (μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ενώ ειδικά για το έτος 2024, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 8η Μαρτίου 2024)».

Άλλοι τρόποι εξόφλησης

Πέρα από την εφάπαξ εξόφληση ή την εξόφληση σε 11 δόσεις, όπως είδαμε παραπάνω, οι φορολογούμενοι μπορούν ακόμη να εξοφλήσουν το φόρο σε 24 μηνιαίες δόσεις, εντάσσοντας την οφειλή στην πάγια ρύθμιση και σε μηνιαίες καταβολές από 30 ευρώ με την πάγια ρύθμιση του Ν.4646/2019. Σε κάθε περίπτωση, οι μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης δεν θα είναι άτοκες, αλλά θα επιβαρύνονται με τόκους υπολογιζόμενους με ετήσιο επιτόκιο 4,37% αν επιλέξουν μέχρι 12 δόσεις και 5,37% από 13 έως 24 δόσεις. Η αίτηση στην υπαγωγή γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του συστήματος Taxisnet, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.
Ακόμη η πληρωμή με πιστωτική κάρτα με δόσεις, ανάλογα την Τράπεζα.

Οδηγίες για τις εκπτώσεις.

Η διοίκηση με την απόφαση Α.1053/5.4.2024 (ΦΕΚ 2055/Β’/5.4.2024), έδωσε οδηγίες για τον υπολογισμών των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση:

«1. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου ή συμβιούντος και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, οι σχέσεις συζύγου ή συμβιούντος και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.

Αν οι σύζυγοι ή συμβιούντες υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των κωδικών του Πίνακα 4, των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16 και 20 του Πίνακα 6 και από το ποσό της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται, της δήλωσης ή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.

Δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα αποβιώσαντα πριν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.».

Διορθώσεις για ΕΝΦΙΑ 2024

Στις 15 Απριλίου άνοιξε και πάλι η πύλη για την ενημέρωση του Ε9. Οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν ότι υπάρχουν λάθη στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία του Ε9 και να γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου.

Συνηθέστερα λάθη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείου , τα συνηθέστερα λάθη που διαπιστώνονται είναι τα παρακάτω:

α σημεία στο Ε9 με τα πιο συνηθισμένα λάθη που ανεβάζουν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ είναι τα εξής :

i. Αποθήκες – πάρκινγκ
Αναγραφή βοηθητικών χώρων ως κύριων έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί η έκπτωση 90% σε σχέση με τον φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης. Επίσης ο φόρος αυξάνεται σε περίπτωση που οι υπόγειες επιφάνειες ακινήτων δηλωθούν ως χώροι κύριας χρήσης ή του παταριού που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου ή αναγραφούν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων.

ii. Όροφος
Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός ορόφου ή συμπληρωθεί ο όροφος ακινήτου ως δώμα λαμβάνεται υπόψη ο υψηλότερος συντελεστής του φόρου που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

iii. Έτος άδειας
Αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος αποπεράτωσής του. Η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει την τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου.

iv. Παλαιότητα
Για κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 παρέχεται έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ ενώ για κτίρια με παλαιότητα άνω των 100 ετών η έκπτωση ανέρχεται στο 40%.

v. Εμπράγματα δικαιώματα
Μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία) ανεβάζει το φόρο.

vi. Ποσοστά συνιδιοκτησίας
Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας δεν έχει αναγραφεί ή έχει αναγραφεί λανθασμένο ποσοστό υπολογίζεται ότι είναι 100% οπότε θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό του φόρου.

vii. Κενά και ημιτελή κτίσματα
Αν ο φορολογούμενος έχει στη κατοχή του κτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούμενα με εργοταξιακό ρεύμα και δεν συμπληρώσει τους σχετικούς κωδικούς στο Ε9 χάνει τη μείωση κατά 60% του φόρου.

viii. Κτίσματα εντός αγροτεμαχίων
Αν σε αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα που είναι γεωργικό ή αποθήκη ή επαγγελματική στέγη και δεν δηλωθεί τότε θεωρείται ότι είναι κατοικία και ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται.

Επιστροφή ποσού

Όσοι φορολογούμενοι περιμένουν από πέρυσι να λάβουν επιστροφή φόρουν μπορούν, πληρώνοντας τον ΕΝΦΙΑ έως τις 19 Απριλίου, να τη λάβουν ολόκληρη. Διαφορετικά θα γίνει συμψηφισμός με τυχόν οφειλές. Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν άμεσα τα χρήματα της επιστροφής τους, εφόσον εξοφλήσουν τον φετινό φόρο ακινήτων έως:

• Τις 18 Απριλίου με web banking

• Τις 19 Απριλίου μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και του myAADEapp.

Διαδικασία διόρθωσης

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα πρέπει αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής καθώς και τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις που σας αφορούν, να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

• Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

• Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

• Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

• Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

• Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

• Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

• Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

• Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

• Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

• Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

• Από τις διαθέσιμες ενέργειες μπορείτε να εκτυπώσετε τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, την περιουσιακή σας κατάσταση και τα εκκαθαριστικά σημειώματα Φ.Α.Π. /πράξεις διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Αλωνιάτης Απόστολος
Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts