Με έναν οδικό χάρτη που φτάνει ως τον Ιούλιο του 2026, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη Διπλή Ανάπλαση του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Για τη μεγαλύτερη πολεοδομική, αναπτυξιακή και κοινωνική παρέμβαση που έχει επιχειρηθεί διαχρονικά από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, θα επενδυθούν συνολικά 267 εκατ. δημόσιων, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών πόρων. Η διπλή ανάπλαση εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει παράλληλα 470 εκατ. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις τρεις συμβάσεις που θέτουν τα θεμέλια για το τεράστιο έργο που θα εξελιχθεί σε έναν άξονα χιλιομέτρων γύρω από την Ομόνοια, χρειάστηκε μία περίπου δεκαετία αναμονής και στασιμότητας για να προχωρήσει το εγχείρημα της Διπλής Ανάπλασης Βοτανικού και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Πρόκειται για ένα έργο – σταθμό που θα επεκτείνει την πόλη προς τον Βοτανικό, δίνοντας νέα πνοή σε μια ως σήμερα υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας, και θα αποσυμφορήσει την πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αναβαθμίζοντας συνολικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, θα προσφέρει στον ιστορικό σύλλογο της Αθήνας και στους φιλάθλους του ένα υπερσύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας έως 40.000 θέσεων, διεθνών προδιαγραφών FIFA/UEFA 4 αστέρων.

Τι προβλέπουν οι τρεις συμβάσεις του έργου

Οι βάσεις για τη μείζονα παρέμβαση αστικού μετασχηματισμού στην πόλη, μετά από περισσότερα από 12 χρόνια αποεπένδυσης λόγω της οικονομικής κρίσης, μπαίνουν με δύο διμερείς και μία τριμερή σύμβαση, τις οποίες παρουσίασε αναλυτικά ο κ. Μπακογιάννης. Στόχος είναι η δημιουργία δύο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών σε Βοτανικό και Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

«Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προβλέπεται η δημιουργία ελεύθερου χώρου πρασίνου, εντευκτηρίου, αθλητικού Μουσείου και υπόγειου πάρκινγκ, ενώ στον Βοτανικό προβλέπεται η δημιουργία Γηπέδου ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων διεθνών προδιαγραφών FIFAUEFA 4 αστέρων, αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων, χώρων πρασίνου και αστικών υποδομών», είπε ο δήμαρχος.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα είναι ο δήμος Αθηναίων, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟ, η ΠΑΕ ΠΑΟ και η ΑΕΠ Ελαιώνα. Κάθε σύμβαση, που βρίσκεται υπό έγκριση, δεσμεύει τα εμπλεκόμενα μέρη να υλοποιήσουν όλα όσα προβλέπονται μέσα σε αυτή.

Αναλυτικότερα, η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ δήμου Αθηναίων και Ερασιτέχνη ΠΑΟ περιλαμβάνει:

 Για τα έργα στον Βοτανικό:

1.    Γήπεδο ποδοσφαίρου

Ο δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησης του Γηπέδου (εξασφάλιση χρηματοδότησης, συμβολή στην έκδοση απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, δημοπράτηση του έργου). Μέσω της σύμβασης, ο δήμος Αθηναίων παραχωρεί στον Ερασιτέχνη ΠΑΟ τη χρήση του Γηπέδου  (με όλα τα παραρτήματά του και τα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού για 99 χρόνια από́ την ολοκλήρωση της κατασκευής του).

Το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα ως 40.000 θέσεις θεατών και επίσης θα διαθέτει 1.300 θέσεις σε σουίτες, 325 υπόγειες θέσεις πάρκινγκ και 7 εμπορικά καταστήματα. Στις εγκαταστάσεις αυτές θα μπορεί να αγωνίζεται και η Εθνική Ελλάδος Ανδρών και Γυναικών. Σημειώνεται ότι η παραχώρηση αυτή δεν περιλαμβάνει τις εμπορικές χρήσεις του Γηπέδου (εστιατόρια, κυλικεία, σουίτες και κάθε άλλο χώρο αναψυχής που δε φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες).

Ένα ποσοστό 15% επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου θα καταβάλλεται στον Ερασιτέχνη ΠΑΟ για 49 έτη. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

1.    Αθλητικές Εγκαταστάσεις ΠΑΟ (7.500 τ.μ.)

Ο δήμος Αθηναίων παραχωρεί στον ΠΑΟ τη χρήση της οικείας έκτασης, καθώς και των εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων που θα ανεγερθούν εκεί για 99 χρόνια από́ την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, καθώς και το δικαίωμα της ονοματοδοσίας τους.

 Για τα έργα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

1.    Κατεδάφιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Γηπέδου, των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟ και την έναρξη της λειτουργικής χρήσης τους, ο ΠΑΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποχωρήσει από τους χώρους της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και να τους παραδώσει στον δήμο Αθηναίων (η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται άμεσα και έχει 10ετή ισχύ).

1.    Αθλητικό Μουσείο – Εντευκτήριο, χώρος αναψυχής και εστίασης 680 τ.μ. για τον Π.Α.Ο.

2.    Σε περίπτωση κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης, ο Δήμος Αθηναίων θα έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον Π.Α.Ο. το δικαίωμα χρήσης 15 υπόγειων θέσεων στάθμευσης για 99 χρόνια (άνευ ανταλλάγματος).

Η δεύτερη σύμβαση για την παραχώρηση εμπορικών χρήσεων γηπέδου, μεταξύ δήμου Αθηναίων και ΠΑΕ ΠΑΟ περιλαμβάνει τα εξής:

– Για τις εμπορικές χρήσεις του Γηπέδου:

1.    Ο δήμος Αθηναίων ως ιδιοκτήτης του γηπέδου παραχωρεί εκ του Νόμου τις εμπορικές χρήσεις (σουίτες, καντίνες, μπουτίκ κλπ.) εντός του Γηπέδου αυτού στην Π.Α.Ε. ΠΑΟ έναντι ανταλλάγματος.

2.    Ο δήμος παραχωρεί στην Π.Α.Ε. ΠΑΟ το δικαίωμα ονοματοδοσίας του Γηπέδου.

3.    Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των χώρων εμπορικής χρήσης, καθώς και του δικαιώματος ονοματοδοσίας του Γηπέδου, συμφωνείται οικονομικό αντάλλαγμα από την ΠΑΕ ΠΑΟ προς τον δήμο.

4.    Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Έσοδο λοιπών εμπορικών χρήσεων για τον δήμο Αθηναίων (από την ΠΑΕ ΠΑΟ): Θα ανέρχεται στο ποσό των 270.000 ευρώ ανά μισθωτικό έτος, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το 50% του τιμάριθμου.

5.    Συνολικό ελάχιστο Εγγυημένο Έσοδο για τον δήμο Αθηναίων και το Ελληνικό Δημόσιο: 415.000 ευρώ ανά έτος (145.000 ευρώ από τις σουίτες + 270.000 ευρώ από τις λοιπές εμπορικές χρήσεις – τα ποσά τεκμηριώνονται από την έκθεση ανεξάρτητου οικονομικού εκτιμητή).

Σημειώνεται ότι οι μελέτες του Γηπέδου, έχουν ήδη συνταχθεί από την Π.Α.Ε. ΠΑΟ και έχουν παραδοθεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου. Βάσει αυτών συντάσσονται ήδη τα τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τις μελέτες, το κόστος κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων, κοστολογείται στα 115.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο έχει εξασφαλισθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ τα έργα που αφορούν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, αλλά και των υποδομών της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Συγκεκριμένα, η εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για την ανέγερση του Γηπέδου έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΟΜΕ) για έγκριση. Η μελέτη αυτή θα συνοδεύει την περιβαλλοντική́ αδειοδότηση του γηπέδου από το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεδομένου ότι το Γήπεδο έχει οικοδομική άδεια, με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων «ανοίγει» ο δρόμος για τη δημοπράτησή του.

Τέλος, η σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ δήμου Αθηναίων, ΑΕΠ Ελαιώνα και Ερασιτέχνη ΠΑΟ, προβλέπει:

 Την ανέγερση και χρηματοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου ΠΑΟ, έκτασης 7.500 τ.μ., σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων. Η ΑΕΠ Ελαιώνα αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω δεσμεύσεις: 

1.    Να κατασκευάσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.

2.    Να καταβάλει τις δαπάνες έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.

3.    Να καταβάλει τις δαπάνες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.

Από την πλευρά του, το Σωματείο του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω δεσμεύσεις:  

1.    Να συνεργάζεται τόσο με την ΑΕΠ Ελαιώνα όσο και με όλους τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, καθώς και με κάθε εμπλεκόμενη διοικητική αρχή για την ανέγερση των αθλητικών του εγκαταστάσεων.

2.    Να προωθεί άμεσα κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του.

Τέλος, ο δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει από την πλευρά του, μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις:

1.     Να μεριμνήσει για την προώθηση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής των έργων υποδομής και των εν γένει διαμορφώσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

2.     Να διαμορφώσει τους αναγκαίους χώρους πρασίνου με δικές του δαπάνες.

3.     Να προωθεί́ χωρίς καθυστερήσεις κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του.

4.     Να παραλάβει από την ΑΕΠ Ελαιώνα τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου ΠΑΟ μόλις λάβει τη σύμφωνη γνώμη του, ως κύριος του ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθούν.

Μπακογιάννης: Θα χρειαστεί ομαδική δουλειά – Ελπίζουμε στη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση

«Σήμερα νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια για το ότι ένας Δήμος όχι μόνο τολμά, αλλά σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα αυτού του μεγέθους και αυτής της ποιότητας. Αναμφίβολα, πρόκειται για την ουσιαστική «ενηλικίωση» της Αυτοδιοίκησης, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα πως μπορεί – στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών δήμων – να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα», τόνισε ο κ.Μπακογιάννης. «Σε καμία περίπτωση δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Δε θέλω να τα παρουσιάσω όλα ρόδινα. Θα χρειαστεί πάρα πολλή δουλειά. Ομαδική δουλειά με τη μπάλα “χαμηλά”. Ο Ερασιτέχνης, η ΠΑΕ, η ΑΕΠ Ελαιώνα, ο Δήμος, όλες οι Αθηναίες και όλοι οι Αθηναίοι», συμπλήρωσε ο δήμαρχος,  τονίζοντας ότι ελπίζει για τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. «Καλούμαστε ως σώμα να λάβουμε μια ιστορική απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων ως το 2026

Ιανουάριος – Μάρτιος 2022: Ολοκλήρωση και έγκριση διμερών συμφωνιών, ολοκλήρωση μελετών, εγκρίσεων και τευχών για το γήπεδο και για τα έργα υποδομών

Απρίλιος 2022 – Μάρτιος 2023: Διαγωνιστική διαδικασία γηπέδου

Απρίλιος 2022 – Οκτώβριος 2022: Οριστικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη

Ιούνιος 2022 – Μάρτιος 2023: Διαγωνιστική διαδικασία έργων υποδομών

Νοέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023: Διαγωνιστική διαδικασία εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη

Φεβρουάριος 2023 – Ιούλιος 2024: Κατασκευή εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη

Απρίλιος 2023 – Σεπτέμβριος 2023: Μελέτες οριστικές, αναθεωρήσεις αδειών γηπέδου

Απρίλιος 2023 – Μάιος 2023: Συμβασιοποίηση έργων υποδομών

Ιούνιος 2023 – Νοέμβριος 2025: Κατασκευή υποδομών

Οκτώβριος 2023 – Ιούλιος 2026: Κατασκευή γηπέδου

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Κατασκευές