Κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατέγραψε σημαντική

Αύξηση του τζίρου κατά 54,69% κατέγραψε ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ το πρώτο εξάμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2020. Ανοδικά επίσης κινήθηκαν τα κέρδη προ φόρων στα 1,90 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (2,58 εκατ. ευρώ το α΄εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 173,6% και EBITDA 6,19 εκατ. ευρώ έναντι 1,54 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 αύξηση κατά 301,95%. Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγω στις επιδόσεις της Θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το α’ εξάμηνο  του 2021 σε 90,06 εκατ. ευρώ έναντι  58,22 εκατ.  ευρώ  το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2020, με την αύξηση να διαμορφώνεται ποσοστιαία στο 54,69%.

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά το α’ εξάμηνο  του 2021  σε 45,65 εκατ. ευρώ έναντι 35,84 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 27,40%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 50,70% του συνολικού τζίρου. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν σε 44,40 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 22,38 εκατ.  ευρώ το 2020 αύξηση κατά 98,39%.

Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το α’ εξάμηνο του 2021 σε 6,19 εκατ. ευρώ, έναντι 1,54 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 301,95%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το α’ εξάμηνο του 2021 σε κέρδη 1,90 εκατ. ευρώ,  έναντι ζημιών (2,58) εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 173,64%.

Το α’ εξάμηνο του 2021 ο όμιλος παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους 1,20 εκατ. ευρώ κέρδη, έναντι ζημιών (2,72) εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Όσον αφορά τη μητρική Εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.» οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το α’ εξάμηνο του 2021 σε 1,71 εκατ. ευρώ έναντι 1,51 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 13,24%.

Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 0,208 εκατ. ευρώ κέρδη έναντι ζημίας (0,058) εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 458,62%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του α’ εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε (0,68) εκατ. ευρώ ζημία έναντι ζημίας (0,98) εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Μείωση ζημιών κατά 30,35%.

Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του α’ εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε (0,69) εκατ. ευρώ ζημία, έναντι ζημίας (0,89) εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Η ισχυρή ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του όμιλου αποτελεί το επιστέγασμα της υλοποίησης ενός μεγαλόπνοου επενδυτικού πλάνου της διοίκησης ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη και αναμένονται να υλοποιηθούν ως το 2022. Οι στρατηγικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της διοίκηση του ομόλου.

Μεταξύ των κυριότερων επενδύσεων του ομίλου:

Ήδη από τις αρχές του 2021 λειτουργούν στο Κουλούρι της Λάρισας μια νέα σύγχρονη μονάδα ηλεκτροστατική βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9.000 τόνων ετησίως και η μονάδα βαφής απομίμηση ξύλου δυναμικότητας 1.200 τόνων ετησίως.

Η έναρξη εργασιών για την κατασκευή ενός νέου αποθηκευτικού χώρου 6.000 μ2 στο Κουλούρι της Λάρισας.

Έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου Φ/Β σταθμού 10MW για λογαριασμό της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ τον Ιανουάριο του 2022. Έτσι ο όμιλος θα κατέχει Φ/Β σταθμούς 19MW.

Και το σημαντικότερο, σύμφωνα με την εταιρεία, η παραγγελία για την κατασκευή νέας πρέσας. Η νέα γραμμή Διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως στο Κουλούρι της Λάρισας θα δώσει νέα ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία του Όμιλου έχει ήδη κατατεθεί αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016.

Οι ανωτέρω επενδύσεις αναμένεται να ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο τον Όμιλο και ειδικότερα την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση στον κλάδο της μεταλλουργίας, συνεισφέροντας έτσι στην τόνωση της τοπικής οικονομίας με νέες θέσεις εργασίας και γενικότερα στην εθνική οικονομία της χώρας.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Ελληνικό – Ξεπούλησε σε χρόνο ρεκόρ ο Marina Tower – Εως 26.200 ευρώ το τετραγωνικό
Επιχειρήσεις |

Ελληνικό: Ξεπούλησε σε χρόνο ρεκόρ ο Marina Tower - Εως 26.200 ευρώ το τετραγωνικό

Ανάρπαστα έγιναν σχεδόν όλα τα διαμερίσματα στον ουρανοξύστη που αναπτύσσει η Lamda Development στην περιοχή της Μαρίνας του Αγ. Κοσμά. Ξένοι κι Έλληνες επενδυτές έσπευσαν να κλείσουν με προκαταβολές τα 200 διαμερίσματα του «πράσινου» πύργου των 45 ορόφων