Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην ευρωζώνη, τον Ιούλιο του 2021 αυξήθηκε κατά 0,1%, σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ αντίθετα, σε επίπεδο ΕΕ, σημείωσε οριακή μείωση κατά 0,1%, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat.

Τον Ιούνιο του 2021, η δραστηριότητα στις κατασκευές μειώθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Τον Ιούλιο του 2021 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, σημείωσε αύξηση κατά 3,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,8% στην ΕΕ.

Μηνιαία σύγκριση ανά κατασκευαστικό τομέα και ανά κράτος μέλος

Στη ευρωζώνη, τον Ιούλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021, η κατασκευή κτιρίων αυξήθηκε κατά 0,4% ενώ τα έργα πολιτικού μηχανικού μειώθηκαν κατά 1,7%.

Στην ΕΕ, τα έργα πολιτικού μηχανικού μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ η κατασκευή κτιρίων αυξήθηκε κατά 0,3%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση της παραγωγής στις κατασκευές καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-3,9%), τη Ρουμανία (-3,5%) και την Αυστρία (-3,4%). Αντίθετα οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία και τη Σουηδία (+1,3%) και τη Γερμανία ( +1,1%).

Ετήσια σύγκριση ανά κατασκευαστικό τομέα και ανά κράτος μέλος

Στην ευρωζώνη, τον Ιούλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, η κατασκευή κτιρίων αυξήθηκε κατά 3,8% και τα έργα πολιτικού μηχανικού κατά 0,8%.
Στην ΕΕ οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 4,7% και τα έργα πολιτικού μηχανικού κατά 0,8%.

Η υψηλότερη ετήσια αύξηση της παραγωγής στις κατασκευές παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (+22,5%), την Αυστρία (+13,6%) και τη Σουηδία (+9,7%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ισπανία (-13,2%), τη Σλοβενία (-8,0%) και το Βέλγιο (-3,8%).

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Macro