Η ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε και το δεύτερο τρίμηνο. Το ΑΕΠ έχει πλέον φτάσει σε επίπεδα πριν από τον Covid.

Φυσικά, παραμένει κάτω από τις τάσεις πριν από την πανδημία υποδηλώνοντας κάποια μόνιμη απώλεια παραγωγής, η οποία θα πρέπει να αναμένεται δεδομένης της σοβαρότητας του σοκ που υπέστη η οικονομία.

Αναμένουμε επίσης ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο καθώς η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος ήταν ισχυρότερη από τις προβλέψεις. Η ανάκαμψη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί φέτος τον χειμώνα, σύμφωνα με τις παγκόσμιες τάσεις, αλλά και λόγω των κινδύνων από το στέλεχος Δέλτα. Κοιτάζοντας πέρα από το τρέχον έτος, η αποτελεσματική δαπάνη των κονδυλίων από την ΕΕ θα μπορούσε να δώσει άλλη ώθηση στην ελληνική οικονομία. Αυτό θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις αντίρροπες τάσεις για αυστηρότερες δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η επένδυση αυτών των κεφαλαίων στους κατάλληλους τομείς θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αύξηση του μακροπρόθεσμου δυναμικού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα έχει μακρά ιστορία σπατάλης παρόμοιων ευκαιριών στο παρελθόν χρησιμοποιώντας τα για κατανάλωση και ή για να διατηρήσει ζωντανές μη βιώσιμες εταιρείες και τομείς.

Αντ’ αυτού αυτή τη φορά θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις επενδύσεις σε εξαγωγικούς-δυναμικούς τομείς που θα μπορούσαν να θέσουν την ελληνική οικονομία σε μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης. Πράγματι, τα σχέδια της κυβέρνησης που υποβλήθηκαν στην ΕΕ είναι συνεπή με αυτή τη φιλοσοφία. Η πρόκληση τώρα είναι η άμεση και η συνεπής εφαρμογή.

Ο Αθανάσιος Βαμβακίδης είναι Managing Director, Global Head G10 FX Strategy Bank of America

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου – Ο μετριαστικός ρόλος των αντιπαραθέσεων του ESG και της διαφοροποίησης των φύλων
Academia |

Εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου – Ο μετριαστικός ρόλος των αντιπαραθέσεων του ESG και της διαφοροποίησης των φύλων

Οι επενδυτές πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στο ESG, στις αντιπαραθέσεις ESG και στη διαφορετικότητα φύλου πριν επενδύσουν σε μια επιχείρηση