Η αύξηση του κόστους ενέργειας και των μεταφορικών φέρνει τιμολογιακές αυξήσεις αναφέρει ο όμιλος Βιοκαρπέτ, παρουσιάζοντας συνοπτικά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου/εννεαμήνου.

Όπως επισημαίνει στην σχετική του ανακοίνωση, «ο Όμιλος Βιοκαρπέτ αναμένετε να  προχωρήσει σε τιμολογιακές αυξήσεις, για να αντισταθμισθεί η αύξηση του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών. Η  Διοίκηση του Όμιλου θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις όποιες διακυμάνσεις των τιμών  που επηρεάζουν το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και όλη την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου».

Ευνοϊκή η αύξηση της τιμής του αλουμινίου

Η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 το 2021  δεν επίδρασαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών του ομίλου, ενώ οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών αναμένεται να  επηρεάσουν ανάλογα και την τιμολογιακή πολιτική του Όμιλου.

Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του ομίλου και το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2021. Επίσης, αναφέρουμε ότι στην Βιοκαρπέτ αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

Αύξηση του τζίρου

Αναφορικά με τα αποτελέσματα, η Βιoκαρπέτ ανακοίνωσε πως ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα 139,14 εκατ. ευρώ έναντι 90,36 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020.

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το τρίτο τρίμηνο του 2021 στα 49,08 εκατ. ευρώ έναντι 32,14 εκατ. στο αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 52,70%. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2021 της εταιρείας Βιoκαρπέτ αυξήθηκε κατά 20,01% και ανήλθε στα 3,92 εκατ. ευρώ έναντι 3,27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2021 της εταιρείας Βιoκαρπέτ αυξήθηκε κατά 25,61% και ανήλθε στα 2,20 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 1,76 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του τρίτου τριμήνου του 2020.

Πως διαμορφώθηκαν τα κέρδη

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,56 εκατ. ευρώ έναντι 4,83 εκατ. ευρώ κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 118,82%. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2939,92% και διαμορφώθηκαν στα 0,47 εκατ. ευρώ έναντι (0,02) εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του τρίτου τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,37 εκατ. ευρώ έναντι 3,28 εκατ. ευρώ κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 33,26%.

Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του τρίτου τριμήνου 2021 της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 510,63% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,26 εκατ. ευρώ έναντι 0,04 εκατ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ο όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων 4,30 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 έναντι ζημιών 0,96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων 2,40 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2021 έναντι κερδών 1,63 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 39,43% και διαμορφώθηκαν στα (0,75) εκατ. ευρώ έναντι (1,24) εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το τρίτο τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 72,42% και διαμορφώθηκαν στα (0,07) εκατ. ευρώ έναντι (0,27) εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του τρίτου τριμήνου 2020.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων του ομίλου το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 6,82 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,42 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση κερδών κατά 381,59%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. .

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων του Ομίλου το τρίτο τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε 3,24 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το τρίτο τρίμηνο 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση των κερδών κατά 33,42%.

Οι καθαρές ζημίες προ φόρων και τόκων της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε (0,28) εκατ. ευρώ έναντι (0,76) εκατ. ευρώ του εννεάμηνου του 2020 μείωση ζημιών κατά 62,75%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων της εταιρείας κατά το τρίτο  τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 0,08 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (0,14) εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2020 μείωση ζημιών κατά 156,10%.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
EY – Ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιχειρηματικών κεφαλαίων
Επιχειρήσεις |

EY: Πώς θα χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Σε στάδιο τελικής έγκρισης από την ΕΕ τα νέα προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα έχει βγει η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Pepco – Ντεμπούτο της πολωνικής εκπτωτικής αλυσίδας στην Ελλάδα – Πού θα ανοίξει καταστήματα
Επιχειρήσεις |

Ντεμπούτο της πολωνικής εκπτωτικής αλυσίδας Pepco στην Ελλάδα - Πού θα ανοίξει καταστήματα

Με την είσοδο στην Ελλάδα, η επέκταση του oμίλου Pepco, ο οποίος λειτουργεί επίσης την Poundland, το «σούπερ μάρκετ των φτωχών» στη Βρετανία, θα φτάσει συνολικά τις 20 αγορές δραστηριοποίησης

Σε 3 πυλώνες το νέο νομοσχέδιο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις
Επιχειρήσεις |

Νομοσχέδιο για Στρατηγικές Επενδύσεις: Οι τρεις πυλώνες - Τι προβλέπει για τις spin-off εταιρείες

Από το βήμα της Βουλής ο Βουλευτής Επικρατείας και εισηγητής του νομοσχεδίου Χρήστος Ταραντίλης μίλησε για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και τη δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες - τεχνοβλαστούς