Στα 109,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ το α’ τρίμηνο του 2024 σημειώνοντας αύξηση 16,8% έναντι 94,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν σε 108,1 εκατ. ευρώ έναντι 92,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 17,2%, ενώ τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή (μείωση 0,1 εκατ. ευρώ).

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18% σε 82,2 εκατ. ευρώ έναντι 70,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Προχωρά η υλοποίηση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Το συγκρίσιμο ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 82,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 17,6% σε σχέση με το αντίστοιχο του α’ τριμήνου 2023 ποσού 70,1 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

  • Πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του Ομίλου και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 138 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 123 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2023.
  • Πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 38 χιλ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 44 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Το EBIT του ΑΔΜΗΕ

Το ενοποιημένο EBIT αυξήθηκε κατά 22,1% και ανήλθε στα 52,2 εκατ. ευρώ, έναντι 42,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023. Το συγκρίσιμο ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε στα 52,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 22,3% έναντι 42,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 48,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,0% έναντι 38,7 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2023.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 36,9 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη  διαμορφώθηκαν στα 37,0 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Ο Όμιλος για το α’ τρίμηνο του 2024 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 97,2 εκατ. ευρώ έναντι 148,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ ο καθαρός δανεισμός του, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε στα 904,4 εκατ. ευρώ έναντι 950,5 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Μέρισμα

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (Shareholders’ Agreement) τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2023, που αντιστοιχεί στο ποσό των 58,96 εκατ. Ευρώ. Το μέρισμα εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τελεσίγραφο από Κομισιόν στη Λευκωσία για την ηλεκτρική διασύνδεση
Ενέργεια |

Τελεσίγραφο από Κομισιόν στη Λευκωσία για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στελέχη της Κομισιόν στη διάρκεια σύσκεψης για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου ενημέρωσαν τον Ρυθμιστή και το υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου για τον κίνδυνο απώλειας της επιδότησης 657 εκατ. ευρώ