Η κατάσχεση, εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναπλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με απόφαση του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ.

Το Δικαστήριο που διατάσσει την ανατροπή, ερευνά μόνο την ύπαρξη των προϋποθέσεων του νόμου, εφόσον δε συντρέχει η προϋπόθεση της παρέλευσης του νομίμου χρόνου είναι υποχρεωμένο να τη διατάξει. Το Δικαστήριο γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την απόφαση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού που οφείλει να σταματήσει κάθε παραπέρα ενέργεια και να ζητήσει να εγγραφεί σχετική σημείωση στο βιβλίο κατασχέσεων. Η ανατροπή λογίζεται ότι έχει επέλθει ως προς όλους αφότου δημοσιευτεί η απόφαση.

Με τη διάταξη του άρθρου 1019 παρ.1 ΚΠολΔ, εισάγεται ο θεσμός της ανατροπής της κατάσχεσης, εφόσον ο πλειστηριασμός γίνει μέσα στο καθοριζόμενο απ’ αυτήν χρονικό διάστημα. Η ανατροπή της κατάσχεσης δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αλλά απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, το οποίο δικάζει με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του ΚΠολΔ.

Στο πλαίσιο πρόσφατης υπόθεσης που ήχθη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με αίτηση ζητήθηκε να ανατραπεί η αναγκαστική κατάσχεση που έγινε στο ακίνητο που αναφέρεται στο δικόγραφο διότι πέρασε ο νόμιμος χρόνος που έπρεπε να γίνει ο πλειστηριασμός.

Τελικώς, από την όλη αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε η αναγκαστική κατάσχεση, μέχρι την ημέρα της συζήτησης της κρινόμενης αίτησης και μετά την αφαίρεση του χρόνου που παρέχει ο νόμος, πέρασε χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο του ενός έτους, χωρίς να ακολουθήσει πλειστηριασμός. Έτσι λοιπόν, κρίθηκε ότι η αιτούσα έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την ανατροπή της εν λόγω κατάσχεσης και ως εκ τούτου η ένδικη αίτηση έγινε και επί της ουσίας δεκτή (ΕιρΑθ 710/2024).

Η Σουζάνα Κλημεντίδη είναι δικηγόρος

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού – Τι ισχύει
Experts |

Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού – Τι ισχύει

Αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης και υποκατάστασης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο 1 ανάρτησης