Με μια πρώτη φουρνιά έργων, προϋπολογισμού άνω των 2 δισ. ευρώ, θα κάνει τα πρώτα της βήματα η νέα μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ για την ωρίμανση έργων. Όπως είπε ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τη νέα Μονάδα Ωρίμανσης Έργων Στρατηγικής Σημασίας, στο πλαίσιο της Ημερίδας του Υπερταμείου στη ΔΕΘ,«αποτελεί τον μηχανισμό ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, που σκοπό έχει να υπερβεί εμπόδια και στάδια γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν τα δημόσια έργα μέσα από την συνεχή και συνεπή παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη διασφάλιση της απόδοσης τους».

Το Project Preparation Facility (PPF) θα αναλαμβάνει την ωρίμανση μεγάλων έργων, προϋπολογισμού άνω των 30 εκατ. ευρώ, καθώς και έργα που είναι ενταγμένα στο εθνικό πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», δηλαδή τις απαραίτητες μελέτες και αδειοδοτήσεις, καθώς και την προκήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού και την παρακολούθηση της πορείας του.

Στην πρώτη λίστα των έργων που θα ανακοινωθεί σύντομα αναμένεται να ενταχθούν μονάδες υγείας, κτηριακά έργα ΣΔΙΤ, καθώς και η αξιοποίηση του ακινήτου που σήμερα βρίσκεται το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Ενόψει της προετοιμασίας της χώρας μας για την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναπτύχθηκε εντός ΤΑΙΠΕΔ μία νέα αυτοτελής επιχειρησιακή μονάδα, το PPF, για την ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας που θα ενταχθούν στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας».

Επιπλέον, η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ είναι σε θέση να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κτλ.) στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων, που μπορεί να χρηματοδοτούνται από εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα εφόσον ενταχθούν στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», λειτουργώντας ως μηχανισμός ωρίμανσης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους.

«Το ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε έναν νέο αναπτυξιακό ρόλο ως φορέας ωρίμανσης έργων στρατηγικής σημασίας, παράλληλα με την αποστολή του για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος του ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και των πολιτών» ανέφερε ο κ. Σταμπουλίδης.

Για το ποια έργα θα χαρακτηριστούν ως Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας, αποφασίζει η Κυβερνητική Επιτροπή. Το ΤΑΙΠΕΔ ορίζεται ως φορέας ωρίμανσης είτε με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του αρμόδιου φορέα, είτε από τον αρμόδιο φορέα και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, εφόσον το έργο έχει χαρακτηριστεί Στρατηγικής Σημασίας.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του αρμόδιου φορέα, στην οποία μεταξύ άλλων καθορίζονται το αντικείμενο που αναλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ, οι υποχρεώσεις των μερών κ.ά.

Η επιλογή πάντως του ΤΑΙΠΕΔ για να αναλάβει αυτή τη νέα Μονάδα, βασίζεται κυρίως στην εμπειρία που έχει αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τις διαδικασίες των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και τη συνεχή επαφή με τους φορείς του Δημοσίου.  Ειδικότερα, διαθέτει τεχνογνωσία στην ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών υπό διαφορετικές μορφές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Ελληνικό, λιμάνια, μαρίνες, αυτοκινητοδρόμους, ακίνητα).

Επίσης, έχει ευελιξία και ταχύτητα στην πρόσληψη συμβούλων, τεχνογνωσία στην πολεοδομική ωρίμανση και στην απόδοση επενδυτικής ταυτότητας των δημοσίων ακινήτων του χαρτοφυλακίου του και είναι ο μόνος φορέας που έχει εκπονήσει ΕΣΧΑΔΑ (τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα), καθώς επίσης και το ΣΟΑ για το έργο του Ελληνικού. Παράλληλα, διαθέτει εξοικείωση με τις διαδικασίες του Δημοσίου, καθώς ενεργεί και ως «αρχή σχεδιασμού» (ακίνητα, μαρίνες, Ελληνικό, λιμάνια).

Πώς περνούν τα έργα στο PPF

Οι τρόποι που αναλαμβάνει και «τρέχει» τα έργα ωρίμανσης το PPF είναι δύο. Πρώτον, εάν ο Δικαιούχος του έργου αναθέσει τους δικούς του συμβούλους, το PPF συντονίζει και υποστηρίζει για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του έργου. Ενώ εάν ο Δικαιούχος επιλέξει το PPF να αναλάβει την ανάθεση των συμβούλων, αυτό έχει σχετική ευελιξία, καθώς η ανάθεση διενεργείται βάσει των όρων του Κανονισμού Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ με δυνατότητα παράλληλης σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο.

Όπως επισήμανε ο κ. Σταμπουλίδης, για πρώτη φορά ένας δημόσιος οργανισμός στην Ελλάδα αναπτύσσει το δικό του ψηφιακό ESG Ratting Tool. Μάλιστα, πρόκειται για μια από τις σπάνιες παγκοσμίως περιπτώσεις που ένα ταμείο όπως το ΤΑΙΠΕΔ ενσωματώνει στις διαδικασίες του τις αρχές της αειφορίας. Αυτή η τεχνογνωσία που έχει ήδη αναπτύξει το Ταμείο σε θέματα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να αξιοποιηθεί και στη νέα Μονάδα.

Με την ενσωμάτωση κριτηρίων αειφορίας στη λειτουργία του PPF, επιτυγχάνεται:

•       Έγκαιρη ενσωμάτωση των αρχών αειφορίας και κυκλικής οικονομίας από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού των έργων

•       Διασφάλιση ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής των έργων

•       Ανθεκτικές υποδομές έναντι της κλιματικής αλλαγής που θωρακίζουν την ανάπτυξη της χώρας

•       Ο αειφόρος σχεδιασμός των έργων λειτουργεί ως μέτρο αποφυγής του ρίσκου της επένδυσης

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Κατασκευές
Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους – Έρχονται κατασκευές και αγαθά μικρότερης έντασης άνθρακα
Green |

Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Κατασκευές και αγαθά μικρότερης έντασης άνθρακα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα Eργαστήριο του Nέου Eυρωπαϊκού Μπάουχαους: μια «δεξαμενή σκέψης και πράξης» για τη συνδημιουργία, την κατασκευή πρωτοτύπων και τη δοκιμή νέων εργαλείων, λύσεων και συστάσεων πολιτικής

Σε εξέλιξη η Απογραφή Κτιρίων 2021 από την ΕΛΣΤΑΤ
Κατασκευές |

Σε εξέλιξη η Απογραφή Κτιρίων 2021 από την ΕΛΣΤΑΤ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Κτιρίων 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση σχετικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας.