Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά.

Πρόκειται για τη μονάδα της Παλαμήδης ΑΕ, μιας εταιρείας με σχεδόν 80 χρόνια παρουσίας στην αγορά, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ανοξείδωτων σκευών μαγειρικής και απασχολεί περίπου 130 εργαζομένους (στοιχεία 2022). Η εταιρεία ανήκει στον Βασίλη Παλαμήδη, σύζυγο της πρώην αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα.

Παλαμήδης (PAL) στον ΟΤ: «Η φωτιά είναι στις αποθήκες – Δεν γνωρίζουμε το μέγεθος της ζημιάς»

Παράλληλα, αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα αντιπροσωπεύοντας την νοτιοκορεάτικη μάρκα Glasslock γυάλινων φαγητοδοχείων και δίνει μέρος των προϊόντων της φασόν σε τρίτους. Εκτός από την κατηγορία μαγειρικών σκευών αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα και στις συσκευασίες τροφίμων με εξαγωγές σε Κύπρο, Ιταλία και βαλκανικές χώρες.

Κάτω Κηφισιά: Iσχυρή έκρηξη και μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο 

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2022, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 23,6 εκατ. ευρώ από 17,6 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 403 χιλ. ευρώ από 536 χιλ. ευρώ. Κατά την ίδια χρήση, καταβλήθηκαν 550.000,00 € μερίσματα προς τους μετόχους.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 2022_ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ

Τι επισημαίνει ο ορκωτός ελεγκτής

Όπως αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων, ο ορκωτός ελεγκτής προχώρησε σε τρεις επισημάνεις:

  1. Στους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού προκαταβολές για αποθέματα, εμπορικές απαιτήσεις & στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 722 χιλ.. Κατά την εκτίμησή μας, η διενεργηθεία απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών ποσού € 256 χιλ. υπολείπεται της απαιτούμενης κατά € 465 χιλ.. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης έχει σαν συνέπεια, η αξία των λογαριασμών των προκαταβολών για αποθέματα, των KMC εμπορικών απαιτήσεων & των λοιπών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 465 χιλ..
  2. Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε €62 χιλ., με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά €62 χιλ., τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά €62 χιλ..
  3. Δεν λάβαμε επιστολή από το νομικό σύμβουλο της εταιρείας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά της  εταιρείας και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και στα ίδια κεφάλαια.

Σταθμοί στην ιστορία της εταιρείας

  • Το 1947 ιδρύεται η μικρή οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής σκευών μαγειρικής, η οποία αργότερα θα γίνει η Παλαμήδης ΑΕ.
  • Το 1960 εγκαθίσταται νέος εξοπλισμός παραγωγής. Η παραγωγή στέφεται στα ανοξείδωτα είδη κουζίνας.
  • Το 1990 η εταιρεία επεκτείνει την προϊοντική σειρά της ξεκινώντας να παράγει αντικολλητικά προϊόντα κουζίνας.
  • Το 1993  τα προϊόντα της εταιρίας εξάγoνται σε περισσότερες από 10 χώρες.
  • Το 2002 πολλαπλασιάζονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.
  • Το 2015  η μονάδα παραγωγής κουζινικών ειδών μεταφέρεται σε μεγαλύτερο χώρο.
Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις