Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης 4.3.1:«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2022.

Στο πίνακα παρουσιάζονται οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 81.370.381,23 ευρώ και είναι οι εξής:

Σέρρες: Υπεγράφη σύμβαση 6 εκατ. ευρώ για έργα στο αρδευτικό δίκτυο Νιγρίτας

Επίσης, παρουσιάζονται οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση του κάθε κριτηρίου επιλεξιμότητας και τη βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου επιλογής τόσο της παραδεκτής, όσο και των μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης αναγράφονται στο ΟΠΣΑΑ.

Οι ενστάσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014 – 2022 και στη σχετική πρόσκληση οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών, από την επομένη ημέρα της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πίνακα στις υπηρεσίες των δικαιούχων.  (Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφυγών η 25/04/2024 ώρα 23:59:59)

Οι τυχόν προσφυγές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων – Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.

Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ: www.agrotikianaptixi.gr.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε τα εξής: «Το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο για τον πρωτογενή τομέα. Χωρίς νερό δεν υπάρχει παραγωγή. Αξιοποιούμε κάθε πόρο για την ενίσχυση της αρδευτικής δυναμικότητας της αγροτικής παραγωγής, ώστε και τα καλλιεργήσιμα στρέμματα να αυξήσουμε και το κόστος παραγωγής να μειώσουμε.  Με σταθερά βήματα υλοποιούμε το στόχο μας για έναν αγροτικό τομέα που θα αποτελεί βασικό πυλώνα της της ελληνικής οικονομίας προς όφελος πάντα των Ελλήνων αγροτών».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO