Με υπερδιπλάσια κέρδη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2021 η Titan Cement.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ από 22,4 εκατ. ευρώ πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 158,9%, υποβοηθούμενα από τη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 821,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 4,4% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, χάρη στη βελτίωση όγκων και τιμών, αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της τσιμεντοβιομηχανίας. Η εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου και των συνδεδεμένων με αυτό νομισμάτων περιόρισαν την αύξηση του κύκλου εργασιών σε ευρώ. Σε τοπικά νομίσματα η αύξηση ήταν 11,7%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 42,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% (και 10,3% σε τοπικά νομίσματα), καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας και ναύλων λειτούργησε ανασταλτικά.

Ο όγκος των πωλήσεων κινήθηκε ανοδικά σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 11% χάρη λόγω αύξησης της ζήτησης στις περισσότερες αγορές. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 4% και 5% αντίστοιχα.

Στην ανακοίνωσή της η Titan σημειώνει πάντως, ότι οι περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος δεν ήταν μεταξύ των περιοχών που είχαν δεχτεί ισχυρό πλήγμα στις αρχές της πανδημίας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2020 είχαν επιδείξει ανθεκτικότητα και είχαν βελτιωθεί σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ομίλου δήλωσε σχετικά:
«Βλέπουμε θετικές προοπτικές για αύξηση του κύκλου εργασιών, με βελτίωση τόσο σε όγκους όσο και σε τιμές. Βραχυπρόθεσμα όμως, η εκτίναξη των ναύλων και των τιμών ενέργειας δεν επιτρέπουν τη μετάφραση της αύξησης των πωλήσεων σε βελτίωση των περιθωρίων.»

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων το Α’ εξάμηνο 2021

ΗΠΑ

Τα θεμελιώδη μεγέθη στις αγορές των ΗΠΑ διατήρησαν τη δυναμική τους το πρώτο εξάμηνο του έτους. Εν μέσω ενός θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η ζήτηση ενισχύεται αφενός μεν λόγω των ισχυρών τάσεων της αγοράς κατοικιών, η οποία ευνοείται από τα χαμηλά επιτόκια και την έλλειψη διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών, αφετέρου δε λόγω των αυξανόμενων έργων υποδομής.

Η ανάπτυξη στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και η ζήτηση εξακολούθησε να κινείται ανοδικά στη Φλόριντα, με τις τάσεις να διαφοροποιούνται στις κατά τόπους περιοχές. Η αγορά στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τις θετικές ενδείξεις που παρατηρήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συνολικά, η στενότητα της αγοράς αποτυπώθηκε στην αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και γενικά της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε 10,2% σε δολάρια ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αλλά σε ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (+0,8%) στα 479,3 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 81,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,9% σε δολάρια ΗΠΑ), ενώ σε ευρώ μειώθηκαν κατά 6,8% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Αυτή η απόκλιση οφείλεται στο
υψηλότερο κόστος συντήρησης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς επίσης στα αυξημένα κόστη μεταφορών και εργασίας.

Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι ενθαρρυντικές τάσεις της ζήτησης που παρατηρήθηκαν το 2020 συνεχίστηκαν και το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενισχύοντας την άποψη ότι ο κλάδος εισέρχεται σε αναπτυξιακό κύκλο.

Έπειτα από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, η ζήτηση εξακολούθησε να αυξάνεται. Ο κλάδος κατοικιών κινήθηκε ανοδικά στα κύρια αστικά κέντρα, ενώ πολλά περιφερειακά κατασκευαστικά έργα και ιδιωτικές επενδύσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, γεγονός που αντισταθμίζει την ήπια κάμψη που παρατηρείται στα έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Η θετική πορεία της αγοράς επέτρεψε αύξηση των τιμών, περιορίζοντας τις συνέπειες των υψηλότερων τιμών ενέργειας και ναύλων. Οι εξαγωγές του Ομίλου επίσης αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη της ζήτησης στις αγορές που εξυπηρετεί το δίκτυο του Ομίλου. Ωστόσο, τα περιθώρια των εξαγωγών επλήγησαν λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ και λόγω αύξησης των ναύλων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 17,4% και ανήλθε σε 133,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα με τις πωλήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε όλες τις αγορές της περιοχής. Αν και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, ιδιαίτερα της ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν τα περιθώρια κέρδους, οι συνολικές επιδόσεις διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα χάρη στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των εργοστασίων.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικά ακίνητα, που αποτελούν τις κύριες πηγές ζήτησης, διατήρησαν τη δυναμική τους στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Ο κύκλος εργασιών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά αυξήθηκε κατά 14,1% και ανήλθε σε 132,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,5% στα 42 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ανατολική Μεσόγειος

Η κατανάλωση τσιμέντου στην Αίγυπτο παρέμεινε αμετάβλητη το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, την περίοδο Μαρτίου και Απριλίου, πριν ξεκινήσει το Ραμαζάνι η αγορά κατέγραψε ήπια αύξηση. Οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών και τα έργα ανάπτυξης των Νέων Πόλεων συνέχισαν να στηρίζουν την ζήτηση. Από τις αρχές του έτους σημειώθηκε σημαντική βελτίωση των τιμών, οι οποίες βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών αντιστάθμισε εν μέρει τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Η Αίγυπτος κατέγραψε περιορισμένα θετικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA) το Α’ εξάμηνο του έτους. Στην Τουρκία, οι εγχώριες πωλήσεις της Adocim αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι με παράλληλη αύξηση και των τιμών, γεγονός που αντανακλά την πλήρη κάλυψη της προσφοράς από την αυξημένη ζήτηση. Οι επενδύσεις στις κατασκευές νέων κατοικιών εξακολουθούν να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τις αποταμιεύσεις, να εξυπηρετούν τις ανάγκες στέγασης του αυξανόμενου πληθυσμού και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων αντισεισμικών κανονισμών.

Επιπλέον, το πλήθος των ιδιωτικών επενδύσεων σε μικρής κλίμακας έργα στους κλάδους της μεταποίησης και της βιομηχανίας ενισχύει τη ζήτηση. Η εξασθένηση όμως του τοπικού νομίσματος και η έκθεση της χώρας σε κόστη που τιμολογούνται σε ξένο νόμισμα περιόρισαν την κερδοφορία της Τουρκίας και τη συνεισφορά της στα αποτελέσματα της Ανατ. Μεσογείου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώθηκε στα €75,9 εκ., σημειώνοντας πτώση 6,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, αν και σε τοπικό νόμισμα υπήρξε άνοδος 8,6%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €2,4 εκ., αύξηση 1,4% έναντι του Α’ εξαμήνου του 2020.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά στο βορειοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας εξακολούθησε να κινείται ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 15% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, διατηρώντας την πορεία ανάκαμψης που παρατηρείται τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα.

Οι πωλήσεις της κοινοπραξίας Apodi αυξήθηκαν χάρη στην ισχυρότερη ζήτηση του κλάδου κατοικιών και εμπορικών ακινήτων. Το πρώτο εξάμηνο του έτους η Apodi κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών στα €36,7 εκ. (έναντι €29,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020) και των λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα €8,8 εκ. (έναντι €3,5 εκ. το 2020), ενισχύοντας τη συνεισφορά της στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Titan Cement

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Podcast ΒΑΒΕΛ – Μάρκος Βερέμης (Upstream, BigPi): Πρέπει να σκεφτόμαστε την εισαγωγή κατηρτισμένων στελεχών
Startups |

Podcast ΒΑΒΕΛ – Μάρκος Βερέμης (Upstream, BigPi): Η αξιοκρατία δεν άνθισε ποτέ στο Δημόσιο, γιατί τα κόμματα αγαπούν τις startups

Πρέπει να σκεφτόμαστε την εισαγωγή κατηρτισμένων στελεχών - Η αξιοκρατία δεν άνθισε ποτέ στο Δημόσιο – Γιατί όλα τα κόμματα αγαπούν τις startups – Σε ποιους τομείς οι καλύτερες προοπτικές