Τα βασικά οικονομικά του μεγέθη και την εξέλιξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2021 ανακοίνωσε ο όμιλος εταιρειών Epsilon Net.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 28,56 εκατ. έναντι 11,50 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 148%, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 7,83 εκατ. ευρώ έναντι 2,47 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, (+217%), ενώ τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 354% ανερχόμενα σε 5,53 εκατ. ευρώ έναντι 1,22 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2021 ενοποιούνται πλήρως τα αποτελέσματα των Data Communication και Technolife, καθώς και τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon SingularLogic (με βάση την ολοκλήρωση στις 14/7/2021 σε νομικό επίπεδο της διαδικασίας διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου από την Singular Logic). Τα αποτελέσματα της νεοαποκτηθείσας εταιρίας IQom με εξειδίκευση στον τομέα του Retail συμμετέχουν στα αποτελέσματα του Ομίλου από την 14/9/2021 (ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας) και μετά.

Η ρευστότητα του oμίλου, παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων και αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών, κινούμενη σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18,12 εκατ. ευρώ), παρά τις σημαντικές εξαγορές που έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2020 και του πρώτου εννεαμήνου του 2021, ύψους πάνω από 18 εκατ. ευρώ (Data Communication, SingularLogic, Technolife, iQom), αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση.

Περαιτέρω, κατά το εννεάμηνο του 2021 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου (+69,7%) τα οποία ανήλθαν σε 34,04 εκατ. ευρώ.

Δεν επηρεάζεται από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών

Σε ότι αφορά τις πιθανές επιπτώσεις λόγω του COVID-19 και της αύξησης του ενεργειακού κόστους, ο ό όμιλος Epsilon Net αναφέρει ότι «ήδη από το 2020, έχει προσαρμόσει πλήρως την λειτουργία του και αντιμετώπισε με επιτυχία τις δυσκολίες που προέκυψαν από τις συνέπειες της πανδημίας λόγω του COVID-19, αξιοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες και τις υποδομές που έχει αναπτύξει για εργασία από απόσταση, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την υγεία των εργαζομένων, ενώ παράλληλα διατήρησε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πελάτες και συνεργάτες. Η αύξηση του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών δεν αναμένεται να επηρεάσει την λειτουργία της εταιρείας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχουν στο κόστος παραγωγής, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών.

Η επίτευξη ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης τόσο το 2020 όσο και το 2021, αποδεικνύει την προσαρμοστικότητα και ευελιξία όλων των εταιρειών του Ομίλου ενισχύοντας τις προοπτικές για την συνέχιση της σημαντικά θετικής πορείας του και για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης.

Στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, ο Όμιλος συνέχισε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την σημαντική του θέση στο χώρο του business software. Το Σεπτέμβριο η θυγατρική εταιρία του Ομίλου Epsilon SingularLogic, προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 80% της iQom, που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.»

Χρονιά ορόσημο το 2021

Το σύνολο των προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του ομίλου, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, συνεχίζοντας την εξαιρετική πορεία του πρώτου εξαμήνου και ενισχύοντας την εκτίμηση της Διοίκησης για μια έντονα δυναμική χρονιά, η οποία θα αποτελεί έτος – ορόσημο για την εκκίνηση ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου και τη βάση για την περαιτέρω επέκταση του Ομίλου, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Εντός του εννεαμήνου του 2021, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με το σχεδιασμό της Διοίκησης, τόσο η απόσχιση και η ενσωμάτωση του ιδιωτικού τομέα ιδιοπαραγόμενου λογισμικού της Singular Logic στην νεοϊδρυθείσα Epsilon SingularLogic, όσο και ο εταιρικός μετασχηματισμός του Ομίλου και η λειτουργική ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και των τμημάτων που προήλθαν από τις στρατηγικές εξαγορές του 2020 και 2021.

Η επιχειρησιακή και λειτουργική ενοποίηση διαφόρων τμημάτων και εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου, ενώ αποτελεί και το επιχειρησιακό μοντέλο για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των μελλοντικών εξαγορών.

Καταλυτική επίδραση στη δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου, έχει η συνεχής αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής cloud, mobility που ενσωματώνονται ιδιαίτερα στις καινοτόμες πλατφόρμες λογισμικού Galaxy και Pylon, οι οποίες δίνουν σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και για τους ομίλους επιχειρήσεων.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Real Consulting – Αύξηση κερδών το 9μηνο του 2021
Επιχειρήσεις |

Real Consulting: Αύξηση κερδών το 9μηνο του 2021

«Παρά τη δυσμενή κατάσταση στην ελληνική οικονομία, η εταιρεία δεν έγινε αποδέκτης της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος στην χώρα, αλλά αντιθέτως κατάφερε να αυξήσει τις ταμειακές ροές της», σημειώνει σε ανακοίνωση

Κεφάλαια 7,3 δισ. ευρώ άντλησαν οι εισηγμένες από το ΧΑ – Ποιες εταιρείες εξετάζουν την εισαγωγή τους
Επιχειρήσεις |

Κεφάλαια 7,3 δισ. ευρώ άντλησαν οι εισηγμένες από το ΧΑ - Ποιες εταιρείες εξετάζουν την εισαγωγή τους

Σε υψηλά πενταετίας οι χρηματοδοτήσεις με αυξήσεις κεφαλαίων και εκδόσεις εταιρικών ομολόγων – Πώς το CVC Capital Partners μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες

MVS – H ελληνική εταιρεία που επιλέγουν για τα σκάφη τους Μπέζος και Σπίλμπεργκ
Stories |

Ποια ελληνική εταιρεία επιλέγουν για τα σκάφη τους Μπέζος και Σπίλμπεργκ

Ανταγωνίζεται επάξια άλλες διεθνείς εταιρείες του κλάδου της και την προτιμούν μεγάλα ναυπηγεία της Ευρώπης που αναλαμβάνουν την κατασκευή πολυτελών mega yaght που ανήκουν σε δισεκατομμυριούχους επιχειρηματίες

Με σημαντικό discount οι τραπεζικές μετοχές – Τι προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι
Επιχειρήσεις |

Ελληνικές τράπεζες: Με σημαντικό discount οι μετοχές - Τι προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Η ολοκλήρωση της εξυγίανσης των ισολογισμών σε συνδυασμό με τις προοπτικές κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών δικαιολογούν υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης

Ολυμπιακή Ζυθοποιία – Στα 6 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις εφέτος
Plus |

Στα 6 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας εφέτος

Δεν έχουν γίνει αυξήσεις τιμών λέει σε συνέντευξή του στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, ο Olzhas Alisherov, Finance Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας – Δεν έχει ανακάμψει πλήρως η αγορά της μπύρας μετά την επανεκκίνηση της HoReCa