Η βαριά μετοχή του γερμανικού ομίλου Deutsche Börse (DB1.DE), συνεχίζει την αργή πλαγιοανοδική κίνηση της με τον κοντινό στόχο στα 159 ευρώ.

Η στήριξη βρίσκεται στα 139 και ο στόχος για το 2021 τα 177.

Όσον αφορά στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου, εκείνα σημείωσαν περαιτέρω ενίσχυση για το γ’ τρίμηνο του έτους, πιστοποιώντας την αναμενόμενη μεγέθυνση του.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου, μεταβληθέντα κατά +18% σε ετήσια βάση, ανήλθαν στα 838 εκ. ευρώ, ενώ τα EBITDA σημείωσαν θετική μεταβολή της τάξεως του 25% και άγγιξαν τα 499,5 εκ., γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των ετησίων προβλέψεων.

Oι αριθμοδείκτες απόδοσης στοιχείων ενεργητικού και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζονται στο 0,51% και 17,33% αντίστοιχα.

Τέλος, το dividend yield υπολογίζεται στο 40-60% των καθαρών κερδών, με τον όμιλο να έχει επιστρέψει στους μετόχους του συνολικά 300,3 εκ. ευρώ σε αυτό το τρίμηνο με τη μορφή μερίσματος.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα OT Markets