Είδαμε στο προηγούμενο σημείωμα μας τι είναι το Τέλος Παρεπιδημούντων και το πρώτο μέρος από τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την διοίκηση για τη υποβολή και την πληρωμή του

Ας δούμε λοιπόν και τις υπόλοιπες οδηγίες

7. Ε Πότε υποβάλλεται η Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων;

Α Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή του τέλους, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α. η επιχείρηση, είναι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή τρίμηνο αναφοράς, για τα πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα. Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, η εμπρόθεσμη υποβολή του τέλους είναι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς, δηλαδή υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που η δήλωση είναι εκπρόθεσμη, το ποσόν των προσαυξήσεων έχει υπολογισθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

8. Ε Η υποβολή των αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι πλέον υποχρεωτική με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας;

Α Ναι, η υποβολή δήλωσης μέσω myAADE είναι υποχρεωτική (εμπρόθεσμες- εκπρόθεσμες).

9. Ε Πώς γίνεται η υποβολή των αρχικών δηλώσεων στην εφαρμογή;

Α Η υποβολή γίνεται κάνοντας επιλογή το έτος, και την Ημερολογιακή Περίοδο. Μπαίνοντας στην οθόνη της δήλωσης, κάνουμε επιλογή Δήμου, Είδος Καταστήματος/Επιχείρησης, Είδος Εσόδων, καταχωρούμε τα ποσά και γίνεται ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού από το σύστημα. Εάν έχουμε περισσότερα Είδη Καταστήματος/Επιχείρησης, στον ίδιο Δήμο, το σύστημα μας δίνει την δυνατότητα πατώντας το πλήκτρο «+» να καταχωρήσουμε και άλλες δραστηριότητες, στη συνέχεια με το πλήκτρο «+Δήμος» περισσότερους Δήμους, στην περίπτωση που έχουμε υποκαταστήματα. Τέλος με το πλήκτρο «Υποβολή» δύο φορές έχουμε οριστικοποιήσει την δήλωση. Μετά την υποβολή της δήλωσης βλέπετε αμέσως το ποσό που οφείλετε, ώστε να μπορείτε να το πληρώσετε την ίδια στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε. Με την άμεση πίστωση του ποσού, αποφεύγετε την αναμονή της μεταφοράς της πληρωμής σας από την τράπεζά σας προς την ΑΑΔΕ.

10. Ε Μπορώ να αποθηκεύσω την δήλωση και να την οριστικοποιήσω αργότερα;

Α Ναι. Ο χρήστης μπορεί, από την αρχή που θα δημιουργήσει μία δήλωση, να την αποθηκεύει προσωρινά σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την υποβολή αυτής, επιλέγοντας από το μενού την «Προσωρινή Αποθήκευση» και στην αναζήτηση της, εμφανίζεται προσωρινά αποθηκευμένη για να την ελέγξετε και να την υποβάλλετε.

11. Ε Πώς γίνεται η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων στην εφαρμογή;

Α Η υποβολή γίνεται κάνοντας επιλογή το έτος, και την Ημερολογιακή Περίοδο. Στη οθόνη υπάρχει η πληροφορία εάν έχετε υποβάλλει αρχική δήλωση. Στις αποθηκευμένες δηλώσεις της περιόδου που έχετε κάνει επιλογή, μπορείτε να υποβάλλετε την τροποποιητική σας δήλωση. Στη σελίδα της δήλωσης εμφανίζετε η εικόνα της τελευταίας υποβολής σας, ο Δήμος, το Είδος Καταστήματος/ Επιχείρησης και τα ποσά.

• Εάν θέλετε να διορθώσετε ή να προσθέσετε Είδος Καταστήματος/Επιχείρησης στον ίδιο Δήμο, το σύστημα σας δίνει την δυνατότητα να διορθώσετε πάνω στην εγγραφή του λάθους, πληκτρολογώντας το σωστό ποσόν.

• Για να προσθέσετε δραστηριότητα που έχετε παραλείψει, πατάτε το πλήκτρο «+».

• Για να προσθέσετε δήμο, πατάτε το πλήκτρο «+Δήμος» .

• Για να μεταβάλλετε το ποσόν σε ήδη καταχωρημένη δραστηριότητα, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μόνο μεγαλύτερο ποσόν μπορείτε να καταχωρήσετε, διότι το σύνολο της τροποποιητικής δεν μπορεί να είναι μικρότερο ή ίσο της αρχικής δήλωσης.

Οριστικοποιούμε την δήλωση πατώντας το πλήκτρο «Υποβολή» δύο φορές και θα δημιουργηθεί δήλωση με την διαφορά .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:

1. Έστω ότι με την αρχική δήλωση μιας επιχείρησης για το έτος 2022 καταχωρήθηκαν:

Στο Δήμο Αθηναίων τέλος διαμονής ποσόν 15.000 ευρώ.

Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (0,5%) είναι (15.000*0,5%) 75 ευρώ. Με την οριστικοποίηση της δήλωσης βεβαιώνεται αυτόματα στον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης η οφειλή των 75 ευρώ και εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής.

Αν η επιχείρηση έκανε λάθος στην αρχική δήλωση και ήθελε να καταχωρήσει τα ποσά:

Δήμο Αθηναίων τέλος διαμονής ποσόν 35.000 ευρώ.

Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (0,5%) είναι (35.000*0,5%) 175 ευρώ. τότε: υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση, στην ήδη δημιουργημένη εγγραφή της αρχικής διορθώνετε το 15.000 ευρώ και καταχωρείτε το σωστό ποσό 35.000 ευρώ, (35000*0,5%=175 ευρώ), Με την οριστικοποίηση της υποβολής θα εκδοθεί Ταυτότητα Οφειλής για 100 ευρώ (175-75) και το τέλος των επιπλέον 100 ευρώ θα βεβαιωθεί στον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

2. Έστω ότι με την αρχική δήλωση μιας επιχείρησης υπεβλήθησαν:

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων για το πρώτο τρίμηνο 2023 ποσόν 100.000 ευρώ.

Το τέλος επί των ακαθαρίστων (5%) είναι 5000 ευρώ.

Με την οριστικοποίηση της δήλωσης βεβαιώνεται αυτόματα στον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης η οφειλή των 5.000 ευρώ και εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής για 5.000 ευρώ.

Αν η επιχείρηση παρέλειψε στην αρχική δήλωση να υποβάλλει και για το υποκατάστημα που έχει στον Δήμο Θέρμου και ήθελε να καταχωρήσει τα επιπλέον ποσά:

Δήμο Θέρμου στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ποσόν 5.000 ευρώ ,δηλαδή (5000*0,5%) 25 ευρώ,

τότε: υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση, επιλέγοντας με το πλήκτρο «+Δήμος» τον Δήμο Θέρμου καταχωρείτε τα επιπλέον παραπάνω ποσά(5.000*0,5%=25 ευρώ).

Με την οριστικοποίηση της υποβολής θα εκδοθεί Ταυτότητα Οφειλής για 25 ευρώ και το τέλος των 25 ευρώ θα βεβαιωθεί στον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

Προσοχή:

Από 01-01-2024 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5Α του αρ. 111 του ν. 4446/2016 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 28 του ν. 5073/2023, οι επιχειρήσεις (φυσικά με 3 ακίνητα και πάνω και νομικά πρόσωπα) με αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού εκμίσθωση υποχρεούνται στην επιβολή τέλους παρεπιδημούντων.

Αλωνιάτης Απόστολος

Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού – Τι ισχύει
Experts |

Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού – Τι ισχύει

Αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης και υποκατάστασης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο 1 ανάρτησης