Η Enel και η ολλανδική θυγατρική της Enel Finance International υπέγραψαν σήμερα τη μεγαλύτερη σύμβαση χρηματοδότησης που συνδέεται με την βιωσιμότητα για το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια πέντε έτη.

«Η νέα σύμβαση χρηματοδότησης, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές χρηματοδότησής μας, υποστηρίζει τον δρόμο μας προς τη βιωσιμότητα», σχολίασε ο Alberto De Paoli, CFO του Ομίλου Enel. «Αυτό το νέο εργαλείο ενισχύει το Πλαίσιο Χρηματοδότησης που συνδέεται με τη Βιωσιμότητα, το οποίο ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων όπως ομόλογα, δάνεια και εμπορικά έγγραφα. Αυτή η συναλλαγή ορόσημο, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κοινότητας για την ορθότητα της στρατηγικής του Ομίλου, όσον αφορά τη Βιωσιμότητα και το επακόλουθο θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά του αποτελέσματα.»

Η Σύμβαση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών του Ομίλου, συνδέεται με τον Βασικό Δείκτη Απόδοσης («KPI») των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (δηλαδή, 1 ισοδύναμο εκπομπών CO2 από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας του Ομίλου), συμβάλλοντας στην επίτευξη του Στόχου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDG) 13 «Δράση για το κλίμα» και  είναι συμβατή σύμφωνα με το «Πλαίσιο χρηματοδότησης που συνδέεται με την βιωσιμότητα» του Ομίλου, με τον οργανισμό Vigeo.Eiris να παρέχει μια δεύτερη γνώμη, και τα δύο να έχουν ενημερωθεί τον Ιανουάριο του 2021.

Με βάση την επίτευξη ενός ποσού άμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ίσο ή χαμηλότερο από 148 gCO2eq/kWh έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, το ανανεούμενο πιστωτικό όριο παρέχει έναν μηχανισμό προς τα πάνω/προς τα κάτω (step up/step down) που θα επηρεάσει το περιθώριο που εφαρμόζεται σε επόμενα σχέδια πιστωτικών ορίων και τέλη δέσμευσης για οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο τμήμα της σύμβασης χρηματοδότησης.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της Enel, η οποία χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από βιώσιμη χρηματοδότηση και σύμφωνη με τον στόχο να επιτευχθεί μερίδιο βιώσιμων πηγών χρηματοδότησης στο συνολικό ακαθάριστο χρέος του Ομίλου ίσο με 48% το 2023 και περισσότερο από 70% το 2030, όπως περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου.

Η Σύμβαση αντικαθιστά το προηγούμενο πιστωτικό όριο των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπογράφηκε από την Enel και την EFI τον Δεκέμβριο του 2017. Το κόστος της νέας σύμβασης χρηματοδότησης ποικίλλει με βάση την pro tempore βαθμολογία που έχει εκχωρηθεί στην Enel, και με βάση την τρέχουσα βαθμολογία, παρουσιάζει ένα εύρος 40 bps πάνω από το Euribor (το Euribor παρουσιάζει κατώτατο όριο στο μηδέν). Το τέλος δέσμευσης ισούται με το 35% του spread. Η νέα Σύμβαση παρουσιάζει χαμηλότερο all-in κόστος σε σύγκριση με την προηγούμενη.

Το νέο πιστωτικό όριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ίδια την Enel ή / και την EFI, στην περίπτωση αυτή με εγγύηση μητρικής εταιρείας από την Enel, και προορίζεται να δώσει στον Όμιλο ένα εξαιρετικά ευέλικτο μέσο για τη διαχείριση οποιωνδήποτε χρηματικών αναγκών.

Η Σύμβαση παρέχεται από 35 κορυφαίους παγκόσμιους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Mediobanca που ενεργεί ως πράκτορας τεκμηρίωσης και διευκόλυνσης.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις