Μπορεί η Moody’s να μην έχει δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην ελληνική οικονομία, αλλά την εδραίωσε στη Eurobank.  Αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της σε Baa2, από Baa3, προηγουμένως, δηλαδή δύο βαθμίδες πάνω από τη junk αξιολόγηση, θέτοντας σε σταθερές – από θετικές- τις προοπτικές της (outlook).

Σύμφωνα με τη Moody’s οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου της τράπεζας (CRR) επιβεβαιώθηκαν στο Baa2/P-2 και στον μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο κίνδυνο στο Baa3(cr)/P-3(cr). Η αξιολόγηση για τα Tier 2 ομόλογα αναβαθμίστηκε σε (P)Ba2 από (P)Ba3.

Moody’s: Ισχυρά τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών το 2023 [γραφήματα]

Ισχυρά θεμελιώδη και φερεγγυότητα

Σύμφωνα με τη Moody’s η αναβάθμιση της Eurobank ήρθε λόγω της ισχυρής δημιουργίας κερδών και της αποδεδειγμένης ικανότητάς της να αυξήσει το βασικό της κεφάλαιο τα τελευταία τρίμηνα, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Η τράπεζα διαθέτει αναλογία pro-forma κοινών μετοχών Tier 1 (CET1) 17,2% από τον Μάρτιο του 2024 (ενσωματώνοντας μια αναμενόμενη πληρωμή μερίσματος από τα κέρδη του 2023), ενώ ο προσαρμοσμένος δείκτης κοινών μετοχών έναντι των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (RWA) αυξήθηκε σε 14,7% το 2023 από 11,7% το 2022.

Ωστόσο, ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (οι DTC αποτελούσαν το 42% του CET1 τον Μάρτιο του 2024) που υπονομεύουν κάπως την ποιότητα κεφαλαίου της τράπεζας, κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η φερεγγυότητα της τράπεζας όμως υποστηρίζεται περαιτέρω από την ισχυρότερη ποιότητα του ενεργητικού, καθώς κατάφερε να συγκρατήσει τα pro-forma μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της (NPE) προς ακαθάριστα δάνεια στο 3% τον Μάρτιο του 2024 από 5,1% τον Μάρτιο του 2023 και την ισχυρή οικονομική της απόδοση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και το 2023.

Τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων για την τράπεζα αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και κατά 58,6% το 2023 λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, την αύξηση των τελών και προμηθειών και την καλή διαχείριση κόστους. Η Eurobank κατάφερε να επιτύχει αναλογία καθαρών εσόδων έναντι των ενσώματων παγίων στο 1,5% το 2023, ενώ η αναφερόμενη απόδοση της ενσώματης λογιστικής αξίας ήταν υψηλή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Ο ρόλος της Ελληνικής Τράπεζας

Η Eurobank έχει τις πιο διαφοροποιημένες ροές κερδών μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, τόσο γεωγραφικά όσο και ανά τομέα δραστηριότητας, υποστηρίζοντας το πιστωτικό της προφίλ, αναφέρει η Moody’s. Η πρόσφατα ανακοινωθείσα ολοκλήρωση της εξαγοράς (55,5% μετοχών) στην κυπριακή Ελληνική Τράπεζα ενισχύει περαιτέρω τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου μειώνοντας τα περιουσιακά της στοιχεία με έδρα την Ελλάδα σε ποσοστό μόλις κάτω του 60% του συνόλου των ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων. Το υπόλοιπο της κατανομής του ενεργητικού της βρίσκεται πλέον στην Κύπρο (29%), στη Βουλγαρία (10%) και στο Λουξεμβούργο (3%).

Η Moody’s θεωρεί ότι το ισχυρό franchise λιανικής της Ελληνικής Τράπεζας, ως η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί, θα παρείχε ένα συμπληρωματικό επιχειρηματικό μοντέλο στην υπάρχουσα θυγατρική της Eurobank στην Κύπρο που προσανατολίζεται στον δανεισμό επιχειρήσεων και στην ιδιωτική τραπεζική.

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι αυτή η συναλλαγή θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο στα κεφάλαιά της Eurobank (περίπου 80 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1), ενώ η πλήρης ενοποίηση και συγχώνευση με την τοπική θυγατρική του είναι πιθανό να συμβεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η Eurobank αποκτήσει υψηλότερο μερίδιο στην Ελληνική Τράπεζα.

Προς το παρόν, οι δύο θυγατρικές στην Κύπρο θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα, αν και η Moody’s αναμένει ότι ο όμιλος θα αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις, ιδίως σε σχέση με θέματα ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διαδικασία ένταξης.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Space Hellas: Ανέλαβε την τεχνολογική αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου
Academia |

Ανέλαβε την τεχνολογική αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου η Space Hellas

Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβίασης ή καταστροφής των πληροφοριακών του συστημάτων