Ολα τα SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για τη νέα ρύθμιση των οφειλών της πανδημίας σε 72 χαμηλότοκες ή 36 άτοκες δόσεις παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Πρόκειται για έναν αναλυτικό οδηγό 20 ερωτοαπαντήσεων ο οποίος ξεκαθαρίζει το τοπίο για τους οφειλέτες σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νέο ευνοϊκό καθεστώς, τις κρίσιμες ημερομηνίες και όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουν για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

1. Ποια χρέη μπαίνουν στο νέο καθεστώς ρυθμίσεων;

Δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, τόσο φορολογικές όσο και ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις και οφειλές που βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης. Αφορά τις βεβαιωμένες οφειλές κατά το διάστημα από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2021.

2. Ποιους αφορά;

Η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τα μέτρα κατά της πανδημίας, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ και οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας (από Μάρτιο 2020 έως σήμερα). Εντάσσει και τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν δήλωση Covid, τους ανέργους που εγγράφηκαν στον ΟΑΕΔ και τους εργαζομένους που ήταν σε αναστολή ή στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

3. Ποιες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση;

Πρόκειται για οφειλές σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών και τις δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής. Στις ανωτέρω οφειλές περιλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος που θα καταβάλλουν οι πολίτες από εδώ και στο εξής (δηλαδή του 2020) και ο νέος ΕΝΦΙΑ.

4. Η ρύθμιση αφορά και τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές;

Ναι. Με το άρθρο 1 της τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας ρυθμίζονται τα χρέη από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021.

5. Ποιες ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να ρυθμιστούν;

Στο νέο καθεστώς ρυθμίσεων μπορούν να ενταχθούν τόσο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν ήδη λάβει παράταση καταβολής έως 31 Δεκεμβρίου 2021 όσο και οφειλές οι οποίες κατέστησαν απαιτητές από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 και αφορούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με ΚΑΔ που θα οριστούν σε σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

6. Υπάρχει κόστος για να μπω στη ρύθμιση;

Η ρύθμιση είναι σε 36 άτοκες ή σε 72 έντοκες δόσεις (με επιτόκιο 2,5%) για τα φορολογικά χρέη και για τις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης σε βάθος 3ετίας χωρίς τόκο και επιβάρυνση, αλλά με ετήσιο επιτόκιο 2,5% αν ρυθμιστούν σε 72 δόσεις.

7. Γίνεται «κούρεμα» οφειλής;

Οχι. Από τα βασικά σημεία της ρύθμισης προκύπτει ότι δεν προβλέπει «κούρεμα» στις οφειλές που συσσωρεύτηκαν κατά το lockdown.

8. Πώς μπορώ να ενταχθώ στη ρύθμιση για τις φορολογικές οφειλές;

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

9. Πότε υποβάλλω την πρώτη δόση για τη ρύθμιση των χρεών στην Εφορία;

Η καταβολή της 1ης δόσης είναι τον Ιανουάριο του 2022. Προβλέπει ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ για οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ.

10. Πώς μπορώ να ενταχθώ στη ρύθμιση για τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές;

Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου (μέσα στην ίδια προθεσμία) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, μέσω του e-ΕΦΚΑ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση – με την οποία καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια – είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών των ΚΕΑΟ.

11. Πότε υποβάλλω την πρώτη δόση της ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών;

Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης έως 31 Ιανουαρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ.

12. Υπάρχει επιβάρυνση αν καθυστερήσω τη δόση;

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

13. Μπορώ να εξοφλήσω τα χρέη νωρίτερα, αν και έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση;

Ναι. Ο οφειλέτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, άτοκα.

14. Τι κερδίζω αν μπω στη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών;

Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας δίμηνης ισχύος, ενώ αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής και ακίνητης περιουσίας. Αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και η εκτέλεση των σχετικών ποινών.

15. Τι κερδίζω αν μπω στη ρύθμιση των φορολογικών οφειλών;

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) Χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας.

β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

16. Πότε μπορώ να χάσω τη ρύθμιση;

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών.

17. Μπορώ να αναβιώσω παλιά ρύθμιση για φορολογικές οφειλές;

Ναι. Οσοι από τους πληγέντες της πανδημίας έχασαν τη ρύθμιση των 120 ή 100 δόσεων, έχουν την ευκαιρία να ξαναμπούν σε ρύθμιση αποφεύγοντας κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

18. Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν σε αναβίωση παλιάς ρύθμισης για φορολογικές οφειλές;

Πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, που έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες πρόκειται για οφειλέτες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων COVID-19, είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί, είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

19. Μπορώ να αναβιώσω παλιά ρύθμιση για ασφαλιστικές οφειλές;

Ναι. Είναι δυνατή η επανένταξη σε καθεστώς ρυθμίσεων για όσους επλήγησαν από την πανδημία και απώλεσαν τη ρύθμισή τους από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021.

20. Ποιες κατηγορίες οφειλετών μπορούν να επιδιώξουν παλιά ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών;

Οσοι εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονταν ήδη σε καθεστώς παράτασης καταβολής δόσεων για ρυθμίσεις, αλλά και όσοι έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που θα περιλαμβάνεται σε σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Επιπλέον και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις με τους εν λόγω ΚΑΔ, που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου 2021 και 31 Ιουλίου 2021 θα μπορούν να επανενταχθούν σε τυχόν ρυθμίσεις των ασφαλιστικών τους εισφορών. Προϋπόθεση για την επανένταξη σε ρύθμιση είναι η καταβολή δύο δόσεων (Αυγούστου και Σεπτεμβρίου) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Η επανένταξη γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της ρύθμισης που χάθηκε αρχικά.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Tax