Προγράμματα και δράσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας μέσα από σημαντικές αλλαγές στο σπίτι, στην εργασία, στα σχολεία περιγράφει το τελικό σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας που παρουσιάζει σήμερα «Το Βήμα».

Στην ορολογία της ευρωπαϊκής οικονομικής γραφειοκρατίας, που ακολούθησε κατά γράμμα η κυβέρνηση προκειμένου να μιλά στην ίδια γλώσσα με τους ευρωπαίους τεχνοκράτες και να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η τελική έγκριση του σχεδίου και η έναρξη ροής των πόρων, κρύβονται τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων όπως το «Εξοικονομώ», η πολεοδομική αναβάθμιση των υποβαθμισμένων συνοικιών της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και όλων των μεγάλων πόλεων, τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση των ΙΧ, που ακόμη δεν έχουν αποφασιστεί, τα κονδύλια για τα προγράμματα τηλεκπαίδευσης των σχολείων και των πανεπιστημίων που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό, η αναβάθμιση της επικοινωνίας του πολίτη με το Δημόσιο μέσα από τον ψηφιακό κόσμο.

Στα κεφάλαια του σχεδίου κρύβονται ακόμη οι μεγάλες μπίζνες, οι επενδύσεις της μετά τον κορωνοϊό εποχής που σχεδόν αρχίζουν και τελειώνουν στη μετάβαση της οικονομίας στην πράσινη και στην ψηφιακή εποχή.

Oι βασικοί άξονες του σχεδίου

Διαβάζοντας λοιπόν ανάμεσα στις γραμμές τα κύρια σημεία, οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι:

1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο:

Ο άξονας προωθεί την πράσινη μετάβαση, με στόχο την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών, τη διασύνδεση του δικτύου με τα νησιά (μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και την παραγωγή ενέργειας με βάση τα ορυκτά καύσιμα), την ενίσχυση της χωρητικότητας του δικτύου και της λειτουργίας του για να επιτρέψει τη διείσδυση των ΑΠΕ καθώς και τη δημιουργία υποδομών για την αποθήκευση ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.

Επιπλέον, ο άξονας προωθεί τον εθνικό στόχο της Ελλάδας για πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028, ενώ εισάγει ολοκληρωμένα μέτρα στήριξης των περιοχών που πλήττονται, από την Κοζάνη και τη Φλώρινα μέχρι τη Μεγαλόπολη.

2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας:

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα παρέχουν κίνητρα για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, με στόχο την αναγέννηση αστικών περιοχών, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και τον περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας.

Ο άξονας περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν τόσο την ανακαίνιση όσο και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και τη μεταρρύθμιση του πολεοδομικού σχεδιασμού.

3 Ηλεκτροκίνηση:

Οι σχετικές επενδύσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση του τομέα των μεταφορών μέσω της ηλεκτροκίνησης, θα επιδοτηθούν. Ακόμη όμως δεν έχουν σχεδιαστεί.

4 Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος:

Ο στόχος των δράσεων αυτού του άξονα είναι αφενός η υλοποίηση επενδύσεων εγκατάστασης υποδομών οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας (δικτύων 5G) και δορυφόρων που καλύπτουν μεγάλους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, αλλά απομακρυσμένες αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, και αφετέρου η πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων για τη διασφάλιση της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις, καθώς και η μετάβαση σε τεχνολογίες 5G.
Το Ταμείο «Φαιστός» θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση των τεχνολογιών 5G.

5 Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους:

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στοχεύουν (α) στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών του δημόσιου τομέα και στην ενίσχυση των ψηφιακών τους υπηρεσιών, (β) σε βελτιώσεις επιχειρησιακών διαδικασιών συνοδευόμενες από την ενσωμάτωση σύγχρονων πληροφοριακών
συστημάτων, (γ) σε σημαντική ενίσχυση της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων, (δ) σε ισχυρή ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, καθώς και (ε) σε εκτεταμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα οι τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και οι τεχνολογίες αποτελεσματικής διαχείρισης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου (big data).

6 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων:

Ο στόχος αυτού του άξονα είναι να αυξήσει την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των ελληνικών ΜΜΕ και των αντίστοιχων του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό επιτυγχάνεται παρέχοντας φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και χρηματοδότηση για την προμήθεια λογισμικού, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού κ.λπ.

7 Αύξηση των θέσεων εργασίας:

Μέσω του βραχυπρόθεσμου προγράμματος εργασίας «Συν-εργασία» που ήρθε για να μείνει και μεταρρυθμίσεων που προωθούν ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, όπως η τηλεργασία, ο άξονας μετριάζει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας και στα εισοδήματα.

Οι κύριοι δρόμοι μέσω των οποίων ο άξονας θα επιτύχει τους στόχους αυτούς περιλαμβάνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και διχτυών ασφαλείας κατά της ανεργίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών απασχόλησης
και κοινωνικής ασφάλισης.

Ακόμη στον άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης» επιδοτούνται επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση του συνόλου των επιπέδων εκπαίδευσης, καθώς επίσης και μεταρρυθμίσεις για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την ενίσχυση της ερευνητικής απόδοσης, την ποιότητα της εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της άμεσης συνάφειας με την αγορά εργασίας) και τη διεθνή προβολή και εξωστρέφεια, αυξάνοντας τις προοπτικές των αποφοίτων στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

8 Ενίσχυση του συστήματος Υγείας:

Τα κύρια δομικά στοιχεία του άξονα περιλαμβάνουν τον επανασχεδιασμό του συνολικού συστήματος Υγείας μέσω αποτελεσματικών οργανωτικών μεταρρυθμίσεων, τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των οικονομικών πόρων, τη μεταρρύθμιση του πρωτοβάθμιου συστήματος Υγείας και την προώθηση της πρόληψης.

9 Ταμειακές μηχανές online με την Εφορία:

Ο άξονας «Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης» περιλαμβάνει την πλήρη κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας, τον εκσυγχρονισμό του ΕΝΦΙΑ μέσω ακριβέστερης αποτίμησης των τιμών ζώνης ανά γεωγραφική περιοχή, με σκοπό τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την ευθυγράμμιση του φόρου ακίνητης περιουσίας με τις αξίες της αγοράς, ένα νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και ενέργεια) και την υιοθέτηση κινήτρων για την περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και αυτοματοποιημένη διαδικασία για ηλεκτρονική επιστροφής του ΦΠΑ. Επιπλέον, προβλέπει την εισαγωγή ταμειακών μηχανών νέας τεχνολογίας στο σύνολο της χώρας.

10 Τρεις κατευθύνσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Δικαιοσύνης:

Πρώτον, την επιτάχυνση, ήτοι ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων στοχευμένων στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης (ειδικά τμήματα, JustStat, αλλαγές στην οργανωτική δομή των δικαστηρίων).

Δεύτερον, την ψηφιοποίηση (τήρηση αρχείων, επέκταση πληροφοριακών συστημάτων και δεξιοτήτων για δικαστές και δικαστικό προσωπικό). Τρίτον, την αναβάθμιση των υποδομών.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Οικονομία