Εντυπωσιακή αύξηση των οικονομικών επιδόσεων σημείωσε για το 2023 ο όμιλος ΑΔΜΗΕ χάρη στα υψηλότερα έσοδα από το ενοίκιο του συστήματος μεταφοράς.

Την ίδια στιγμή η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε πρόταση για προμέρισμα 0,058 ευρώ ανά μετοχή.

Ο όμιλος ΑΔΜΗΕ

Ειδικότερα, και όπως ανακοινώθηκε για τον ΑΔΜΗΕ τα συνολικά έσοδα το έτος 2023 διαμορφώθηκαν στα 391,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33% σε σύγκριση με το 2022, ενώ αντίστοιχα στο 4ο τρίμηνο ανήλθαν στα 99 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 18,5%.

Τα Έσοδα από το ενοίκιο συστήματος μεταφοράς διαμορφώθηκαν στα 367,4 εκατ. ευρώ, έναντι 272 εκατ. ευρώ το 2022. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης , τα οποία ανήλθαν στα 15,6 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνεται αύξηση 30,3% έναντι του 2022.

Δείτε ΕΔΩ την οικονομική επισκόπηση του ΑΔΜΗΕ

Τα λειτουργικά έξοδα για τον Όμιλο ανήλθαν στα 227 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 205 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση 10,62%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 42,9% και διαμορφώθηκαν στα 277,4 εκατ. ευρώ (από 194,1 εκατ. ευρώ το 2022), με το περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA στο 70,8% για το 2023 έναντι 65,9% το 2022. Στο 4ο τρίμηνο ανήλθαν στα 65,1 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 29,2%. Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 278,1 εκατ. ευρώ έναντι 189,6 εκατ. ευρώ το 2022.

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2023 ανήλθαν σε 116,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 100,3% σε σχέση με το 2022. Tο 4ο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 25,2 εκατ ευρώ αυξημένα 47% σε σχέση με πέρυσι. Το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε στα 29,74% το 2023, έναντι 19,76% το 2022.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 644 εκατ. ευρώ, έναντι 335,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Ο ΑΔΜΗΕ καταγράφει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με καθαρό δανεισμό 950,5 εκατ. ευρώ και δείκτης Καθαρός Δανεισμός /συγκρ. EBITDA 3,42 έναντι 3,99 το 2022

Η υπο-ανακτηση του εσόδου, αποτέλεσμα της μη αναπροσαρμογής των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης του Συστήματος για το 2023, ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ τα οποία θα ανακτηθούν πλήρως το 2025.

Ο κ. Μάνος Μανουσάκης

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023 ο πρόεδρος και CEO του ομίλου ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης σχολίασε: «Είμαι ικανοποιημένος από την ισχυρή ανάπτυξη και τις επιδόσεις ρεκόρ του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε και να αναβαθμίζουμε τις υποδομές του ηλεκτρικού συστήματος.

Το 2023 σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στο επενδυτικό μας πρόγραμμα, που έχει ως στόχο τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας. Τα μεγάλης σημασίας έργα μας προχωρούν εντατικά. Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το 2025, η κατασκευή της διασύνδεσης των ΝΔ Κυκλάδων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ξεκίνησε ο διαγωνισμός και για τις διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα και το ΒΑ Αιγαίο.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε σταθερή και αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση σε κάθε γωνιά της χώρας ενώ επενδύουμε και σε στρατηγικές διεθνείς διασυνδέσεις με τη Γερμανία, την Ιταλία, τα Βαλκάνια, τη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν στη μετατροπή της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ‘πράσινης’ ηλεκτρικής ενέργειας, επιταχύνοντας παράλληλα την απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης.

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στρατηγικά έργα διασυνδέσεων και λειτουργώντας αποτελεσματικά και με ασφάλεια ένα σύστημα όπου οι ανανεώσιμες πηγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του ενεργειακού μείγματος, μειώνουμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές και συμβάλλουμε στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Προμέρισμα

Εξάλλου, ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έκανε γνωστό ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την απόφασή του 95/04.08.2023 αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2023 ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ή 0,058 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 11.10.2023. Σημειώνεται ότι η πληρωμή αυτή συνιστά και την οριστική πληρωμή του μερίσματος για τη χρήση 2023, καθώς το ποσό του προμερίσματος κάλυψε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που θα μπορούσε να προταθεί εντός του έτους ως μέρισμα.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που θα λάβει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός του 2024, θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος για τη χρήση του 2024.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κ. Ιωάννης Καράμπελας σχολίασε για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023: «Το 2023 ήταν μια σημαντική χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη σταθερή εκτέλεση της επιχειρησιακής μας στρατηγικής.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των μεγάλων σχεδίων και πέτυχε ισχυρή αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του. Ως αποτέλεσμα, καταφέραμε να αυξήσουμε την απόδοση της μετοχής μας και τα προτεινόμενα μερίσματα ανά μετοχή, πραγματοποιώντας μια από τις βασικές μας επιδιώξεις, να ανταποδώσουμε στο έπακρο την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η επενδυτική κοινότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω την αφοσιωμένη ομάδα μας για την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδίου και την υποστήριξη του πολυδιάστατου οράματός μας.
Αναμένουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανάπτυξη για τους μετόχους μας και να υποστηρίζουμε ταυτόχρονα τον ΑΔΜΗΕ στην εκτέλεση του φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης του Συστήματος , διατηρώντας την εστίασή μας στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς».

Η πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κυρία Χριστίνα Γιοβάνη σημείωσε: «Το 2023 ήταν μια χρονιά ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, επιφέροντας απτά οφέλη για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Αναλαμβάνοντας καθήκοντα στο τέλος αυτής της περιόδου και με προσήλωση στην νέα χρονιά, αισθάνομαι τιμή που συμμετέχω ως Πρόεδρος αυτή την συναρπαστική στιγμή για την Εταιρεία.

Πρωταρχικό μέλημα μας είναι η εντατικοποίηση δράσεων που προάγουν την αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανθεκτικότητα.

Στο σημερινό μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δέσμευση μας αποτελεί η υιοθέτηση μιας στρατηγικής που δημιουργεί προστιθέμενη αξία, περιφρουρεί την αποτελεσματικότητα πλαισίων και πολιτικών, προάγοντας μία εταιρική κουλτούρα που μας κινητοποιεί και ενδυναμώνει, ώστε να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις μελλοντικές προκλήσεις».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ενέργεια