Οι περισσότεροι από τους μισούς (51%)που αξιοποίησαν το χρόνο τους εν μέσω πανδημίας και έλαβαν εξ αποστάσεως εκπαίδευση- επιμόρφωση έχουν θέσεις διοικητικής ευθύνης ενώ επέλεξαν κυρίως θέματα που αφορούν το επάγγελμά τους και πολύ λιγότερο τα soft skills.

Τι έμαθαν οι ενήλικες

Τα προγράμματα τηλεκπαίδευσης που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, σε ποσοστό 41% αφορούσε επαγγελματικά θέματα, κυρίως στον χώρο των οικονομικών και της διοίκησης (21%), αλλά και άλλων επαγγελματικών κλάδων, π.χ. ιατρικά, νομικά, μηχανική (20%).

Πολύ διαδεδομένη ήταν και η παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με πληροφορική, προγραμματισμό και χρήση προγραμμάτων (16%), καθώς και θεμάτων σχετικών με την ψηφιακή πληροφορία και διαχείριση, όπως digital, big data, analytics και προστασία προσωπικών δεδομένων (13%).

Σημαντική παρουσία είχαν τα προγράμματα  που αφορούν την πανδημία και τη διαχείρισή της, όπως υγειονομικά πρωτόκολλα σε κρίσιμους κλάδους, ή εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (6,3%).

Επίσης, σημαντική παρουσία (6,3%) είχε η τηλεκπαίδευση στα λεγόμενα soft skills, π.χ. ηγεσία, ομαδική εργασία, ανθεκτικότητα, οργάνωση χρόνου κ.α.

Ακολουθούν οι εκπαιδεύσεις εργαζομένων από τους εργοδότες τους σε θέματα και διαδικασίες που αφορούν τον οργανισμό (5,4%), τα θέματα γενικών ενδιαφερόντων και προσωπικής ανάπτυξης (π.χ. φιλοσοφία, ιστορία 5%) και οι ξένες γλώσσες (2,3%).

Σχετικά θετικοί ότι  διευρύνονται οι γνώσεις τους

Γενικά, οι στάσεις των ερωτώμενων απέναντι στην τηλεκπαίδευση είναι συγκρατημένα θετικές.

Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι δε φαίνεται να πιστεύουν ότι η τηλεκπαίδευση βελτιώνει την ικανότητά τους να μελετούν ή ότι είναι πιο αποτελεσματική από τη δια ζώσης εκπαίδευση. Γενικά τους ενδιαφέρει, αλλά όχι πολύ, και διευρύνει τις γνώσεις τους… σχετικά.

Φαίνεται όμως ότι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι καθιστά τον χρόνο στην καραντίνα χρήσιμο και ότι είναι θετικοί προς αυτήν.

Από τις περαιτέρω αναλύσεις, φάνηκε ότι οι στάσεις σχετικά με την τηλεκπαίδευση (μετά από αντιστροφή των αρνητικά διατυπωμένων ερωτήσεων («Δε με ενδιαφέρει η ηλεκτρονική μάθηση», «Η ηλεκτρονική μάθηση δε διευρύνει τις γνώσεις μου» και « Η ηλεκτρονική μάθηση δε βελτιώνει την ικανότητά μου να μελετώ») μπορούν να συνενωθούν σε ένα μέγεθος που το ονομάσαμε «θετική στάση απέναντι στην τηλεκπαίδευση».

Η θετική στάση απέναντι στην τηλεκπαίδευση φαίνεται να συνδέεται:

  • Θετικά με τη διάθεση για μεταφορά της μάθησης στην εργασία
  • Θετικά με τη θετική στάση στην τηλεργασία
  • Θετικά με την εμπειρία τηλεργασίας
  • Θετικά με την έκφραση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την τηλεκπαίδευση
  • Θετικά με την ηλικία
  • Θετικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο
  • Θετικά με τον βαθμό ενασχόλησης κατά την εργασία «με νούμερα, αρχεία ή μηχανές, με δεδομένο και τακτικό τρόπο» και με «μαθηματικά ή άλλα επιστημονικά προβλήματα»
  • Θετικά με το να είναι κάποιος “White Collar” (μη χειρωνακτικές εργασίες και εργασίες γραφείου)
  • Θετικά με την εργασία σε πολυεθνική επιχείρηση
  • Θετικά με το μέγεθος του οργανισμού

Απόδοση της τηλεκπαίδευσης

Αναφερόμενοι στο τελευταίο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης που παρακολούθησαν, οι ερωτώμενοι έδωσαν πληροφορίες για τη «διάθεση για μεταφορά της μάθησης στην εργασία» μία μεταβλητή που έχει μελετηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία, ως δείκτης απόδοσης της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η μεταφορά της μάθησης στην εργασία είναι πολύ υψηλή σκοράροντας πάνω από 4 (σε κλίμακα 1-5) σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις.

Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν ηλεκτρονικά από 27 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020 εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας Covid-19, από το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  σε εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 662 εργαζόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Η έρευνα δεν είναι αντιπροσωπευτική, αλλά εκπροσωπούνται σε αυτή όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και τα περισσότερα επαγγέλματα και εργασιακά προφίλ (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία).

*Η επίκουρη καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ και για την έρευνα στην οποία είχε την επιστημονική ευθύνη συνεργάστηκαν ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΜΠΣ στη ΔΑΔ, Ιωάννης Λαθύρης και 173  φοιτητές του 2ου έτους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia
ΕΔΥΤΕ: Αναβάθμιση δικτυακών υποδομών σε 45 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
Academia |

Αναβαθμίζονται οι δικτυακές υποδομές σε 45 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα

Υπογράφτηκε σύμβαση με την ένωση των εταιρειών Cosmos Business Systems και Δυναμική Πληροφορική για την προμήθεια εξοπλισμού και καλωδιώσεων οπτικών ινών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ήφαιστος»