Και παρά την πρωινή προσπάθεια και το +0,74%, ο Δείκτης παρέμεινε στάσιμος (+0,27%) πέριξ της περιοχής των 875 μονάδων, που συνιστούν καίριο σημείο από όπου θα μπορούσε να βγει μια ανοδική αντίδραση, με πρώτη αντίσταση τις 882 μονάδες.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΓΔ έχει αποκτήσει πτωτικό momentum βραχυπρόθεσμα, του οποίου ο στόχος είναι η περιοχή των 845-840 μονάδων.

Μάλιστα, το μεσοπρόθεσμο ατασικό μοτίβο έχει σε αυτήν ακριβώς την περιοχή τις βασικές στηρίξεις του, ώστε να εικάζουμε πως εάν δεν εμφανιστεί ο καταλύτης που θα εκκινήσει μια διαδικασία ανάρρωσης, ο Δείκτης κοιτάει σε εκείνο το σημείο.

Τέλος, παρατηρείται ότι κάποιες μετοχές, τουλάχιστον από τον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης, συντηρούν την ανοδικότητά τους. Ενδεικτικά, ενδιαφέρουσες κρίνονται αυτές της Eurobank, του Μυτιληναίου, του ΟΠΑΠ, της ΕΤΕ και της ΕΛΒΑΛ.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα OT Markets