Μεγάλη είναι η ζήτηση για τους νέους ομολογιακούς τίτλους ΑΤ1 που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.

Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε την Τετάρτη το πρωί και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,75 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλειστεί η άντληση μεγαλύτερου ποσού από την τράπεζα.

Ως προς το επιτόκιο, εκτιμάται ότι θα κινηθεί πέριξ του 9%, επίπεδο αναμενόμενο από τους αναλυτές, δεδομένων των κινδύνων που ενέχουν τα ΑΤ1 για τους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, είναι τα πρώτα που μετατρέπονται σε μετοχές σε περίπτωση που μία τράπεζα έχει κεφαλαιακό πρόβλημα, ενώ η μη καταβολή του κουπονιού από τον εκδότη δεν συνεπάγεται τη χρεοκοπία του.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που προχωρά στην έκδοση τέτοιου τύπου ομολόγου, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ικανοποίηση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων (MREL) ως το 2025.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Αγορές
ΧΑ: Η διατήρηση της στάσης αναμονής είναι το επικρατέστερο σενάριο
Xρηματιστήριο Αθηνών |

ΧΑ: Η διατήρηση της στάσης αναμονής είναι το επικρατέστερο σενάριο

Η αγορά της Αθήνας αν και επηρεάζεται από τη δυναμική των διεθνών, δεν εμφανίζει την ανάλογη τάση για απομάκρυνση από  τα χαμηλά που ορίστηκαν την περασμένη βδομάδα, όταν η απόφαση της Fed προκάλεσε τάση φυγής από το μετοχικό ρίσκο