Την άγουσα για την Βουλή παίρνουν 3 νομοσχέδια που αφορούν στην αύξηση των επενδύσεων, από την πλευρά του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων «Στρατηγικές Επενδύσεις και Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς» βρίσκεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή.

Αυτή τη στιγμή θα ακολουθήσουν το νομοσχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικών ζητημάτων απολιγνιτοποίησης καθώς και o νέος αναπτυξιακός νόμος.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, αυτό ευνοεί την εισροή κεφαλαίων και αφορά κυρίως μεγάλες επενδύσεις. Η συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών δημιουργούσε μεγάλες καθυστερήσεις και το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις έρχεται να απλουστεύσει τις διαδικασίες.

Μείωση γραφειοκρατίας

Βάσει αυτού μειώνεται ο όγκος των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενώ δίνεται προσωρινή άδεια με δηλωτική πράξη, ούτως ώστε να έχουν την δυνατότητα ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, να προσλάβουν προσωπικό και να υποβάλουν εντός χρονικού ορίου τα πιστοποιητικά, για να δύνανται εν τω μεταξύ να λειτουργήσουν. Στόχος είναι η διευκόλυνση των μεγάλων ξένων επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, «Στόχος είναι να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα σε χώρα επιχειρηματικά φιλική και να βγάλουμε από το μυαλό του οποιουδήποτε επενδυτή πως όταν πας στην Ελλάδα θα μπλέξεις’», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια σχετικής συνέντευξη τύπου. Ακόμη τόνισε: «Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, εμπλέκουμε τους ιδιώτες ελεγκτές. Στις 60 μέρες θα γίνεται η εκκαθάριση των αιτήσεων και στις 100 μέρες η ένταξη στις επενδύσεις», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «οι επενδύσεις στα data center θα κρίνει τις χώρες στο μέλλον.»

Από 1η Ιανουαρίου 2022 αναμένεται να ξεκινήσει ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων που θα συνδράμει τις Περιφέρειες , συμπληρώνοντας το πλέγμα εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και δημιουργία του απαραίτητου περιβάλλοντος για προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στην Ελλάδα, όπως η Pfizer, η Cisco, η Teamviewer.

Σύμφωνα με τον  αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξη Νίκο Παπαθανάση, περίπου το 20% των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, επιστρέφει για να εργαστεί σε μεγάλες υλοποιούμενες επενδύσεις όπως οι προαναφερόμενες.

Ο κ.Παπαθανάσης, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση μιλά με μια γλώσσα, σε μια συχνότητα. Χρησιμοποιούμε πόρους από διαρθρωτικά ταμεία. Ξεκινούν όλα από 1-1-2022. Παράλληλα, θα εκκινήσει και ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων – πρώτη φορά από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», τονίζοντας ότι θα υπάρξει πλέγμα εργαλείων για κίνητρα και στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Ο υφυπουργός Ερευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας, ανέφερε ότι υπήρχε χάος, νομική ασάφεια, κι έπρεπε να δημιουργηθεί ξεκάθαρο πλαίσιο που να βοηθήσει την έρευνα να μετατραπεί σε εμπορικό αποτέλεσμα.

Πρόσθεχε ακόμη ότι ο νόμος αποτελεί παράδειγμα καλής νομοθέτησης, διότι υπάρχει προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Στον νόμο, ορίζεται ποιες εταιρείες αποτελούν Τεχνοβλαστοί (SPIN OFF). Εντάσσονται στο Elevate Greece με γρήγορη διαδικασία.

Τον Δεκέμβριο στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός

Το νομοσχέδιο που έρχεται εντός του Δεκεμβρίου στην Βουλή είναι ο Αναπτυξιακός νόμος. Στόχος είναι να συμπεριλάβει όλους τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, δίνοντας την δυνατότητα στην πολιτεία να αναπτύξει πολιτικές σε κλάδους που μπορούν να προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας και στήριξη στις περιφέρειες, μέσω του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Περιλαμβάνει 13 θεματικά καθεστώτα, μεταξύ των οποίων το καθεστώς της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, τα οποία αγγίζουν τους πυλώνες του σχεδίου Πισσαρίδη αλλά και τους πυλώνες του προγράμματος Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας.

Διαβάστε επίσης: ΟΕΕ – Οι παρεμβάσεις-προτάσεις επί του νέου αναπτυξιακού

Επιδίωξη είναι να ανοίξει το δρόμο και σε επιχειρήσεις που δεν είχαν μέχρι στιγμής πρόσβαση στον αναπτυξιακό νόμο.

Τα 13 νέα θεματικά καθεστώτα ενισχύσεων

Εξάλλου, με το νομοσχέδιο δημιουργούνται 13 ειδικά καθεστώτα τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αλλά και τις μορφές των κινήτρων που θα χορηγούνται:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: Σκοπός του εν λόγω καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων: Αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

3. «Νέο Επιχειρείν»: Ενισχύονται νέοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

5. Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία: Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία: Ενισχύονται επιχειρηματικές δραστηριότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια: Παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων: Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

11. Μεγάλες επενδύσεις: Αφορά μεγάλα επενδυτικά σχέδια σε κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας: Σκοπός είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

13. Επιχειρηματικότητα 360°: Αφορά επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα. Πρόκειται για αρχικές επενδύσεις και ενισχύονται πρόσθετες δαπάνες προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Παράλληλα, έρχεται Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027. Στόχος είναι, εκτός Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις να έχουν φορολογική απαλλαγή και ενίσχυση έως 80%.

Καταλήγοντας, ισχύουν όπως και στον πρώτο νόμο, τα σχέδια άνω των 700.000 ευρώ να περνούν υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές σε όλα τα καθεστώτα, τα επενδυτικά έργα έως 1 εκατ. ευρώ σε Περιφέρειες και άνω του 1 εκατ. ευρώ στο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και το σχέδιο νόμου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, το οποίο θέτει στο επίκεντρο την απολιγνιτοποίηση. Ειδικότερα, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου και έως τις 8 Δεκεμβρίου να ψηφιστεί.

Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζονται εδαφικά σχέδια δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία, στη Μεγαλόπολη καθώς και στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη. Ένα μέρος της αποκατάστασης θα διοχετευθεί σε βιομηχανικές χρήσεις, ωστόσο το μεγαλύτερο τμήμα της αποκατάστασης θα αφορά σε χώρους αναψυχής, λίμνες, εκτάσεις πρασίνου.

Φορείς υλοποίησης θα είναι η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης καθώς και η εταιρεία Μετάβαση Α.Ε. η οποία θα μισθώνει και θα διαχειρίζεται τα εδάφη, διατηρώντας την κυριότητα του Δημοσίου σε αυτά. Ειδική υπηρεσία θα καταρτίζει τον κεντρικό σχεδιασμό, θα παρακολουθεί όλα τα σχέδια που εμπίπτουν στις διατάξεις της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, θα παρέχει λύσεις στα έργα αποκατάστασης, θα διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους και θα διευκολύνει την επικοινωνία, στηρίζοντας τις δραστηριότητες κάθε περιοχής καθώς και αυτές που προκύπτουν μέσα από τα προγράμματα.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσουν άμεσα τα προγράμματα. Το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ξεκινάει από 1/1/2022, ενώ με την ψήφιση του νόμου έως τις 8 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η σύσταση των εμπλεκόμενων φορέων που θα σηματοδοτήσει την έναρξη των προγραμμάτων υλοποίησης.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις