Σε 4,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Profile κατά το τρίτο τρίμηνο 2021, ενώ στο 9μηνο διαμορφώθηκαν σε 12,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ και 9,7 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη του ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο 2021 και 3,3 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι 0,7 εκατ. ευρώ και 2,5 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο 2021 και 1,3 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι 0,2 εκατ. ευρώ και 0,9 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι 0,4 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 240%. Τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 1,0 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι 0,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 198%.

Τα αναμορφωμένα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (χωρίς να υπολογίζεται η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι ευρώ 2,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020. Τα αναμορφωμένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις άυλων στοιχείων από εξαγορές και η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε 2,0 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι 0,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020. Τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις άυλων στοιχείων από εξαγορές και η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι 0,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Ο δανεισμός του ομίλου Profile κατά την 30/09/2021 ανήλθε στα 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ που ανερχόταν κατά την 31/12/2020.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2021 ανήλθαν στα 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 16,0 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2020.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου Profile την 30/09/2021 ανήλθαν στα 21,3 εκατ. ευρώ έναντι 21,9 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2020.

Οπως επισημαίνει η Profile στην σχετική της ανακοίνωση, η εξάπλωση της πανδημία Covid-19 που έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια αβεβαιότητα και αναταραχή  της αγοράς καθώς και την λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν επηρέασε σε τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021.

Οι εταιρείες του ομίλου προσαρμόστηκαν ήδη από το 2020 ανάλογα με την χώρα δραστηριοποίησης τους , στις νέες ιδιαίτερες συνθήκες και η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των τμημάτων με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών του Ομίλου και παράλληλα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών του. Η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσει την λειτουργία της εταιρίας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει στο κόστος παραγωγής.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου στο προσεχές μέλλον καθώς και τη διαρκή και έντονη επισκόπηση της Διοίκησης στις προτάσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων, υπάρχει η πεποίθηση ότι η εξάπλωση της νόσου δεν θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του ομίλου και αναμένεται να επιτευθούν πλήρως οι στόχοι που έχουν τεθεί για το σύνολο του 2021.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
32ο Greek Economic Summit – Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη για ένα μέλλον βιώσιμο και συμπεριληπτικό
Επιχειρήσεις |

32ο Greek Economic Summit: Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη για ένα μέλλον βιώσιμο και συμπεριληπτικό

Το «32ο Greek Economic Summit», το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό με πολυετή και επιδραστική πορεία που διαχρονικά αντικατοπτρίζει τα οικονομικά και πολιτικά δρώμενα της χώρας και έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο συνέδριο για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας.