Καθώς οι αποφάσεις της Πέμπτης ήταν σχεδόν κατά λέξη αντίγραφο των αποφάσεων του Απριλίου, η ΕΚΤ, κρατώντας αμετάβλητη την νομισματική της πολιτική αγοράζει χρόνο, παρά τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, καθώς θα προτιμούσε να κάνει κάποιο λάθος, παρά να αποσύρει πρόωρα την νομισματική στήριξη, εκτιμά η ING. Οι αγορές ομολόγων μέσω του προγράμματος πανδημίας (PEPP) ολοκληρώνονται (εάν δεν παραταθούν) τον Μάρτιο του 2022. Μόλις τα στοιχεία αρχίζουν να δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη θα ενταθούν οι φωνές για το τέλος του προγράμματος αυτού.

Στη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου θα μπορούσε η ΕΚΤ θα αρχίσει τουλάχιστον να φιλοσοφεί σχετικά με τον περιορισμό του ύψους των αγορών ομολόγων μέσω του προγράμματος αυτού εκτιμά ο ίδιος. Ωστόσο, όσο οι βασικές προβλέψεις για τον πληθωρισμό παραμένουν στα τρέχοντα χαμηλά τους επίπεδα, ακόμη και αν το πρόγραμμα πανδημίας (PEPP) μειωθεί μερικώς πριν ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2022, θα μπορούσε να αντικατασταθεί με το «κλασικό» πρόγραμμα (APP) στηρίζοντας και τις εκδόσεις της Κομισιόν, ειδικά αν αυξηθούν οι μηνιαίες αγορές ομολόγων από τα 20 δισ. ευρώ σήμερα στα 40-50 δισ. ευρώ όπως αναμένουν ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Από την άλλη πλευρά η PIMCO σημείωσε πως η ΕΚΤ διατήρησε σταθερή την νομισματική της πολιτική παρά τη θλιβερή πρόβλεψη για πληθωρισμό στο 1,4% το 2023. Η συνάντηση του Σεπτεμβρίου μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, καθώς η ΕΚΤ σχεδιάζει να ολοκληρώσει την αναθεώρηση της στρατηγικής περίπου εκείνη την εποχή και πιθανότατα θα αρχίσει να κοινοποιεί τη στρατηγική της για το πρόγραμμα PEPP για το 2022 όπου και αναμένεται να το ολοκληρώσει, ενώ οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα συνεχιστούν μέσω του προγράμματος APP, στο οποίο ωστόσο δεν συμμετέχει η Ελλάδα καθώς δύσκολα θα αποκτήσει την «επενδυτική βαθμίδα» πριν το 2023.

Σύμφωνα με την PIMCO, η ΕΚΤ σχεδιάζει να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία μέχρι λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, τα οποία, δεδομένης της προοπτικής για τον πληθωρισμό, είναι απίθανο να αυξηθούν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Έτσι, καταλήγει στο συμπέρασμα, πως ενώ τα προγράμματα και οι μηνιαίες αγορές θα ποικίλλουν ανάλογα με τις προοπτικές πληθωρισμού, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία τα επόμενα χρόνια, ακολουθώντας παρόμοια στρατηγική με την κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας.

Με βάση τα παραπάνω, και παρά το γεγονός πως οι ξένοι επενδυτές αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως να έχει ντε φάκτο την «επενδυτική βαθμίδα», ίσως αν υπάρξει κάποιο «κενό διάστημα» ( αφού αν ολοκλήρωση το PEPP η χώρα δεν θα έχει την κάλυψη της ΕΚΤ καθώς δεν μπορεί να συμμετάσχει στο APP) και δεν δοθεί κάποια εξαίρεση για την Ελλάδα και δεν βρεθεί κάποια άλλη άγνωστη ως σήμερα λύση, τότε για να μην ανέβουν βραχυπρόθεσμα τα επιτόκια, υπάρχει και η (πολιτικά -όχι οικονομικά-λίγο ποιο δύσκολη) επιλογή της προσφυγής στην πιστοληπτική γραμμή πανδημίας του ESM κάτι που θα επιτρέψει και τη συμμετοχή της χώρας στο «κλασικό» QE της ΕΚΤ.

Βέβαια, οι επανεπενδύσεις από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν από τα προγράμματα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 2023. Να σημειωθεί πως η ΕΚΤ, έχει αγοράσει ως σήμερα ομόλογα ύψους 26 δισ. ευρώ καλύπτοντας το 40% των συνολικά 61 δισ. ευρώ που διαπραγματεύονται σήμερα ελεύθερα στις αγορές αφού το υπόλοιπο χρέος βρίσκεται στα χέρια του επίσημου τομέα.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Διεθνή